FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Tohumlu Bitkiler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2701625 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin DURAL
Koordinator E-mail hdural selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Hüseyin DURAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacıTaksonominin prensipleri, Taksonomik kategoriler, İsimlendirme kuralları, Bitkilerin sınıflandırma sistemleri, Odunlu ve tohumlu bitkilerin çeşitliliği ve evrimi, Spermatophytanın genel özellikleri, sınıflandırılması,Gymnospermlerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları,önemli familya,cins ve türlerin özellikle yurdumuza ait bitkilerin tanıtımı,Angiospermlerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları,önemli ordo, familya ve bunlara ait cinslerin tanıtımı ile birlikte özellikle tıbbi ve ekonomik önemleri olan türleri hakkında bilgi vermek ve onları tanıtmaktır. Lab: Somut olarak çeşitli gruplara ait olan bitkileri tanıtmak, onlara ait terminolojik terimleri kavratmak, onları sınıflandırıp gerekli açıklayıcı ve ayırt edici özelliklerini vermek, teşhis anahtarlarının kullanımını kavratmak, doğada yayılış gösteren bitki örneklerinin toplanma ve muhafazasını öğretmek.Somut olarak çeşitli gruplara ait olan bitkileri tanıtmak, onlara ait terminolojik terimleri kavratmak, onları sınıflandırıp gerekli açıklayıcı ve ayırt edici özelliklerini vermek, teşhis anahtarlarının kullanımını kavratmak, doğada yayılış gösteren bitki örneklerinin toplanma ve muhafazasını öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
85 0 0 10 0 0 5
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Powerpoint sunumu yardımı ile görselliğe dayalı,öğrencilerin konulara aktif katılımlarını sağlamak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bitkiler ve Canlılığın Evrimi,Karasal bitkiler,Sistematit,Taksonomi,Filogeni nedir? Sistemler ve özellikleri. APG III nedir? Temel prensipleri. Lab: Kök ve Gövde Özellikleri, Sınıflandırılmaları ve Bunlara ait Terminolojik Terimler Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
2 Filogenetik sistematik nedir?Sisteme ait temel kavramlar,Bitki tayini,Taksonomik anahtarlar,Bitkilerin adlandırılması,Temel prensipler,Nomenklatürel tipler,Sinonimler. Lab: Yaprak, Çiçek ve Çiçek durumu özellikleri, Sınıflandırılmaları ve Bunlara ait Terminolojik Terimler Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
3 Lignofitler-Odunlu bitkiler,Spermatophyta(Tohumlu Bitkiler) lar,Tohum evrimi,Tozlaşma damlacığı,Polen taneleri,Ovul ve Tohumun gelişimi. Lab: Yaprak, Çiçek ve Çiçek durumu özellikleri, Sınıflandırılmaları ve Bunlara ait Terminolojik Terimler Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
4 Odunlu ve Tohumlu Bitki çeşitliliği,Gymnospermlere ait önemli familyalar (özellikle ülkemizde yaygın) ve özellikleri,ekonomik önemleri. Lab: Meyve ve Tohum özellikleri, Sınıflandırılmaları ve Bunlara ait Terminolojik Terimler Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
5 Çiçekli bitkilerin evrimi,Angiosperm apomorfileri. Lab: Genel Terminoloji Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
6 Çiçekli bitkilerin çeşitliliği ve sınıflandırılması Ana Angiosperm kladları ve familyaları. Lab: Bitki Tayini Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
7 Monokotiller ve Apomorfileri Acoraceae,Araceae,Liliaceae,Asparagaceae,Amaryllidaceae, familyaları ve özellikleri. Lab: Bitki Toplanması ve Dökümantasyon Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
8 Orchidaceae,Irıdaceae,Zingiberaceae,Cyperaceae,Juncaceae,Poaceae,Typhaceae,Musaceae familyaları ve özellikleri. Lab: Herbaryumlar ve Bitki Veri Sistemleri Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
9 Ödikotlar ve apomorfileri Berberidaceae,Papaveraceae,Ranunculaceae,Platanaceae familyaları ve özellikleri. Lab: Gymnospermler- Bitki Teşhisi (Abies, Cedrus. Picea, Pinus) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
10 Ara sınav
11 Crassulaceae,Vitaceae,Amaranthaceae,Cactaceae,Caryophyllaceae,Plumbaginaceae,Euphorbiaceae,Hypericaceae familyaları ve özellikleri. Lab: Dikotiller-Bitki Teşhisi (Descurainia sp., Cardaria sp.) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
12 Salicaceae,Violaceae,Fabaceae,Rhamnaceae,Rosaceae,Moraceae,Cucurbitaceae,Betulaceae familyaları özellikleri ve ekonomik önemleri. Lab: Dikotiller-Bitki Teşhisi (Viola sp., Syringia sp.) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
13 Fagaceae,Juglandaceae,Geraniaceae,Myrtaceae,Brassicaceae,Malvaceae,Anacardiaceae,Ericaceae familyaları,özellikler ve ekonomik önemleri. Lab: Dikotiller-Bitki Teşhisi (Nepeta sp., Reseda sp.) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
14 Primulaceae,Teaceae,Boraginaceae,Rubiaceae,Lamiaceae,Oleaceae,Orobachaceae,Plantaginaceae familyaları özellikleri ekonomik ve tıbbi önemleri. Lab: Dikotiller-Bitki Teşhisi (Ranunculus sp., Alkanna sp.) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
15 Scrophulariaceae,Solanaceae,Convolvulaceae,Caprifoliaceae,Apiaceae,Asteraceae,Campanulaceae familyaları özellikleri,ekonomik ve tıbbi önemleri. Lab: Dikotiller- Monokotiller-Bitki Teşhisi (Acacia sp., Salix sp.,Iris sp.) Bitki Sistematiği(Plant Systematics)Ders Kitabı , Bitki Sistematiği-Prof.Dr.Zeki Aytaç (Editör), Plant Identification Terminology-J.G.Harris,M.W.Harris
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 13
Final : 1 39
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğada yayılış gösteren bitkilerin neden sınıflandırıldığını açıklar.Yurdumuzda yayılış gösteren bitkilerin teşhisi ve tanımı için gerekli terminolojik terimleri öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Sınıflandırma sistemlerini,özelliklerini açıklar ve karşılaştırabilir. Bitki teşhis anahtar tiplerini açıklar ve kullanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Bitkilerin evrimsel gelişimlerini ve türleşme mekanizmalarını açıklar.Bitkilerin doğadan toplanırken neler yapılması gerektiğini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Karakterlerin oluşumunda Evrimsel basamakların hem pozitif hemde negatif yönde olduğunu açıklar.Toplanan bitkilerin kurallara uygun koleksiyonlarını yapım tekniklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Bitkileri genel özellikleri ile tanıma ve tayin etme metotlarını açıklar.Çiçekli bitkilerin teşhis yöntemlerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyede yayılış gösteren bitkilerin yayılış alanlarını, ekolojik ve morfolojik özelliklerini bilir.Çiçekli bitkileri teşhis eder,tanımlar, isimlendirir ve onları kategorilere yerleştirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Ekonomik, tıbbi ve ticari bakımdan önemli çiçekli bitkileri tanır.Bitkilerin doğadaki konumu ve önemimi açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Edindiği bilgileri Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlama ile ilişkilendirir.Bitki koleksiyonlarının nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini ve kurallarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Bitki koleksiyonu hazırlama ve inceleme tekniklerini açıklar.Ekip çalışması ve Bireysel çalışma yetisi kazanır.Bitkilerin muhafaza edildiği Yurdumuz ve Dünya Herbaryumları hakkında bilgi sahibi olur . 4
D.Ö.Ç. 10 Evrimsel basamakların hem pozitif hemde negatif yönde olduğunu açıklar.Ülkemiz ve dünya florasına ait özellikleri bilir ve karşılaştırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20