FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Tohumsuz Bitkiler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2701425 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin ÖZTÜRK
Koordinator E-mail celaleddin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tohumsuz Bitkiler hakkında temel bilgiler kazandırmak. Tohumsuz bitkilerin üremeleri, yayılışları, ekonomik önemleri ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, slayt, mikroskop incelemesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bitkilerde Üreme ve Üreme Tipleri Eşeysiz Üreme, Eşeyli Üreme, Döl Almaşı Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
2 Bakteri ve Alglerin Genel Özellikleri Morfolojileri, Önemleri ve Ekonomik Değerleri, Shizophyta Borelia buccalis, Vibrio, Micrococcus, Diplococcus, Bacillus.Schizophyta Acetobacter aceti, Lactobacillus bulgaricus (Yogurt Bakteria), Streptococcus, Staphylococcus. Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
3 Cyanophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği, Lab: Chroococcus, Gloeocapsa, Microcystis, Oscillatoria, Lyngbya Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
4 Chlorophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği Lab: Chlorophyta Genel Özellikleri, Codium, Scenedesmus, Pediastrum, Acetabularia, Oedogonium, Cladophora Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
5 Charophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği Lab: Charophyta Genel Özellikleri, Zygnema, Cosmarium, Spirogyra, Chara Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
6 Euglenophyta ve Dinophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği Lab: Bacillariophyta Genel Özellikleri, Navicula, Gyrosigma, Pinnularia, Cocconeis, Nitzschia Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
7 Bacillariophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği Lab: Bacillariophyta Diatoma, Cymatopleura, Cymbella, Synedra, Amphora, Surirella Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
8 Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği. Lab: Bacillarıopyta Rhoicosphenia, Gomphonema, Eunotia, Fragilaria, Epithemia, Denticula Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
9 Phaeophyta ve Rhodophyta Genel Özellikleri, Üremesi, Yayılışları, Sistematiği. Lab: Padina, Sargassum, Cystoseira, Laurencia Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
10 Ara Sınav
11 Mantarlar Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları,Sistematiği, Lab: Rhizopus, Leocarpus, Morchella, Agaricus Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
12 Likenler Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları. Lab: Lichenes Genel Özellikleri Xanthoria, Peltigera, Usnea, Cladonia, Rhizocarpon Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
13 Bryophyta Hayat Devresi, Karayosunlarının Talluslu Bitkilerden Farklılıkları, Karayosunlarının Trakeli Bitkilerden Farklılıkları, Bryophyta Sistematiği, Ciğer Otları ve yapraklı Karayosunları Arasındaki Farklar Lab: Musci Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
14 Pteridophyta (Eğreltiler) Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları, Sistematiği, Psilophyta (Çıplak Eğreltiler) Genel Özellikleri, Yayılışları, Sistematiği,Lepıdophyta (Kibrit Otları) Genel Özellikleri, Yayılışları, Sistematiği, Calamophyta (At Kuyrukları) Genel Özellikleri, Yayılışları, Sistematiği, Pterophyta (Eğrelti Otları Genel Özellikleri, Yayılışları, Sistematiği. Lab: Osmunda, Equisetum, Adiantum Altuner Z (2004). Sistematik Botanik I. 5. Baskı, Aktif Yayınevi, İstanbul.Lab: Tutel B., Çırpıcı A (1993). Sporlu Bitkiler Sistematiği, Laboratuar Kılavuzu, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 31
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tohumsuz bitkiler ve diğer bitkiler arasındaki farkları karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 2 Üreme tiplerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 3 Bakterilerin genel özellikleri, morfolojileri, ekonomik değerleri ve sistematiğini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 4 Sistematik bilgilerini kullanır. 3
D.Ö.Ç. 5 Taksonomik kategorilere örnek verir. 3
D.Ö.Ç. 6 Türlerin ekonomik değerlerini kullanır. 2
D.Ö.Ç. 7 Alglerin sınıflandırılması, yayılışları, üremelerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Mantarların sistematiği, morfolojilerini açıklar. Diğer alemlerden farklarını ve ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 9 Likenlerin önemi, sistematiği, üremesini açıklar.Simbiyoz yaşama örnekler verir. 4
D.Ö.Ç. 10 Karayosunu ve eğreltilerin hayat devresini açıklar, tohumlu bitkilerden farklarını karşılaştırır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20