FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Hidrobiyoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2701861 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz AKKÖZ
Koordinator E-mail cakkoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Cengiz AKKÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, Hidrobiyoloji biliminin anlamını ve çalışma alanını kavramak, sucul ekosistemin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanıtmak ve önemini kavratmak, lentik ve lotik sistemlerin özelliklerini bilmek ve aralarındaki farkları anlatmak, suda yaşayan canlı guruplarını tanıtmak, suda yaşayan canlılarla suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri kavramak, sucul ekosistemde biyolojik, fiziksel ve kimyasal parametrelerden herhangi birinin bozulmasının oluşturacağı çevresel etkileri anlatmak ve bu konudaki problemleri çözmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Hidrobiyolojinin tarihçesi, Uygulama: Hidrobiyolojik Araştırma Araç ve Yöntemleri J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
2 Suyun bazı özellikleri, Uygulama: Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
3 İç suların sınıflandırılması Göller (lentik sistemler), Uygulama: Algler (Cyanophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
4 İç suların sınıflandırılması Göllerin fiziksel özellikleri, Uygulama: Algler (Chlorophyta, Bacillariophyta) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
5 İç suların sınıflandırılması Göl suyunun kimyasal özellikleri, Uygulama: Zooplanktonlar (Rotifera) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
6 İç suların sınıflandırılması Göllerde ekolojik bölgeler, Uygulama: Zooplanktonlar (Crustacea, Ciliata) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
7 İç suların sınıflandırılması Akarsular (lotik sistemler), Uygulama: Bentik Omurgasızlar( Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
8 Akarsuların fizikokimyasal değişkenlikleri, Uygulama: Bentik Omurgasızlar (Diptera, Trichoptera, Crustacea) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
9 Tatlısu canlılarının sınıflandırılması Monera, Protista, Sucul bitkiler, Uygulama: Sucul Böcekler (Coleoptera, Hemiptera) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
10 Ara sınav
11 Tatlısu canlılarının sınıflandırılması Sucul Hayvanlar, Uygulama: Balıklar (Esocidae, Percidae) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
12 İçsularda ekosistem, enerji ve produktivite, Uygulama: Balıklar (Cyprinidae) J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
13 Hidrobiyolojik araştırma araç ve yöntemleri, Uygulama: Sucul Bitkiler J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
14 İçsularda Kirlenme, Uygulama: Genel Tekrar ve Örnek Çalışma J.TANYOLAÇ, Limnoloji Tatlı Su Bilimi, Hatipoğlu Yayınevi, 2009.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 2 12
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hidrobiyoloji biliminin anlamını ve önemini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 İnsan ve sucul ekosistem arasındaki ilişkiyi ve önemi açıklar. 3
D.Ö.Ç. 3 Canlıların içinde yaşadığı suyun bazı özelliklerini tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 4 Göllerin (lentik sistemler) fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ekolojik özelliklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Akarsuların (lentik sistemler) fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ekolojik özelliklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 Suyun fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerini, suda yaşayan canlı gruplarını, bu canlı grupları arasındaki ilişkiyi açıklar. 3
D.Ö.Ç. 7 Sucul ekosistemi bir bütün olarak açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Sucul ekosistemdeki besin zinciri ve enerji akışını, biyomas ve produktivite kavramlarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 9 Hidrobiyolojik araştırma araç ve yöntemlerini değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 10 Sucul ekosistemde oluşabilecek organik ve inorganik çevre kirliliğinin nedenlerini, canlılar üzerinde kirliliğin etkilerini analiz eder. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20