FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DENİZ ULUKUŞ
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  BİYOTEKNOLOJİ
E-Mail :  ulukusdeniz gmail.com
Telefon : Dahili:38854
Adres : Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, NO:121, Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
University of Zurich, Department of Systematic and Evolutionary Botany20142015

  Akademik Yayınlar:

EĞİTİM DURUMU

2014-2015: TUBITAK 2214-A. International Doctoral Research Fellowship Programme. University of Zurich, Department of Systematic and Evolutionary Botany,  Zurich/Switzerland.

2011-2015 Doktora. Selçuk Universitesi, Fen bilimleri Enstitisu, BiyolojiAnabilimdalı, Konya/TURKİYE. Tezin adı:“Turkiye Haplophyllum A.Juss. Ve Ruta L. Cinslerinin (Rutaceae)Taksonomik, Morfolojik, Anatomik Ve Molek�ler Revizyonu” 

2007-2010: Yuksek lisans. Selcuk Universitesi, Fen bilimleri Enstitisu, BiyolojiAnabilimdalı, Konya/TURKİYE. Tezin adı: "Urgup, Derinkuyu Ve Hodul Dağı (Nevşehir) Arasında Kalan Bolgenin Florası"

2003-2007: Lisans. Selcuk Universitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, Biyoloji Bolumu,Konya/TURKİYE.

2002: Nevşehir Anadolu Lisesi, Nevşehir/TURKİYE.

Projede Yaptığı gorevler:

1. “Urgup, Derinkuyu ve Hodul Daği (Nevşehir) Arasinda Kalan BolgeninFlorasi, SU, BAP Projesi, Yardımcı araştırıcı, 2010. 

2. Turkiye Cousinia Cass.(Asteraceae) Cinsinin Revizyonu TUBİTAK Projesi, TBAG-111T364, (Doktora Bursiyer) 01.11.2011-01.11.2014.

3. "Osmaniye İlininBiyoceşitlilik Envanter ve İzleme Projesi", T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mudurluğu,(Uzman), 01.01.2015 .

4.  “ Molecular Phylogeny of the genera Haplophyllum and Ruta growing in Turkey: Molecular approaches in plant systematics ”  TUBITAK 2214-A, Araştırmacı, 02.09.2014-31.07.2015. 

5. Turkiye Haplophyllum A.Juss.ve Ruta L. Cinslerinin (Rutaceae)Taksonomik, Morfolojik, Anatomik ve Molekuler Revizyonu, SU, BAP Projesi,Yardımcı araştırıcı, 2016.

6. “Turkiye'de Yetişen Bellevalia Lapeyr. (Asparagaceae) CinsininSistematik Revizyonu TUBİTAK Projesi, TBAG-215Z156, Doktora Bursiyer,01.05.2016-26.09.2016.

7. TechnicalAssistance for Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements – Turkey, AVRUPA BİRLİĞİ Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 01.02 2016 (Devam ediyor).

8. Turkiye'de Yetişen Bellevalia Lapeyr. (Asparagaceae) CinsininSistematik Revizyonu TUBİTAK Projesi, TBAG-215Z156, Araştırmacı, 10.10.2016-(Devam ediyor).

Yayınlar

Tugay, O.,Bağcı, İ., Ulukuş, D., Ozer, E. ,Canbulat, M.A. (2012). "Wild plants using as food of Kurucuova Town (Beyşehir, Konya /Turkey)", BioDiCon, 5/3, 140-145.

Er, M., Tugay, O., Ozcan, M.M., Ulukuş, D., AL-Juhaimi, F.(2013). “Biochemical properties of some Salvia L. species”, EnvironmentalMonitoring and Assessment, 1-6.

Ulukuş, D., Tugay, O. (2014) "Endemic plants of region among Urgup, Derinkuyu and HodulMountain (Nevşehir/Turkey)", Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, 3/3, 73-80.

Ulukuş, D., Tugay, O. (2014). "The flora ofregion among Urgup, Derinkuyu and Hodul Mountain (Nevşehir/Turkey)", BioDiCon, 7/3, 42-57.

Ulukuş, D., Tugay, O., Celep, F. (2016) “Morphology, Anatomy and Palynology of Turkishendemic species Haplophyllum myrtifolium,H. vulcanicum & H. megalanthum (Rutaceae) and theirsystematics implications”, Phytotaxa, 247 (3): 197–209.

Tugay, O., Ulukus, D. (2017) "Haplophyllum sahinii (Rutaceae), a new species from Central Anatolia (Turkey)" Phytotaxa, 297 (3): 265–272.

Bağcı, İ.,Tugay, O., Ozer, E., Ulukuş, D., Canbulat, M.A.,“PlantsUsed as Medicinal of Kurucaova Town (Beyşehir / Konya / Turkiye)”, 5.Balkan Congress on the History & Ethics of Medicine, 377-380,İstanbul.

Ulukuş, D., Tugay, O., “The Floristic Characteristics of The Region Among Urgup, Derinkuyuand Hodul Mountain (Nevşehir)”, 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kultur Sempozyumu Bildirimleri,Cilt: 2, 261-270, Nevşehir, 16-19 November 2011.

Tugay, O., Ulukuş, D. “Threat Categories of TheEndemic Taxa of The Haplophyllum A.Juss.(Rutaceae) in Turkey” International Conference on Science, Ecology andTechnology I (ICONSETE’2015), 25-28 Agust 2015, Vienna/Austria.

Tugay,O., Ertuğrul, K., Uysal, T., Dural, H., Demirelma, H., Ulukuş, D. “Threat Status of The Endemic Taxa of The Genus Cousinia Cass. (Asteraceae) in Turkey” InternationalConference on Science, Ecology and Technology I (ICONSETE’2015), 25-28 Agust2015, Vienna/Austria.

Ulukuş D, F Celep, Tugay O, Bara F. “Plant Diversity of Nevşehir (CentralAnatolia) Province. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2016) 23-27 May2016, Antalya.

Tugay, O., Ertuğrul, K & Ulukuş, D. “The Endemic Plants of Osmaniye (Turkey) Province”. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2016)23-27 May 2016, Antalya.

UlukuşD., O. Tugay. “Morphology,Anatomy, Micromorphology And Palynology Of Two Haplophyllum A.Juss Taxa (Rutaceae) Distributing In Nevşehir (CentralAnatolia) Province” International Scientific Conference On Applied Sciences (ISCAS) 27-30 September 2016, Antalya.

O. Tugay, D. Ulukuş. “Morphology And Anatomy Of Haplophyllum A.Juss Taxa (Rutaceae)Distributing In Konya Province”. International Scientific Conference On AppliedSciences (ISCAS) 27-30 September 2016, Antalya. 

Ulukuş, D. & O. Tugay, “Turkiye’nin Endemik HaplophyllumA. Juss. (Rutaceae) Taksonları”,The FirstInternational Biology congress in Kyrgyzstan, Bishkek, 24-27 Eylul, 2012.

O. Tugay & Ulukuş, D. “Threat Status of the an Endemic Taxa, in TheGenus Haplophyllum A. Juss. (Rutaceae) in Nevsehir (Turkey)”, International Conference on EnvironmentalScience and Technology (Cappadocia-2013), Namık Kemal University, Nevşehir,18-21 June 2013.

Ulukuş, D., Tugay, O., F.Celep “Comparative morphology, anatomy and palynology ofHaplophyllum myrtifolium and H. vulcanicum (Rutaceae)and their taxonomic implications”, PLOSWA8, Plant Life of South West Asia 8 conference,Edinburgh, 01-05 Temmuz 2013.

Ulukuş, D., O. Tugay, Celep, F.,“Morphology, anatomy, micromorphology and palynology of Haplophyllum pumiliforme Hub.-Mor. & Reese (Rutaceae), anendemic species from Anatolia, Biorare 2014, 19-23, April 2014, Antalya.

Tugay, O., Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. veH. Demirelma, Ulukuş, D.Cousinia iconica Hub. & Mor. (Asteraceae): an endemicspecies of Konya (Turkey)”, Plant Life of South West Asia 8 conference,Edinburgh, 01-05 Temmuz 2013.

Tugay, O., Ertuğrul, K., Ulukuş, D., Karagoz, S., Karakaya, A. Rhynchocorys elephas subsp. boissieri(Scrophulariaceae): An Endemic Species of Amanos Mountains (Turkey)”, Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015),01-05 June 2015, Baku, AZERBAIJAN.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Urgup,Derinkuyu ve Hodul Dağı’nın (Nevşehir) Doğal Geofit Bitkileri”, Ekoloji 2011Sempozyumu, Duzce, 05-07.05.2011.

Tugay, O., Ertuğ, F., Ulukuş, D. ve Uyar, B., “Konya’da(Turkiye) Gıda Olarak Kullanılan Zehirli Bir Baklagil Olan Termiye’nin [Lupinus albus L. subsp. albus (Fabaceae)] Geleneksel MetotlarlaZehirinden Arındırılması”, X. Ekoloji ve Cevre Kongresi, Canakkale, 4-7 Ekim2011.

Tugay, O., Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. veH. Demirelma, Ulukuş, D. “GAP Bolgesinde Yayılış Gosteren CousiniaCass. (Asteraceae) Cinsi Turleri”, GAP Biyolojik ceşitlilik Sempozyumu,Şanlıurfa, 23-25 Mayıs 2013.

Ulukuş, D. Tugay, O., Celep, F. “Turkiye’deki Haplophyllumve Ruta Cinslerinin (Rutaceae) PolenMikromorfolojisi”, 12.Ulusal Ekoloji ve cevre Kongresi, Muğla,14-17 Eylul 2015.

Tugay, O., Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. veH. Demirelma, Ulukuş, D. “GAP Bolgesinde Yayılış Gosteren Cousinia Cass. (Asteraceae) Cinsi Turleri”, GAP Biyolojik ceşitlilik Sempozyumu,Şanlıurfa, 23-25 Mayıs 2013.

Tugay, O., Ertuğrul, K, Ulukuş, D. “Osmaniye İli Bitki Biyoceşitlilik Envanter calışması”,Biyolojik ceşitlilik Sempozyumu, Şanlıurfa, 22-23 Mayıs 2015.

Ertuğrul, K., Tugay, O., Ulukuş, D. “Osmaniye İli DamarlıBitkiler Gosterge Turler ve İzleme calışması”, Biyolojik ceşitlilik Sempozyumu,Şanlıurfa, 22-23 Mayıs 2015.

Tugay, O., Ertuğ, F., Ozer, E., Ulukuş, D. “Sorkun Kasabası’nda (Bozkır/ Konya) Etnobotanik Bir Calışma; Su Değirmenleri ile Susam Bitkisinden TahinUretimi”, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (1.UBBK), Bolu, 02-04 Eylul 2015.

Tugay,O., Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal,T. ve H. Demirelma, Ulukuş, D. “Turkiye Cousinia (Asteraceae) CinsininRevizyonu”, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (1.UBBK), Bolu, 02-04 Eyl�l 2015.

Tugay, O., Ertuğrul, K, Ulukuş, D. “Osmaniye İlinin Geofit Bitkileri ceşitliliği”, 12.Ulusal Ekoloji ve Cevre Kongresi, Muğla, 14-17 Eylul 2015.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Nevşehir İli Alacaşar Koyü’nde Supurge Pekmezi’nin Yapılması uzerine Etnobotanik Bir calışma”, 9. Ulusal Ekoloji ve cevre Kongresi, Nevşehir,08 Ekim 2009.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Urgup, Derinkuyu ve Hodul Dağı (Nevşehir) Arasında Kalan Bolgenin Endemik Bitkileri”, X. Ulusal Ekoloji ve Cevre Kongresi, Canakkale,04-07.10.2011.

Bağcı, İ., O. Tugay, Ulukuş, D., E. Ozer ve M.A. Canbulat,“Kurucaova (Beyşehir / Konya) Kasabası’nda Gıda ve İcecek Olarak KullanılanDoğal Bitkiler”, X. Ulusal Ekoloji ve Cevre Kongresi, 04-07.10.2011, Canakkale.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Konyaİlinde Yayılış Gosteren HaplophyllumA.Juss. (Rutaceae) Taksonları”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir,03-07.09.2012.

Ulukuş, D. ve Tugay, O. “GAP Bolgesinin Haplophyllum A.Juss. (Rutaceae) Taksonları”, GAP Biyolojik ceşitlilik Sempozyumu, Şanlıurfa, 23-25 Mayıs 2013.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Kozluca (Acıgol Nevşehir) Koyu’nde Gıda OlarakKullanılan Doğal Bitkiler”, Ekoloji Sempozyumu, Namık Kemal Universitesi,Tekirdağ, 02-04 EylUl 2013.

Tugay, O., E. Ozer ve Ulukuş, D. “Cayhan Kasabası’nda (Ereğli / Konya) Etnobotanik Bir calışma: Gecmişten Gunumuze Kenger (Gundeliatournefortii L.) Bitkisinden Kenger Sakızı’nın Elde Edilmesi”, XI. UlusalEkoloji ve Cevre Kongresi, Samsun, 01-04 Ekim 2013.

Ulukuş, D. ve O. Tugay, “Urgup veDerinkuyu İlcelerinin (Nevşehir) Sulak Alan Bitkileri“, III. Sulak AlanlarKongresi, 23-25.10.2013. Samsun.

Tugay, O., Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T.,Demirelma, H., Ulukuş, D.“Ermenek’te Yayılış Gosteren Tip Lokalitesinden Bilinen İki Cousinia Cass. Turkiye [C. davisiana Hub.-Mor. ve C. ermenekensis Hub.-Mor.(Asteraceae)]”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

Ulukuş, D., Tugay, O., Celep, F. “Endemik Haplophyllum telephioides (Rutaceae) uzerine Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik calışmalar”, 22. Ulusal BiyolojiKongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

Canbulat, M.A., Tugay,O., Ulukuş, D. “Endemik Bellevalia clusiana Griseb. ve Bellevalia tauri Feinbrun TurlerininYaprak Anatomisi ve Morfolojisi uzerine Bir calışma”, 22. Ulusal BiyolojiKongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

Katıldığı Kurs, Calıştay, Toplantı Ve Diğer Etkinlikler

I. Ulusal Leguminosae (Baklagiller) Calıştayı” 11-13 Nisan 2008,Şanlıurfa

“Konya Floristik Botanik Grubu Toplantısı”, Paris-IV, 06- 08 Mart 2009, Konya.

“Piyan (Thermopsis turcica)Koruma Projesi Tanıtım Standı”, 05Temmuz 2009, Nasrettin Hoca Şenlikleri, Akşehir, Konya.

Etnobotanik Atolyesi”, 31 Ekim-1 Kasım 2009, NGBB, İstanbul.

Etnobotanik Kursu”, 29-30 Mayıs 2010, NGBB, İstanbul.

“Floristik Araştırma Calıştayı (PARİS 6) Toplantısı”, Burhaniye, 20-22 Eylul 2013, Balıkesir.

“Taksonomi Yaz Okulu Molekuler Teknikler”, 01-05.07.2013, Ege Universitesi, İzmir.

Balıkesir Floristik Araştırmalar Calıştayı”, Paris-VI, 20- 22 Eylul 2013, Balıkesir.

Molecular Evolution and Phylogenetic Course” 7-26 November 2014,University of Zurich, Department of Systematic and Evolutionary Botany,  Zurich.

Scientific Writing Course” 17.02.2015-26.05.2015, ETH, Zurich.

“Floristik Araştırma Calıştayı (PARİS 7) Toplantısı”, 05 Eylul 2015, Bolu.

Burslar Ve OdUller

TUrkiye CousiniaCass. (Asteraceae) Cinsinin RevizyonuTUBİTAK Projesi, TBAG-111T364, DOKTORA �ĞRENCİ BURSU,(3 yıl).

Turkiye’de Haplophyllum ve Ruta Cinslerinin (Rutaceae) MolekulerTabanlı FilogenisiTUBİTAK PROJESİ 2214-A YURT DIŞI DOKTARA OĞRENCİ BURSU (9 AY).

"Haplophyllumve Ruta Cinslerinin (Rutaceae) Molekuler Tabanlı Filogeni" TUBİTAK Projesi kapsamında, ZURİH UNİVERSİTESİ SİSTEMATİK BOTANİK ENSTİTUSU , PROF. DR. ELENA CONTI, Araştırma fonundan destek TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 (2 AY).

Turkiye'de Yetişen Bellevalia Lapeyr. (Asparagaceae) CinsininSistematik Revizyonu TUBİTAK Projesi, TBAG-215Z156, DOKTORA OĞRENCİ BURSU, 01.05.2016-26.09.2016.

Selcuk Universitesi, Fen Edebiyat Fakultesi,  Biyoloji Bolum ucunculuğu (Onur Belgesi) 2007.

Kişisel Beceriler

Yabancı Dil: İngilizce

Bilgisayar programları: Mikrosoft OfisUygulamaları (Word, Excel, Power Point), Adobe Uygulamaları(Orta seviyede, Photoshop), Filogenetil Programlar(Sequencher, Bioedit, Seaview,  NTSYS,Modeltest, Mesquite, PAUP, Mr Bayes, BEAST), İstatistik Programlar (SPSS, MVSP, basic R packages)

Mesleki İlgi Alanları

Molekuler Filogeni, Bitki turleri arasındaki akrabalık ilişkilerini, sekans analizleme yontemiyle belirlenmesi.

Biyoinformatik Dizi kıyaslama, Blast ve Fasta

Bitki sistematiği ve taksonomisi, Bitkilerarasındaki benzerlik ve farklıları molekuler ve morfolojik analizler ile bellibir kural duzeyinde sınıflandırma (Revizyonlar, monogramlar,)

Bitki Palinoloji Bitkilerden alınan polenler ilefamilya, cins ve tur duzeyinde ayrımları gercekleştirme (SEM, Işık mikroskobu)

Bitki Anatomisi, Bitkilerin Kok, govde ve yaprak dokularının incelenmesi (Mikrotom)

Etnobotanik Gecmişten gunumuze kullanılan kadar gelmiş bitkilerin halk icinde kullanımı.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOSINIFLANDIRMA (SEÇ)
DANIŞMANLIK (LİSANS)
GENEL BİYOLOJİ I
GENEL BİYOLOJİ II
GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ (SEÇ)
MOLEKÜLER FİLOGENİ (SEÇ.)