FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2701735 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK
Koordinator E-mail mkucukoduk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı ÇED Yönetmeliğince belirlenen tesisler için ÇED raporu hazırlama yeterliliğinin kazandırılması, ÇED Raporlarının ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması esnasında takip edilmesi gereken teknik ve idari adımlar konusunda gerekli bilginin sağlanması, ÇED yönetmeliği inceleme ve uygulama yeteneğinin geliştrilmesi, Çevre Yönetimi kavramının incelenmesi, çevre yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlarının tanıtılması, ÇED dökümanlarının temin edilmesi konusunda araştırma yeteneğinin geliştirilmesi, faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek konusundaki sistematik ve çok disiplinli bir ekip anlayışının kazandırılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 30 10 0 0 10 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders slaytlar eşliğinde ve örnek uygulamalarla karşılıklı görüşler ve düşünceler ışığında yüz yüze anlatılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları, ÇED Kavramı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
2 ÇED tanımı ve ÇED yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
3 ÇED Yöentmeliği, örnek ÇED Raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
4 ÇED Yöentmeliği, Yeterlilik Tebliği, Örnek ÇED raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
5 Yönetmelikler ve ÇED raporu ilişkisi, örnek ÇED raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
6 Su kirliliği kontrolü yöentmeliği, Örnek ÇED raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
7 Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, Örnek ÇED Raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
8 Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, Örnek ÇED Raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
9 Hava kalitesi kontrol yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
10 ARA SINAV
11 Toprak kirliliği kontrolü yöentmeliği, örnek ÇED raporu inceleme Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
12 Türlerin korunmasına ve kirliliğin önlenmesi yönelik uluslararası sözleşmeler (BERN, RIO, RAMSAR, CITES ) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
13 Çevre Denetimi Yönetmeliği Proje Sunuş Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
14 ÇED Raporları Proje Sunuş Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
15 ÇED Raporları Proje sunuş Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME kavramının anlaşılması 3
D.Ö.Ç. 2 Çevre Kanununun açıklanması 3
D.Ö.Ç. 3 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin irdelenmesi 3
D.Ö.Ç. 4 ÇED Proje Tanıtım Genel Formatının tanımlaması 3
D.Ö.Ç. 5 ÇED Raporu hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterlerinin belirlenmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Türlerin Korunmasına ve kirliliğin önlenmesine yönelik Türkiyenin taraf olduğu sözleşmelerin irdelenmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiyede korunan alanlar ve ÇED yönetmeliği açısından öneminin belirtilmesi 3
D.Ö.Ç. 8 ÇED çalışmalarında fauna, flora analizlerinin nasıl yapılacağının anlatılması 2
D.Ö.Ç. 9 Çevreyle ilgili diğer yönetmeliklerinin anlatılamsı 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20