FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Sitoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701329 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
Koordinator E-mail unsal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hücrenin morfolojisi,kimyası,organel morfolojisi ve fonksiyonları hakkında öğrencilerin bilgi almalarını sağlamak. Biyoloji bölümü lisans müfredatı içerisinde daha sonra okutulacak dersler olan Fizyoloji,Biyokimya,Moleküler Biyoloji,Hücre Genetiği ve Histoloji dersleri için temel bilgi düzeyi oluşturmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,görsel materyal desteği,soru-cevap,tartışma,gözlem.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 "Hücre"nin tarihçesi,Uyg:Hücreleri araştırma yöntemleri-Canlı hücre incelemesi Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8.
2 Hücrenin genel yapısı, Uyg: Vital ve supravital inceleme Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
3 Hücrenin kimyasal yapısı, Uyg: Doku kültürü yöntemi Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
4 Hücrenin kimyasal yapısı, Uyg: Mikrooperasyon Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
5 Biyolojik yapıları inceleme araçları, Uyg: Cansız dokuların incelenmesi-Total preparasyon yapma yöntemleri Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
6 Hücre zarı, Uyg: Parafinde bloklama tekniği- Dondurup kurutma tekniği Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
7 Hücre zarı, Uyg: Dondurup kesit alma tekniği-Selloidine gömme tekniği Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
8 Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, Uyg: Ergastoplazma morfolojisi ve çizimi Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
9 Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, Uyg: Golgi aparatı morfolosisi ve çizimi. Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
10 Vize
11 Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, Uyg: Lizozom morfolojisi ve çizimi. Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
12 Golgi kompleksi ve mitokondri, Uyg: Mitokondri morfolojisi ve çizimi Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
13 Plastit,kloroplast,ribozom ve lizozom, Uyg: Sentrozom morfolojisi ve çizimi Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
14 Sentriyol ve çekirdek, Uyg: RNA ve DNA modeli Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
15 Kromozomlar ve hücre bölünmesi, Uyg: Mitoz ve Mayoz bölünme Karol,S.,Ayvalı,C.,Suludere,Z.,2000.Hücre Biyolojisi.4.Baskı,Azim Matbaacılık,Ankara. ISBN 975-95520-1-9.Cooper,G.M.,1996.The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler tarihsel süreç içerisindeki hücreyle ilgili oluşan bilgilerin gelişim süreciyle ilgili bilgileri elde ederler. 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler hücrenin kimyasal yapısını oluşturan organik ve inorganik unsurların yapılarını ve hücre için önemini kavrarlar. 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler biyolojik yapıları incelemede kullanılan teknikleri ve uygulamalarını öğrenirler. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler hücre zarının yapısını,temel bileşenlerini ve görevlerini öğrenirler. 3
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler hücre içinin kimyasal bileşenlerini ve hücre içi iskeletini öğrenirler. 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler hücre içi membransel ve ipliksel organellerin morfolojik yapıları,fonksiyonları ve birbirleriyle ilişkilerini öğrenirler. 4
D.Ö.Ç. 7 Öğrenciler hücre içi sitoplazmik inklüzyonların yapısı,görevlerini öğrenip oluşturulma nedenini sorgularlar. 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenciler çekirdek,çekirdekçik ve kromozomların yapısını transkripsiyon,replikasyon olayını ve bu olayların meydana gelme gerekçelerini öğrenirler. 4
D.Ö.Ç. 9 Öğrenciler hücre bölünmelerini,hücre siklusunu öğrenip,hücre,organizma ve canlılığın devamı için önemini kavrarlar. 4
D.Ö.Ç. 10 Öğrenciler Sitolojinin Biyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisini sorgulayıp,sentez yapma fikir oluşturma yeteneğini elde ederler. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20