FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   FARMAKOGENETİK(SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati ATKS
7 2701738 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Farmakogenetik kavramı ve içeriğini, farmakolojik tedavideki yeri ve önemini, ilaç etkilerinde bireysel farklılığa yol açabilecek genetik ve çevresel faktörleri,reseptör polimorfizmin kavramının ve gen ekspresyonu belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin öğretilmesi, transport sistemlerinin ve reseptörlerin farmakogenetiği.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 10 0 0 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Örnek vaka İncelemesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Farmakogenetik yaklaşımın tarihçesi ve temelleri Ders kitabı
2 Genetik yapı ve işleyişi, insan genomu Ders kitabı
3 Farmakogenetik ve farmakogenomik nedir? Ders kitabı
4 İlaç farmakokinetiğinde ve farmakodinamiğinde genetik ve çevresel faktörlere bağlı değişiklikler Ders kitabı
5 Sitokrom P450 enzim sistemi Ders kitabı
6 İlaç yanıtında ve İlaç geliştirmede farmakogenetiğin önemi Ders kitabı
7 İlaç metabolizmasındaki enzimlerin, reseptörlerin ve ilaç taşıyıcılarının farmakogenetiği Ders kitabı
8 Farmakogenetik ve gen ekspresyonu polimorfizim yöntemi, çeşitleri ve analizi, mutasyonlar Ders kitabı
9 Tek nükleotit polimorfizmi, fenotipleme ve genotipleme yöntemleri Ders kitabı
10 Ara sınav Ara sınav
11 Polimorfizim ve mutasyonların tespit edilmesinde kullanılan yöntemler Ders kitabı
12 PCR, Southern Blot tekniği, Northern Blot tekniği, FISH yöntem Ders kitabı
13 İlaçlara direnç geliştirme ve farmakogenetik Ders kitabı
14 Ağrı (Opioidler), Madde bağımlılığı (Anksiyolitik ve antidepresanlar) ve farmakogenetik Ders kitabı
15 Öğrenci sunumları ve örnek vaka incelemesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bireysel değişikliklerin ilaçlara yanıt verilmesi sürecindeki etkilerini kavramak 3
D.Ö.Ç. 2 Farmakogenetiğin ilaç tasarımındaki önemini kavramak 4
D.Ö.Ç. 3 Bireysel ilaç tasarımının önemini ve ekonomiye katkısını kavratmak 4
D.Ö.Ç. 4 Bireysel değişkenliklerin ve populasyonlara ait gen havuzlarının yapısının test edilmesinin önemini belirlemek 2
D.Ö.Ç. 5 Farmakogenetik alanda yapılmış güncel çalışmalara ait vakalarla bilinçli gençlik yetiştirmek 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20