FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2701740 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
Koordinator E-mail hozparlak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere hayvan embriyolarındaki temel gelişim sürecini tanıtmak ve öğrencilerin konular arasında ilişki kurabilmelerini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
90 0 0 0 0 10 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Projeksiyonla sunum, Tartışma, Soru-cevap, Gözlem.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Embriyolojiye giriş. Embriyolojinin tarihsel gelişimi. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
2 Gametogenez. Spermatogenez. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
3 Oogenez. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
4 Yumurta tipleri. Döllenme. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
5 Segmentasyon ve blastulasyon. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
6 Gastrulasyon. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
7 Nörulasyon. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
8 Ekstraembriyonik yapılar. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
9 Organogenez I. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
10 Ara sınav
11 Organogenez II. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
12 Memelilerde gelişim I. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
13 Memelilerde gelişim II Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
14 Memelilerde gelişim III. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
15 Gelişimi etkileyen faktörler. Teratojenler. Hayvan Embriyolojisi Ders Notları. MCGEADY T. A., QUINN P. J., FITZPATRICK E. S. and RYAN M. T., 2012. Veteriner Embriyoloji. Birinci baskıdan çeviri, ÇELİK İ. ve ÖZNURLU Y. (çeviri editörleri), Medipres Yayıncılık, 376 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 22
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler omurgalı hayvanların embriyonik gelişiminin tarihçesi hakkında temel bilgiler elde eder. 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler gametogenez ve döllenme dahil hayvanlardaki embriyonik gelişimi kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler bazı omurgalı hayvan gruplarının karşılaştırmalı embriyogenezini öğrenir ve onlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler farklı omurgalılarda organogenez mekanizmalarını kavrar. 3
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler insan dahil omurgalılarda endoderm, mezoderm ve ektoderm kökenli organları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler hayvanlarda gelişimi etkileyen çevresel faktörleri kavrarlar. 3
D.Ö.Ç. 7 Öğrenciler memeli embriyolojisini ayrıntılarıyla öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20