FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   ETNOBOTANİK (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2701782 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Hüseyin DURAL
Koordinator E-mail hdural selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Hüseyin DURAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geçmişten günümüze İnsan- Bitki ilişkilerinin ne şekilde geliştiğini ortaya koymaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 0 5 0 10 5
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Powerpoint sunumu yardımı ile görselliğe dayalı,öğrencilerin konulara aktif katılımlarını sağlamak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Etnobotaniğin tanımı, tarihçesi ve Bitkiler Baytop, Turan- Türkiyede Bitkiler ile Tedavi: Geçmiste ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, İlaveli 2. baskı, İstanbul(1999).
2 Etnobotanik çalışma ve teknikleri Yıldırımlı, S., Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği, Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, s. 175-193 (2004).
3 Etnobotanik çalışmaların Ülkemizdeki yeri Yıldırımlı, S., Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği, Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, s. 175-193 (2004).
4 Ülkemizin Floristik yapısı ve önemi Özhatay, Neriman, Andrew Byfield, Sema Atay- Türkiyenin Önemli Bitki Alanları, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yayınları, İstanbul(2003).
5 Etnobotanikte kullanılan bitkisel ürünler Kullanım alanları ve şekilleri Başer, K. Hüsnü Can., Gisho Honda and Wataru Miki-Herb Drugs and herbalists in Turkey. Studia Culturae Islamicae, 27, Tokyo (1986).
6 Etnobotanikte fitoterapi Çubukçu, Bayhan, Günay Sarıyar, Ali H. Meriçli, Nurhayat Sütlüpınar, Afife Mat, Filiz Meriçli- Fitoterapi (Yar. ders kitabı), İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları, İstanbul(2002
7 Etnobotanikte aromaterapi Çubukçu, Bayhan, Günay Sarıyar, Ali H. Meriçli, Nurhayat Sütlüpınar, Afife Mat, Filiz Meriçli- Fitoterapi (Yar. ders kitabı), İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları, İstanbul(2002
8 Etnobotanikte bitkilerin bölgesel gıda olarak kullanımları Ertuğ, Z. F., An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey), Economic Botany 54(2), 155-182, (2000).
9 Etnobotanikte bitkilerin el sanatları alanında kullanımları Ertuğ, Z. F., An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey), Economic Botany 54(2), 155-182, (2000).
10 Ara Sınav
11 Etnobotanikte bitkilerin boya sanayinde kullanımları Eyüboğlu, M., Okaygün, I., Yaraş, F., Doğal Boyalarla Yün Boyama Uygulamalı ve Geleneksel Yöntemler, Uygulama Eğitim Vakfı, Özkur Basımevi, İstanbul, (1983).
12 Etnobotanikte kullanılan Kültüre alınmış bitkiler Tuzlacı, E., Şifa Niyetine, Türkiyenin Bitkisel Halk İlaçları, Alfa Yayınları (2006).
13 Etnobotanikte aktar kültürü Tuzlacı, E., Şifa Niyetine, Türkiyenin Bitkisel Halk İlaçları, Alfa Yayınları (2006).
14 Ülkemizde yapılmış Etnobotanik çalışmalar Sadıkoğlu, N., Alpınar, K., An Evaluation of Turkish Ethnobotanical Studies (1928- 1997), İstanbul Ecz. Fak. Mec. 37, 61-66, (2004).
15 Türkiyede yapılmış Etnobotanik çalışmaların analizi Sadıkoğlu, N., Alpınar, K., An Evaluation of Turkish Ethnobotanical Studies (1928- 1997), İstanbul Ecz. Fak. Mec. 37, 61-66, (2004).
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 13
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnsan ve bitki arasındaki ilişkinin bu günkü ve geçmiş kültürler hakkında önemli ip uçları verdiğini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 2 Geçmişe ve günümüz bitkilere ait kültürlerin gelecek nesillere yazılı olarak aktarılmaları gerektiğini kavrar 4
D.Ö.Ç. 3 Etnobotanik koleksiyonlarla ilgili veri tabanları oluşturabilme kabiliyetini edinir 3
D.Ö.Ç. 4 Etnobotanik sonuçların analizlerini yapabilme becerisini kazanır 3
D.Ö.Ç. 5 Kırsal kesimlerde yerelleşmiş yaşlı bu konuda geniş bilgi birikimine sahip kişilerle söyleşi ve kayıt altına alma tekniklerini kavrar 3
D.Ö.Ç. 6 Arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bitkilere ait verilerin ışığında, o zaman biriminde yaşayan insanların, insan-bitki ilişkisini anlar 3
D.Ö.Ç. 7 İlaç Olarak Yararlanılan Bitkileri öğrenme 3
D.Ö.Ç. 8 El Sanatlarında Yararlanılan Bitkileri öğrenme 3
D.Ö.Ç. 9 Gıda Olarak Yararlanılan Bitkileri öğrenir 3
D.Ö.Ç. 10 İnsanların tedavisinde kullanılan bitkileri öğrenir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20