FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   EKOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2701630 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK
Koordinator E-mail mkucukoduk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bitki ekolojisinin tanımının, bölümlerinin, bazı temel kavramlarının (rekabet, minimum yasası, habitat ve ekolojik niş) öğretilmesi Işık, sıcaklık, toprak gibi çevre faktörlerinin bitkiler ile ilişkilerinin ve etkilerinin öğretilmesi Ekosistem ekolojisinin işlevleri, yapıları ve genel özellikleri ile bilgiler verilerek, ekosistem ekolojisinin işleyişinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, projeksiyondan şekil, grafik, resim ve video gösterimi, doğal habitatlarda gözlem, toprak profilinin yerinde incleme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi gelişimi, bölümleri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
2 Ekolojik faktör, habitat, ekolojik niş, rekabet, minimum yasası, ekolojik hoşgörülük, konvergensi, divergensi, kommunite gibi bazı ekolojik kavramlar Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
3 İklim faktörlerinden ışığın bitkiler üzerine etkileri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
4 İklim faktölerinden sıcaklığın bitkiler ile ilişkisi ve etkileri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
5 Çevresel faktölerinden suyun bitkiler ile ilişkisi ve etkileri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
6 Çevresel faktörlerden toprağın bitkiler ile ilişkisi ve etkileri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
7 Toprak oluşumu, toprak oluşumu üzerine etkiler, toprakta bulunan bitki besin elementleri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
8 Toprağın karakter kazanmasında rol oynayan faktörler Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
9 Biyotik faktörlerin bitki örtüsü üzerine etkileri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
10 Ara sınav -
11 Yükseklik, topografya, yön ve eğim gibi topografik faktörlerin bitki ile ilişkisi Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
12 Ekosistem yapısı, işlevleri, genel özellikler Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
13 Su, Karbon ve karbondioksit, oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi madde döngüleri Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
14 Biyomas, Topraküstü ve toprakaltı biyomasının ölçülmesi Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
15 Süksesyon tipleri, klimaks çeşitleri. Bitkiler üzerinde stres yapan faktörler ve bitkilerin bu faktörlere cevabı Kılınç M., Kutbay, H.G. 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık Odum, E.P., Barrett, G.W. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Kani Işık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İklim, sıcaklık, ışık, su, toprak gibi çevre faktörleri ile bitkiler arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak 2
D.Ö.Ç. 2 Toprak oluşumu, toprak profili ve toprağın fiziksel özellikleri ile bitkiler arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak 2
D.Ö.Ç. 3 Topografik faktörler ile bitki gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve yükseklik, yön ve eğim gibi faktörler ile bitki gelişimi arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak 2
D.Ö.Ç. 4 Bitki ekolojisindeki temel kavramlar (ekolojik faktör, habitat ve ekolojik niş, rekabet, minimum yasası, ekolojik hoşgörülük, konvergensi, divergensi, kommunite) hakkında bilgi sahibi olmak 3
D.Ö.Ç. 5 Süksesyon tipleri, klimaks ve klimaks çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 6 Ekosistem ekolojisi, yapısı, işlevleri, genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak 3
D.Ö.Ç. 7 Ekolojinin tanımı, tarihi gelişimi, bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 8 Bitkiler üzerinde stres yapan etmenler, bitkilerin bu stres faktörlerine karşı verdiği cevaplar hakkında bilgi sahibi olmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20