FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Hayvan Fizyolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2701521 4 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Leyla Kalyoncu
Koordinator E-mail lkalyoncu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Leyla Kalyoncu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Vücut fonksiyonlarının insan ve hayvanlarda işleyişinin anlaşılabilmesi için organ ve vücut sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarının öğretilmesi.sistemlerin iç ve dış faktörler tarafından etkilenerek bu etkilerin sistemlerde yaptığı fizyolojik değişiklerin açıklanması. Lab: canlı sistemlerindeki metabolik faaliyetleri sebep sonuç ilişkisine dayandırılarak yorumlanması sağlanır.Böylece teorik bilgi uygulamaya dönüştürülür.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
75 0 0 10 0 15 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, kaynak kullanılarak anlatılır. animasyon,slayt ve videolarla desteklenir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fizyoljik kavramlar. Lab: Hayvan fizyolojisi laboratuvar dersinin amacı, laboratuvarda uyulması gereken kurallar,kullanılacak araç gerecin tanınması insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
2 hücre organelleri ve metabolik olaylar. Lab: Homeostaz ve negatif feedback mekanizmasının termostat örneği ile gösterilmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
3 vücudun temel yapısı, epitel ve bağ doku, nöronlar ve glia, deri, kıl ve tırnaklar, kan, kemik. Lab: mikroskopta ölçme, hücre zarında molekül geçişi, enzimler ve enzim aktivitesinin gösterilmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
4 kalp ve ana damarlara genel bakış,kalbin yapısı,kal kasının besinsel ihtiyaçları, dolaşım ve lenf sisteminin temel yapısı, kardiak devir, kan basıncı ve düzenlenmesi,eksersize kardiovasküler cevap. Lab:dokuların incelenmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
5 solunum sisteminin yapısı ve düzenlenmesi, soluk alıp vermenin mekaniği, alveolar gaz değişimi, gazların taşınması,dokularda oksijen ve karbondioksit üretilmesi, kemoreseptörler, eksersizde solunum. Lab: memeli kalbinin yapısı, kılcal damar dolaşımı, elektrokardiogram, tansiyon, nabız insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
6 nörofizyoloji, aksiyon potansiyelleri, sinaptik transmisyon, transmitterler. Lab: memeli solunum, spirometre ile akciğer hacim kapasitesi, karbondioksit ölçümü insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
7 beynin kısımları, limbik sistem,kranial sinirler, görme,işitme,vestibular sistem ve denge. Lab: memeli beyni, memeli gözünün incelenmesi, kurbağada denge hareketi, basınç sıcak soğuk duyularının algılanması insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
8 omuriliğin yapısı,spinal sinirlerve pleksuslar,spinal refleksler, otonom sinir sistemi yapısı ve fonksiyonu. Lab: refleks, spinal refleksin kurbağada incelenmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
9 iskelet kasının fonksiyonu ve özellikleri, nöromuskular kavşak,uyarılma kasılma eşleşmesi,iskelet kası tel tiplerinin özellikleri, eksersiz kası,düz kasın yapı ve özellikleri, düz kasın innervasyonu. Lab: temel organik besin maddelerinin araştırılması, karbohidrat, fibrin proteini ve yağların sindiriminin incelenmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
10 arasınav
11 gastrointestinal sistem, ağız, tükrük ve özofagus ,besinlerin kimyasal sindirimi, karaciger,safra, besinlerin emilimi, kalın barsak, sıvı ve elektrolitlerin geri emilimi. Lab: ımmunolojik gebelik testi, kurbağada spermlerin mikroskobik incelenmesi insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
12 erkek ve dişi üreme sistemi, menstrual siklusun hormonal kontrolü,yumurtadan fetusa, gebelik, doğum ve laktasyon. Lab: memeli böbreğinin incelenmesi, idrar analizleri insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
13 vucut sıvıları ve boşaltım, glomerular filtrasyon,renal plazma akışı, glukoz ve elektrolitlerin reabsorbsiyonu, asit-baz dengesi, sıvı dengesinin hormonal kontrolü. Lab: memeli eritrosit ,lökosit, trombosit sayımı, hematokrit, pıhtılaşma zamanı insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
14 hormonların sentezi ve işleyişi. Lab: balıkta insülin şoku insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
15 ekg. Lab: ekg insan fizyolojisi Çeviri editörü Abdurrahman Aktümsek, nobel yayın,2010, Ankara Lab: Fizyoloji Laboratuvarı, Aktümsek ,A ve Zengin, G.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fizyolojinin temellerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 İnsan vücut fonksiyonlarını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Hayvan vücut fonksiyonlarını tanır.teorikte öğrendiğini pratiğe uygular 3
D.Ö.Ç. 4 Organ sistemlerini bilir.fizyolojide araştırma yapabilecek beceri kazanır 4
D.Ö.Ç. 5 İnsan vücut fonksiyonlarının işleyişinde bazı faktörlerin neden olduğu anormallikleri öğrenir. 2
D.Ö.Ç. 6 canlıların organizasyonu bilir.laboratuvar aletlerini kullanmayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 7 Fizyolojik bilgileri karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 8 canlıların işlevlerini öğrenir.laboratuvarı kullanma becerisi ve bilgisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 9 sistemlerin birbirleriyle etkileşimini ve işleyişini kavrar.grup çalışmasını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 10 edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20