FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Biyoiklim (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2701531 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakkı DEMİRELMA
Koordinator E-mail hdemirelma selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç.Dr. Hakkı DEMİRELMA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Biyoiklim kavramının ve kullanım yerlerinin öğretilmesi, dünyadaki ve ülkemizdeki iklim çeşitleri ve bu iklim çeşitlerinde hangi bitki türlerinin yetiştiğinin öğretilmesi, günümüze kadar hangi biyoiklimcilerin ne tür çalışmalar yaptıkları bu çalışmaları yaparken hangi iklimsel unsurları gözönüne aldıkları ve iklimlerin alt dallara ayrılmasında kullandıkları iklimsel formüllerin ve hesaplamaların nasıl yapıldığının anlatılması, ülkemizdeki yağış rejimleri ve bu yağış rejimlerinin nasıl meydana geldiğinin anlatılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 10 0 0 0 10
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders notlarından slaytlar şeklinde ve iklimsel hesaplamalar çözülerek işlenir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Klimatoloji ve iklim, İklimin etki şekilleri, İklim elemanı olarak sıcaklık İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
2 Atmosfer nemi, sisler ve bulutlar, yağışlar ve çeşitleri İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
3 Dünya üzerindeki başlıca yağış rejimleri, hava basıncı ve rüzgarlar İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
4 Dünya iklimlerinin sınıflandırılması, iklim tipleri İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
5 Kara iklimleri, çeşitli iklim sınıflandırmaları ve Türkiyeye uygulanması İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
6 De Martonne metodu İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
7 Emberger metodu, Akdeniz iklimi İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
8 Emberger yağış-sıcaklık emsali, Thornthwaite metodu İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
9 Trewartha metodu, Gaussen metodu, Peguy metodu İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
10 Ara sınav
11 Türkiye iklimleri, Türkiyede mevsimlik yağış rejim tipleri İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
12 Akdeniz yağış rejimi tipleri, Yağışlar ve yağış karasallığı İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
13 Sıcaklık ve sıcaklık karasallığı, Türkiyedeki kurak Akdeniz iklimleri İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
14 Türkiyenin az-yağışlı Akdeniz Biyoiklimleri, Türkiyenin yarı-kurak Akdeniz Biyoiklimleri İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
15 Yağış şekilleri, Konveksiyon yağışları, Orografik yağışlar, Cephe yağışları İklim ve Biyoiklim, Prof. Dr. Yıldırım AKMAN, Palme yayın dağıtım, Ankara-1990
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Biyoiklim kavramını, iklimin etki şekillerini,öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Sis ve bulutlar, yağışlar ve çeşitlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 Dünya üzerindeki başlıca yağış rejimlerini, hava basıncı ve rüzgarlar hakkındaki bilgileri öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 İklim tiplerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 Emberger metodunu öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 Thornthwaite metodunu öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 7 Trewartha metodunu öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 8 Gaussen metodunu öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 9 Türkiye iklimlerini ve Türkiyede mevsimlik yağış rejimi tiplerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 Akdeniz yağış rejim tiplerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 11 Yağış şekillerini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20