FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Gen Mühendisliği (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2701889 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emine ARSLAN
Koordinator E-mail earslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır.Genetik mühendisliği etki alanı son derece geniş bir meslek, bilim ve mühendislik dalı olup, genlerle yapılabilen uygulamalar, çalışmalar anlamına gelmektedir. Birçok bilim dalına ait bilgilerin ve çeşitli özel tekniklerin, canlılarla ilgili temele ve uygulamaya ait sorunların çözülmesi için genellenecek olursa, moleküler biyoloji hakkındaki bilgimizin artmasına yardım eden çok etkili bir araştırma aracıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 15 15
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Derste öğretim yöntem ve teknikleri olarak anlatım soru-cevap, grup çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ders teorik olarak konu konu öğretim üyesi tarafından anlatıldıktan sonra , öğrencilerin dersi anlayıp anlamadıklarının kontrol edilmesi amacı ile öğrencilere genel soruların yöneltilmesi ve alınan cevaplara göre konunun yeniden özetlenmesi sağlanmaktadır. Şekil, tablo, slayt ve fotoğraflarla konuların işlenmesi. Zaman zaman konularla ilgili yapılmış bulunan güncel araştırma özetleri ve konu ile ilgili son araştırma verilerinin multidisipliner yaklaşımlarla değerlendirilmesi, inovasyon çalışmalarına yön verilmesinde yol haritalarının ve araştırma stratejilerinin yapılandırılması sağlanmaktadır. Birçok bilim dalına ait bilgilerin ve çeşitli özel tekniklerin, canlılarla ilgili temele ve uygulamaya ait sorunların çözülmesi için genellenecek olursa, moleküler biyoloji hakkındaki bilgimizin artmasına yardım eden çok etkili bir araştırma araçlarını kullanarak dersin/konuların anlaşılması sağlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fonksiyonal Genomik uygulama ve metodları Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
2 Fonksiyonel Genomikde İleri ve Geriye Genetik uygulamalar Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
3 Gen ekspresyonlarındaki değişimlerin ayrımsal gösterilmesi Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
4 cDNA farklılıklarının analizi (cDNA RDA) Farklı ifade edilen genlerin baskın çıkarımsal eşleştirme ile tanımlanması Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
5 Fonksiyonel Genomiks ve santral dogma Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
6 Proteome araştırmaları: Protein karakterizasyonu için metodlar Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
7 Tıpta Gen Klonlama Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
8 Gen Klonlama ve Klonlama teknikleri Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
9 Gen klonlama ve DNA Analizinin Biyoteknolojideki Uygulamaları Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
10 Ara sınav
11 Tarımda gen klonlama Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
12 Adli Tıp ve Arkeolojide Gen Klonlama Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
13 Transkriptom Çalışmaları Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
14 Genel Değerlendirmeler ve Biyoteknolojik Yaklaşıım Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
15 Gen Mühendisliği ve inovasyon Gen klonlama ve DNA Analizi, 5. Baskı, T.A. Brown, (Nobel yayınevi), Functional Genomics: A Practical Approach by Stephen P. Hunt and Rick Livesey Functional Genomics (Methods in Molecular Biology) Michael J. Brownstein, Arkady Khodursky Proteomics in Functional Genomics: Protein Struture analysis, P. Jolles, Hans Jörnvall.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Canlı genomunun fonksiyonel ürünleri olan proteinlerin bu özelliklerini aynı anda top yekûn veya çoklu sistem formatlarında irdelenmesini sağlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Gen ve protein fonksiyonu arasındaki ilişkiyi sağlıklı ve patolojik durumlarda tanımlamak ve ayırt etmek için etkin ve yaygın olarak bütünü içine alan proteomik ve genomik yöntemleri uygular 3
D.Ö.Ç. 3 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak 3
D.Ö.Ç. 4 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek 4
D.Ö.Ç. 5 İnsan genom projesi başta olmak üzere diğer yüksek miktarda ve hızlı bir biçimde veri üreten DNA ve protein mikrodizilemeleri, protein etkileşim ağları ve bunların canlı gelişimi ve hastalıkların anlaşılmasındaki etkinliklerinin gücünün farkını ayırt eder ve çalışmalarında uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20