FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Çevre Kirliliği(seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2701529 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz AKKÖZ
Koordinator E-mail cakkoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı çevre kirliliği nüfüs ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkiyi anlamak çevre kirliliğinin ekolojik bir problem olduğunu anlamak toprak verililiğinin korunması, tuzlanma, zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma,su kaynakları ve kirlenmenin etkilerini değerlendirebilme ve toprak kirliliğinin zirai uygulamalar ve canlılar üzerine etkilerini izah etmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Nüfus kaynakları ve kirlenme Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
2 Çevresel bozunma ve Kirlenme Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
3 Ekosistemler nelerdir? Ekosistemler nasıl çalışır? Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
4 Belli başlı ekosistemler ve sorunları(Karasal ve sucul sistemlerin çevresel kirlenmeye karşı hassasiyetleri ) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
5 Belli başlı ekosistemler ve sorunları(Canlı sistemlerin çevresel strese tepkileri ve gösterge canlılar) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
6 İklim, küresel ısınma ve ozon azalması Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
7 Su kaynakları ve su kirliliği(Su kaynaklarının temini yenilenmesi ve kullanımı Su kaynağı ile ilgili sorunlar) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
8 Su kaynakları ve su kirliliği(Su kaynaklarının yönetimi, Su kirlenmesinin temel tipleri, Yüzey suyu kirlilik kontrolü) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
9 Öğrenci Sunumları
10 Ara Sınav
11 Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar(toprak yapısı ve özellikleri, Erozyon, Arazi kullanımının kontrolü) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
12 Toprak kaynakları ve tehlikeli atıklar(Toprak verimliliğinin korunması, Tuzlanma, zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi ) Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
13 Gıda kaynaklarının korunması: Pestisitler ve kirlenme Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
14 Gıda kaynaklarının korunmasında natif yöntemler Erdem, Ü., Doğan, F., Henden, E., Onoğur, E., Öztürk, M.,Türkan, İ.,Nurlu, E. & Sunlu, U. (1999). Çevre Bilimi (Sürdürülebilir Dünya). Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, İzmir
15 Öğrenci Sunumları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 17
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çevre kirliliği nüfus ve kaynak kullanımı arasındaki bağlantıları kurabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Kirliliğin ekolojik bir problem olduğunu kavrayabilme. 3
D.Ö.Ç. 3 Su kaynakları ve kirlenmenin etkilerini değerlendirebilme 3
D.Ö.Ç. 4 Toprak kirliliğinin zirai uygulamalar ve canlılar üzerine etkilerini kavrayabilme 4
D.Ö.Ç. 5 Toprak verimliliğinin korunması, tuzlanma, zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma 3
D.Ö.Ç. 6 Konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme 4
D.Ö.Ç. 7 Çevre kirliliği ve korunması hakkında elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme 4
D.Ö.Ç. 8 Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme 3
D.Ö.Ç. 9 Gıda kaynaklarının korunmasında farklı yöntemler hakkında temel bilgileri öğrenebilme 3
D.Ö.Ç. 10 Hava kirliliğinin canlılar ve cansız çevre üzerine olan etkileri. 3
D.Ö.Ç. 11 Tarım ilaçları ve gübre kullanımının canlılar ve ekosistem üzerindeki etkileri. 3
D.Ö.Ç. 12 Katı ve sıvı atıkların depolanması, toplanması ve bertarafı ile ilgili yaptırım ve yüklenicilerin öğrenilmesi. 3
D.Ö.Ç. 13 Çevre kirliliğinin çeşitleri,kaynakları, kabul edilebilir değerleri, korunma yolları ve yasal düzenlemeler. 4
D.Ö.Ç. 14 Atıkların tekrar kullanıma dahil edilmesi, geri dönüşüm materyalleri ve teknikleri. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20