FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   MESLEKİ İNGİLİZCE
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701336 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tuna UYSAL
Koordinator E-mail tuysal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mesleki İngilizceye giriş, Biyolojide İngilizcenin kullanımı, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirinin tekniklerinin öğretilmesi, İngilizce makale yazım tekniklerinin öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 10 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power point sunumu yapılır, ders için özel hazırlanmış Cd ler kullanılarak uygulamalı eğitim verilir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel İngilizce yapıları, belirleyiciler, İsimler ve zamirler. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
2 İngilizcede tensler. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
3 Madılların Fonksiyonları ve İlgili Kelimeler. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
4 Pasif ve Etttirgen Cümleler. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
5 Ad Eylemler ve Mastarlar. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
6 Sıfatlar. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
7 Zarflar. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
8 Bağıl (Sıfat) Cümleleri. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
9 İsim Cümleleri. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
10 Arasınav.
11 EVER kelimeler ve Bağlaçlar. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
12 Zarf Cümleleri. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
13 Ortaçlar. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
14 Özel Cümleler. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
15 Cümlelerin kısaltılması. The New Cambridge English Course, Cambridge University Press
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - 0
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İngilizcedeki zaman yapıları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Günlük hayatta kullanılan temel İngilizce yapıları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 3 İngilizce kelimelerin telaffuzu öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Günlük hayatta bol kullanılan İngilizce kalıpları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 5 İngilizceden Türkçeye çeviri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkçeden İngilizceye çeviri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 7 İsim fiiller öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Sıfat fiiller öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Edatlar öğrenilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Zarflar ve sıfatlar öğrenilir. 3
D.Ö.Ç. 11 Present time ve kullanım alanları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 12 Present time olumlu ve olumsuz yapılar öğrenilir. 3
D.Ö.Ç. 13 Present time soru kalıpları öğrenilir. 3
D.Ö.Ç. 14 Present continuous time yapısı öğrenilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20