FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Genel Viroloji (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701335 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Rüstem Duman
Koordinator E-mail rduman selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı virusların genel özellikleri, yapısı ve sınıflandırılması, virus-konak ilişkisi, virusların replikasyonu, virusun bulaşma yolları, virus hastalıklarında patogenez, virusun vücutta yayılım şekli, virusun immün mekanizmalardan kaçış yolları, antiviral terapi, virütik infeksiyon şüphesi olan örneklerin toplanması, taşınması ve saklanması, virus izolasyon teknikleri ve identifikasyonları, virusların kültür yöntemleri, viral infeksiyonların serolojik tanısı, virus tanımlanmasında moleküler yöntemlerin teorik ve pratik kavramlarını öğrencilere öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 0 0 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel medya araçlarıyla anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Virusların genel özellikleri Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
2 Virusların yapısı ve sınıflandırılması Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
3 Virus-konak ilişkisi Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
4 Virusların replikasyonu Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
5 Virusun bulaşma yolları Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
6 Virus hastalıklarında patogenez Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
7 Virusun vücutta yayılım şekli Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
8 Virusun immün mekanizmalardan kaçış yolları Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
9 Ara sınav
10 Antiviral terapi Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
11 Virütik infeksiyon şüphesi olan örneklerin toplanması, taşınması ve saklanması Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
12 Virus izolasyon teknikleri ve identifikasyonları Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
13 Virusların kültür yöntemleri Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
14 Viral infeksiyonların serolojik tanısı Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
15 Virus tanımlanmasında moleküler yöntemler Fields Virology/ Ed: Bernard N. Field (et al,.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji /Ed: Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi Genel ve Özel Tıbbi Viroloji/Ed: Doç.Dr. Ömer Poyraz
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 17
Final : 1 17
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Virüsleri tanıma, morfolojik özelliklerini öğrenme 2
D.Ö.Ç. 2 Virüslerin kimyasal yapılarını öğrenme 2
D.Ö.Ç. 3 Virüslerin birbirleriyle ve çevre ile olan etkileşimini analiz etme 2
D.Ö.Ç. 4 Viral hastalıklarda örnekleme, teşhis ve tedavi metotları hakkında bilgi, beceri ve labarotuvar deneyimi kazanma 2
D.Ö.Ç. 5 Modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini tanıma ve uygulama becerisi kazanma 2
D.Ö.Ç. 6 Virüslerin insan ve hayvanlar üzerindeki etkilerini kavrama 3
D.Ö.Ç. 7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20