FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Genetik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2701428 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tuna UYSAL
Koordinator E-mail tuysal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ela Nur ŞİMŞEK SEZER
Dersin Amacı Genetik nedir sorusunun cevabını kavramak, genetiğin temel prensiplerini öğrenmek, Mendel genetiği(aktarın genetiği) ve neo mendelian genetik arasındaki temel farklılıkları kavramak ve değerlendirebilme yetisini geliştirmek. Kromozomlar ve davranışları hakkında bilgi edinmek. Kromozomal anormallikler ve fenotipe olan etkileri konusunda bilgi sahibi olmak. Mutasyon ve etkilerinin kavramak. Genetik haritalama ve kromozom haritalaması konusunda bilgi edinmek.İnsan kromozom haritalarının oluşturulmasında kullanılan yöntemleri kavramak.Bakterilerde ve fajlarda genetik analizler ve haritalama konusunu kavramak. Eşey belirlenmesi ve Eşey kromozomları hakkında bilgi edinmek.Kromozom mutasyonları hakkında bilgi edinmek. Çekirdek dışı kalıtım hakkında bilgi edinmek. Genetik kavramlar hakkında edindikleri bilgileri laboratuvar uygulamaları vasıtasıyla iyice kavramak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 5 5 5 0 5 10
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Powerpoint sunumları, video ve animasyonlu anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genetiğe Giriş, Uyg Temel kavramlar Genetik Kavramlar(Klug and Cummings),sunum
2 Genetik Devamlılık, Mitoz ve Mayoz, UygDrosophilada politen kromozomların incelenmesi Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
3 Mendel Genetiği, Uyg Çaprazlama problemleri Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
4 Neo-Mendelian Genetik, Uyg Problem çözümü Genetik, Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
5 Genetik Yapı, Baskılama ve Pozisyon etkileri, Uyg Ki kare problemleri Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
6 Ökaryotlarda Kromozom Haritalaması,Uyg Genetikte olasılık Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
7 İnsan Kromozom Haritalarının Oluşturulması,Uyg Mitoz bölünme ve bitki kök ucunda inceleme Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
8 Bakteri ve Bakteriyofajlarda Genetik Analizle ve Haritalama Uyg Haritalama problemleri Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
9 Mutasyon Analizleri, Uyg Toksik ajan kullanılan kök ucunun incelenmesi Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
10 Arasınav
11 Eşey Belirlenmesi, Uyg Barr cisimciğinin incelenmesi Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
12 Eşey Kromozomları, Uyg Drosophila çaprazlamaları Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
13 Kromozom Mutasyonları, Uyg Eşeye bağlı kalıtım problemleri Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
14 İnsanlarda kromozomal Kırılma Bölgeleri ve Kanserle olan ilişkisi, Uyg Drosophilada f1 dölünün incelenmesi Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
15 Çekirdek Dışı ve Maternal Kalıtım,Uyg Drosophilada F2 dölünün incelenmesi Genetik Kavramlar(Klug and Cummings), Genetiğin prensipleri(Gardner),sunum
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 11 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Genetik nedir sorusunun cevabını verir, genetiğin temel prensiplerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Mayoz ve mitoz bölünme hakkında bilgi edinir, Uygulamada sinekler(Drosophila) üzerinde basit haritalama çalışmalarını yapar. 2
D.Ö.Ç. 3 Mendel genetiği(aktarım genetiği) hakkında bilgi sahibi olur. Uygulamada yapılan problem çözümleriyle pekiştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 Mendel genetiği(aktarım genetiği) ve neo mendelian genetik arasındaki temel farklılıkları kavrar ve değerlendirebilir. Uygulamada yapılan problem çözümleriyle pekiştirir. 4
D.Ö.Ç. 5 Genetik haritalama ve kromozom haritalaması ve İnsan kromozom haritalarının oluşturulmasında kullanılan yöntemleri kavrar, uygulamada modern yöntemler hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 6 Kromozom mutasyonları hakkında bilgi edinir, labaratuvar çalışmalarıyla toksik bileşiklerin kromozomlar üzerine olan etkisini soğanın metafaz kromozomlarında görerek konuyu pekiştirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Bakterilerde ve fajlarda genetik analizler ve haritalama konusunu kavrar. Uygulamada haritalama problemleriyle konuyu pekiştirir 3
D.Ö.Ç. 8 Kromozomlar ve davranışları hakkında bilgi edinir, laboratuvar çalışmalarında karyotipleme ve idiogram çalışmaları ile konuyu pekiştirir. 2
D.Ö.Ç. 9 Eşey belirlenmesi ve Eşey kromozomları hakkında bilgi edinir, labaratuvarda hazırlanan preparatlar yardımıyla basit eşey tayini çalışmaları yapar. Barr cisimciğini öğrenerek kendi hazırladığı preparatta görür 3
D.Ö.Ç. 10 Çekirdek dışı ve maternal kalıtım hakkında bilgi edinir. Uygulamada Drosophilada göz renginin eşeye bağlı kalıtıldığını çaprazlamalarla kavrar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20