FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   FİTOPATOLOJİ (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2701837 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. HASAN HÜSEYİN DOĞAN
Koordinator E-mail hhuseyindogan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Fitopatoloji büyümekte ve gelişmekte olan bitkilerin sağlığının bozulmasına neden olan parazit veya mikroorganizmaları ile aynı zamanda bitkilerin ve bunların ürünlerinin saklanması, ambalajlanması ya da ulaşımı sırasında gösterdikleri bozuklukları da inceler.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 0 0 0 20 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Data show kullanılarak sözlü anlatım şeklinde ders verilir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 BİTKİLERDE HASTALIK TANIMI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL
2 HASTALIK NEDENLERİ VE SINIRLANDIRILMASI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
3 HASTALIK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
4 PARAZİTİZM VE HASTALIK GELİŞİMİ FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
5 BİTKİLERDE HASTALIK GELİŞİM DÖNEMLERİ FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
6 HASTALIK DEVRİ TİPLERİ FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
7 HASTA BİTKİDEKİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLER FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
8 PATOJENLERİN BİTKİYİ ENFEKSİYON MEKANİZMASI VE BİTKİDE OLUŞAN SAVUNMA REAKSİYONLARI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
9 BİTKİ HASTALIKLARINDA ENZİMLERİN ROLÜ FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
10 Vize
11 PATOJENLERE KARŞI BİTKİDE OLUŞAN SAVUNMA REAKSİYONLARI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
12 FUNGUSLARIN NEDEN OLDUĞU BİTKİ HASTALIKLARI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
13 FUNGUSLARIN BİTKİLERDE OLUŞTURDUĞU BELİRTİLER FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
14 PROKARYOTLARIN (BAKTERİ VE MOLLİKÜT) NEDEN OLDUĞU BİTKİ HASTALIKLARI FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
15 BİTKİLERDE HASTALIĞA NEDEN OLAN PARAZİTİK BİTKİLER VE YEŞİL ALGLER FİTOPATOLOJİ GENEL BÖLÜM, 1999, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN, İstanbul Üniversitesi, Basımevi ve Film Merkezi, İSTANBUL.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 2
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 2 3
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fitopatolojinin tanımı ve inceleme alanını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız etkenlerin neler olduğunu öğrenir 3
D.Ö.Ç. 3 Hastalık etmenlerinin bitkilerde meydana getirdiği belirtileri inceler 3
D.Ö.Ç. 4 Patojenlerin bitkide hastalık oluşturma mekanizmalarını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 5 Fungus ve Protozoaların neden olduğu hastalıkları öğrenir 3
D.Ö.Ç. 6 Bakteri ve mollikütlerin neden olduğu hastalıkları inceler 3
D.Ö.Ç. 7 Virüs ve Viroidlerin neden olduğu hastalıkları inceler 3
D.Ö.Ç. 8 Kültür bitkilerinde zararlı olan parazitik bitkiler ve yabancı otları inceler 3
D.Ö.Ç. 9 Hastalık dışı etmenlerin bitkiler üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri inceler 3
D.Ö.Ç. 10 Hastalıktan korunma ile ilgili metotlar ve üründeki zararı azaltma konuları üzerindeki çalışmaları öğrenir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20