FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI VE KORUMA (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2701637 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.HÜSEYİN DURAL
Koordinator E-mail hdural selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Hüseyin DURAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ülkemize özgü(Endemik) ve nadir bitki türlerinin gen kaynakları olarak etkili ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır.Bu kapsamda endemik ve nadir bitki türlerinin korunması,toplanması ve muhafazası hakkında öğrencilere bilgi verilecek ve kazanımlar elde edilecektir. Transgenik bitkilerin doğal gen kaynakları üzerinde oluşturabileceği genetik erozyon ve risk analizleri hakkında bilgi kazanımı sağlanacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 0 30
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze powerpoint sunumu ile teorik anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve Genel Bilgiler Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
2 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Durumu Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
3 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
4 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
5 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
6 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
7 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Kullanımı Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
8 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Kullanımı Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
9 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası,Hızlı Üretimi ve Biyoteknoloji Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
10 Ara Sınav
11 Türkiyede Bitki Genetik Kaynakları ve Transgenik Bitkiler Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
12 Transgenik Bitkilerin Toplum etiği açısından değerlendirmesi ve önemi Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
13 Transgenik Bitkilerin Toplum etiği açısından değerlendirmesi ve önemi Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
14 Transgenik Bitkilerin Dünya Pazarındaki Yeri Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
15 Transgenik Bitkilerin Dünya Pazarındaki Yeri Bitkisel Gen Kaynakları-Prof.Dr. Sezen Şehirali,Y.Doç.Dr.Murat Özgen, Genetik kaynaklar ve Korunması ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 33
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Bitkisel kaynakların insanoğlu açısından en önemli ziraii, tıbbi ve enerji kaynağı olduğunu anlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2-Bitki populasyonları arasındaki genetik ilişkilerin ne olduğunu anlar 4
D.Ö.Ç. 3 3-Genetik bilginin aktarılmasını kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 4-Ekosistemlerin önemli bir parçası olan bitkilerin ekosistem içerisindeki rolünü kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 5-Biyolojik terminoloji açısından nomenklatür ve taksonominin prensipleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6-Biyoçeşitliliği oluşturan bitki gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrar 4
D.Ö.Ç. 7 7-Doğada bir türe ait populasyonu tanır ve nasıl toplanacağı hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 8 8-Toplanan bitkilerin saklanması ve korunması hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 9 9-Korumaya yönelik metot ve stratejileri kavrar 2
D.Ö.Ç. 10 10-Transgenik bitki hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 11 11-Transgenik ile doğal bitki arasındaki farkı kavrar 4
D.Ö.Ç. 12 12-Transgenik ürünlerin faydaları ve riskleri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 13 13-Bitkisel gen kaynakları ile ilgili gen erozyonu hakkında bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20