FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   BİYOLOJİ BİLİM TARİHİ(SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701332 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gönül EROĞLU
Koordinator E-mail gnleroglu gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarihin erken dönemlerinden, günümüze kadar yapılan biyoloji çalışmalarının çeşitli disiplinlerarası faaliyetlerini, bu faaliyetleri yapan bilim adamlarını ve hayatlarını, yaptıkları çalışmaları, eserleri ve biyolojinin tarihsel gelişiminin nasıl olduğu hakkında öğrencilerde fikir oluşturması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders projeksiyon ile anlatım tarzında işlenir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyoloji tarihine giriş 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
2 Prehistorik (tarih öncesi) çağlar ve biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
3 Antik çağda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
4 Karanlık çağda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
5 Orta çağda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
6 Yeni çağda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
7 16. yüzyılda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
8 17. yüzyılda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
9 18. yüzyılda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
10 Ara sınav
11 19. yüzyılda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
12 20. yüzyılda biyoloji 1. Kahya E., Öner M., 2007. Biyoloji Tarihi, Ankara. 2. Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul. 3. Arıkan H., Ayaz D., 2015. Biyoloji Tarihi ve Evrim, Kocaeli.
13 Türkiyede biyoloji-1.Osmanlı dönemi Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul.
14 Türkiyede biyoloji-2.Cumhuriyet dönemi Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul.
15 Türkiyede biyoloji-3. 1933te üniversite reformu ve sonrası Küçüker O., 2014. Biyoloji Tarihi, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 "Canlı nedir?", "canlı ve cansız arasında yapısal ve işlevsel olarak ne gibi ilişki ve benzerlik vardır?", "insanın canlı sistemi içindeki yeri nedir?" gibi soruların tarihsel süreçte nasıl ele alınıp tartışıldığı, dönemlerinin araştırıcılarına dayanılarak ortaya konulacaktır. 2
D.Ö.Ç. 2 Biyoloji bilim dalına hizmet etmiş olan bilim adamlarının hayat hikayeleri ve biyolojiye katkıları öğretilecektir. 4
D.Ö.Ç. 3 Antik çağdan günümüze yaşayan dünyanın gelişim aşamaları anlatılacaktır. 3
D.Ö.Ç. 4 Fosilleri ve yaşam çeşitliliğinin sınıflandırılması, mikroskobun keşfi ve gelişimi anlatılacaktır. 3
D.Ö.Ç. 5 Biyolojinin şekil ve işlev sorularını inceleyen tıp ile yaşam çeşitliliği, canlıların kendi arasında ve cansız dünya ile olan ilişkileri ile ilgilenen doğa tarihi arasındaki ilişkiler verilecektir. 3
D.Ö.Ç. 6 İnsanların basit olarak kendi amaçları için yaptıkları canlı sınıflandırmasını ve tarih içerisinde sınıflandırmanın değişimi ve gelişimini öğretilecektir. 2
D.Ö.Ç. 7 Geçmişten günümüze biyoloji ile ilgili tarafsız bilginin ortaya çıkmasını, topluma yayılmasını ve nitelikli düşünce tarzının ortaya çıkıp bakış açısı oluşturması açıklanacaktır. 3
D.Ö.Ç. 8 Bu ders, biyoloji ile ilgili tarihsel olguları, tarih öncesi dönemlerden günümüze kronolojik bir envanter şeklinde, konusundaki önemli bilimsel kavramları ele almaya gayret ederek anlatılacaktır. 4
D.Ö.Ç. 9 Tarih boyunca insanların bitki ve hayvanlardan farklı şekiller tıbbi alanda nasıl faydalandıklarını anlatılacaktır. 3
D.Ö.Ç. 10 Biyoloji bilim tarihi boyunca sadece bitki ve hayvanların gelişimi değil, insanların da gelişimleri de açıklanacaktır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20