FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Gıyasettin KAŞIK

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Rüstem DUMAN

Mevlana Koordinatör: Prof.Dr. Leyla KALYONCU

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN

Amacı: Biyoloji Bölümü, bilim dünyası ve toplumun temel değerlerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, farklılıklara saygılı, etik değerlere bağlı, günümüzün gereklerine uygun araştırma imkânlarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, donanımlı, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon: Biyoloji alanında çağdaş ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaşlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, Çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, Alanındaki bilimsel gelişmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, Eğitim ve araştırma alanında güvenilir, saygın, başarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiştirerek toplum ve paydaşlar tarafından saygı ile karşılanmaktır.

Misyon: Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli biyoloji eğitimi verilmesi, Biyoloji alanında çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek, Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli biyologlar yetiştirmeye katkı sağlamak, Mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araştırıcılar yetiştirmek, Her yıl yüzlerce mezun veren biyoloji bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, Bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve yaymaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyolog üniversitelerin lisans eğitimi veren fen fakültelerinin biyoloji bölümlerinden mezun olan tüm canlıları, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel yöntemlerle inceleyen, bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri eğitim, tarım, orman, sağlık, çevre, gıda, endüstri, biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji, doğal kaynakların yönetimi ve ekoloji alanlarında araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve kontrol eden, denetleyen, uygulayan ve uygulatan, bu sonuçları rapor halinde sunan meslek mensubudur.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversite tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan Biyoloji Bölümü ile ortak olan derslerin içeriğinin uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci belirtilen derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: İlgili dersin tanıtım ve uygulama bilgilerinde verilmiştir.

İstihdam Olanakları: Biyologlar, aşağıdaki resmi ve özel kuruluşlarda iş imkânlarına sahiptirler: Devlet ve özel hastane laboratuvarları, Özel tıbbi tahlil ve test laboratuvarları, Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları, Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, İlaç firmaları, Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar, Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak), Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar, Formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmenliği, Üniversitelerde Akademisyen.

Üst Derece Programlara Geçiş: Biyoloji Bölümü lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-YDS vb. sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.