FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Histoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2701429 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
Koordinator E-mail unsal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sistemleri oluşturan organların yapısını ve işleyişlerini anlayabilmek için onları yapılandıran dokuların organizasyonunu bilmek,Biyoloji lisans müfredatı içerisinde daha sonra okutulacak diğer derler olan Anatomi,Fizyoloji ve embriyoloji gibi dersler için temel bilgi düzeyi oluşturmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 0 0 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım.Görsel destek.Soru-cevap.Tartışma.Gözlem
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hücre farklılaşması ve dokular hakkında genel bilgi, Uyg:Tiroid kesitinde tek katlı yassı ve kübik örtü epitelini dokusunun incelenmesi ,Sağlam, M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
2 Epitel doku ve çeşitleri, Uyg:Mide kesitinde tek katlı prizmatik örtü epiteli dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
3 Epitel doku türleri,organizasyonları ve bulunma yerleri, Uyg:Barsak kesitinde tek katlı prizmatik örtü epiteli dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
4 Bağ dokusu,bağ dokusu hücreleri, Uyg: Özofagus kesitinde çok katlı yassı örtü epiteli dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
5 Bağ dokusu hücreleri, Uyg: Trake kesitinde yalancı çok katlı prizmatik örtü epiteli dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
6 Bağ dokusu temel maddesi ve bileşenleri, Uyg: Mesane kesitinde çok katlı değişken örtü epiteli dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
7 Bağ dokusunun şekilsiz temel maddesinin bileşenleri ve bağ dokusunun türleri, Uyg:Parotis kesitinde seröz bez dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
8 Kıkırdak dokusu, Uyg: Glandule sublingualis kesitinde serö-müköz bez dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
9 Kemik dokusu. Yapısı ve hücreleri.Osteogenez. Kemik şekillenmesinde beslenme faktörleri, Uyg: Trake kesitinde hiyalin kıkırdak dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
10 Vize
11 Kan dokusu. Yapısı ve hücreleri, Uyg: Epiglotis kesitinde elastik kıkırdak dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
12 Granulositler,agranulositler ve hemapoez, Uyg: Uzun kemik enine kesitinde kemik dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
13 Kas dokusunun yapısı, Uyg: Memeli kan dokusun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
14 Kas doku çeşitleri, Uyg: Kanatlı hayvan kan dokusunun incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
15 Sinir dokusu yapısı ve hücreleri, Uyg: Farklı dakularda düz kas, ç,zg,l, kas ve kalp kası dokularının incelenmesi Sağlam,M.,Aştı,R.N.,Özer,A.,1997. Genel Histoloji. 5.Baskı,Emel Matbaacılık,ANKARA.Bloom,W.,Fawcett,D.W.,1994. Textbook of Histology. 12.Ed.,Chapman and Hall,New York-London.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler embriyonal dönemden itibaren hücrelerin farklılaşarak,farklı doku tiplerini nasıl oluşturduklarını öğrenirler 2
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler epitel doku ve türlerini organizmalarda bulunma yerleri açısından öğrenirler. 2
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler epitel dokunun fonksiyonlarını ve fonksiyonlarla beraber diğer organizmalar,kendi biyolojik yapılarındaki görevlerini tanırlar. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler bağ dokusunun yapısını,organizma için üstlendiği görevleri ve organizma için önemini kavrarlar. 3
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler bağ dokusunun türlerini öğrenirler. 3
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler kıkırdak dokusunun yapısını,türlerini,canlılardaki önemini ve bulunma yerlerini öğrenirler. 3
D.Ö.Ç. 7 Öğrenciler kemik dokusunun yapısını,çeşitlerini,oluşumunu,beslenmeye bağlı gerçekleşen kemik anomalilerini öğrenirler. 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenciler kan dokusunun yapısını,görevlerini,oluşumunu ve bu dokuda oluşabilen farklı patolojik olguları öğrenirler. 4
D.Ö.Ç. 9 Öğrenciler Kas dokusunun yapısı,çeşitleri,çalışma sistemleri hakkındaki bilgileri alırlar. 2
D.Ö.Ç. 10 Öğrenciler sinir dokusunun yapısı,hücreleri ve işleyişleri hakkındaki bilgileri alırlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20