FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Omurgalı Hayvanlar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2701538 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atilla ARSLAN
Koordinator E-mail aarslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru, cevap ve görsel sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar
2 Kordalıların genel özellikleri, kökeni, alt sistematik grupları ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
3 İlkel Kordalıların genel özellikleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
4 Yuvarlak ağızlar genel özellikleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
5 Kıkırdaklı balıkların genel özellikleri, sistemleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
6 Kıkırdaklı balıkların genel özellikleri, sistemleri, taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
7 Kemikli balıkların genel özellikleri, sistemleri, taksonomik grupların özellikleri ve diseksiyon ile ilgiliuygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
8 Amfibilerin genel özellikleri, sistemleri, taksonomik grupların özellikleri ve diseksiyon ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
9 Sürüngenlerin genel özellikleri, sistemleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
10 Arasınav
11 Sürüngenlerin genel özellikleri, sistemleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
12 Kuşların genel özellikleri, sistemleri ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
13 Kuşların genel özellikleri, sistemleri, taksonomik grupların özellikleri ve tahnit ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
14 Memelilerin genel özellikleri, sistemleri, taksonomisi ve taksonomik grupların özellikleri ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
15 Memelilerin genel özellikleri, sistemleri, taksonomisi, taksonomik grupların özellikleri ve tahnit ile ilgili uygulama Kuru, M. 2010: Omurgalı Hayvanlar Arslan, A. & Kaya, M.A. 2010: Omurgalı Hayvanlar Laboratuar Kitabı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hayvanlarda sınıflandırma ilkeleri, hayvanlarda isimlendirme ve tür kavramlarını tanımlayabilir 4
D.Ö.Ç. 2 Kordalı hayvanların genel özelliklerini ve sınıflandırılmalarını tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 3 Omurgalı hayvanların diğer gruplardan ayrılan özelliklerini analiz edebilir 3
D.Ö.Ç. 4 Omurgalı hayvan gruplarını ve bunların genel özelliklerini tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 5 Sudan karaya geçişte omurgalı hayvanlarda görülen değişimleri tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 6 Omurgalı hayvan gruplarının sahip olduğu sistemlerin genel özelliklerini tanımlayabilir 4
D.Ö.Ç. 7 Omurgalı hayvan gruplarının sistemler açısından genel olarak karşılaştırabilir 3
D.Ö.Ç. 8 Omurgalı hayvan türlerini tanıyabilir ve bunları ilgili gruplarda sınıflandırabilir 3
D.Ö.Ç. 9 Omurgalı hayvan gruplarının evrimsel ilişkilerini tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 10 Omurgalı hayvan sınıflarına ait türlerin toplanması ve saklanması hakkında bilgi edinir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20