FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Deniz Biyolojisi (seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2701778 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz AKKÖZ
Koordinator E-mail cakkoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, Deniz Biyolojisi biliminin anlamını ve çalışma alanını kavramak, denizel ekosistemin temel prensiplerini öğretmek, tatlı su ve deniz ekolojisi arasındaki farkları anlatmak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin karşılaştırılması ve ekolojik faktörlerin denizel organizmalar üzerindeki etkilerini öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Denizde yaşayan canlıların sistematiği Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
2 Deniz biyolojisinin tarihsel gelişimi, Araştırma Enstitüleri ve Uluslar arası kuruluşlar, Yeryüzü Özellikleri Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
3 Ara sınav
4 Denizel ekosistemde birincil üretim, Birincil üretimi etkileyen faktörler, İkincil üretim ve Enerji akımı Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
5 Mezopelajik zon ve Derin zon, Bentik bölgenin canlı toplulukları Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
6 Okyanus ve Denizlerin Oluşumu, Okyanus çukurlarının Oluşumu, Okyanus ve Deniz diplerinin Jeomorfolojik bölümleri Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
7 Pelajik bölgenin canlı toplulukları, Epipelajik zon, Epipelajik yaşama uyum, Epipelajikte Besin ağı Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
8 Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Deniz suyunun kimyasal yapısı Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
9 Deniz suyunun kimyasal yapısı, Deniz suyunun fiziksel özellikleri Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
10 Oksijen, pH, Besleyici elementler, Substratum, Biyotik faktörler Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
11 Bentik bölgenin canlıları, Özel ekosistemler Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
12 Denizlerde Yaşam, Denizel biyotanın çeşitliliği, Deniz Ekolojisi ,Tanımlar Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
13 Denizel ortamın ekolojik bölümleri, Denizel canlıların ekolojik sınıflandırılması, Ekolojik faktörlerin canlılar üzerindeki etkileri, Işık. Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
14 Denizlerin biyocoğrafyası, İnsanın denize etkisi. Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
15 Sıcaklık, Tuzluluk, Basınç, Yoğunluk, Viskozite, Su hareketleri Deniz Biyolojisine Giriş Remzi GELDİAY Ahmet KOCATAŞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 33
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Deniz ekosistemindeki temel kavramları tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Deniz canlılarının biyolojik özelliklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Ülkemizde ve dünyada deniz biyolojisi ile ilgilenen kurum ve kuruluşlarının varlığını ve önemini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 4 Deniz sedimentinin farklılıklarının sebebini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 5 Deniz suyu bileşiminin içeriğini açıklayabilme 3
D.Ö.Ç. 6 Deniz suyu fizikokimyasal parametrelerinin hangi kriterlere göre değiştiğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 7 Pelajik bölgede yaşayan canlıların morfolojik, beslenme, üreme ve gelişme bakımından farklılık gösterdiklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Bentik bölgede yaşayan canlıların morfolojik, beslenme, üreme ve gelişme bakımından farklılık gösterdiklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 9 Doğada özel ekolojik isteklere sahip ekosistemlerde farklı flora ve fauna oluştuğunu açıklar. 3
D.Ö.Ç. 10 İnsanların denize olan olumlu ve olumsuz etkilerinin önemini değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 11 Uygulama çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanların tanıtımı ve kullanımı. 3
D.Ö.Ç. 12 Örnek toplama metotları,araçları ve örneklerin muhafazası, teşhisleri. 4
D.Ö.Ç. 13 Deniz canlılarının davranışları ve çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz faaliyetleri. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20