FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Mikrobiyoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701325 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yusuf DURAk
Koordinator E-mail ydurak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mikroorganizmaların, canlılar alemindeki yeri, önemi, diğer canlılar ile ilişkileri, mikroorganizmaların çeşitliliği, çeşitli ortamlarda yaşayan mikroorganizma grupları,zararsız, zararlı, faydalı mikroorganizmalar, mikroorganizma gruplarının morfolojisi, fizyolojisi, genetiği, yetiştirilme ortamları, biyokimyasal yapıları, enzimleri, biyokimyasal reaksiyonları, direnç mekanizmaları, sterilizasyon , dezenfeksiyon , filtrasyon, izolasyon ve identifikasyon yöntemlerinin teorik,slayt, poster ve benzeri araçlarla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Lab: Öğrencilerin ,temel laboratuvar uygulamaları ve laboratuvar çalışma güvenliği kurallarına uygun şekilde mikroorganizmaların makroskobik ve mikroskobik inceleme yöntemlerini öğretmek, mikroorganizmaların izolasyonu, kültürü ve identifikasyonu konusundaki uygulama becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik olarak konu konu öğretim üyesi tarafından anlatıldıktan sonra , öğrencilerin dersi anlayıp anlıyamadıklarının kontrol edilmesi amacı ile öğrencilere genel soruların yöneltilmesi ve alınan cevaplara göre konunun yeniden özetlenmesi. Şekil, tablo, slayt ve fotoğraflarla konuların işlenmesi. Zaman zaman konularla ilgili yapılmış bulunan güncel araştırma özetleri ve konu ile ilgili son yöntemlerin açıklanması. Laboratuvar uygulamalarının canlı materyal şeklinde gösterilmesi. Çeşitli test sonuçlarının çıplak gözle izletilmesi. Karşılaşılan mikrobiyal sorunların çözümü için pratik çözümlerin gösterilmesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları ve yapıları. Lab: Mikrobiyoloji tarihi, genel laboratuvar kuralları ve kullanılan bazı önemli cam, metal ve plastik eşyalar. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11.Basım . İZMİR.
2 Bakterilerin anatomik yapısı. Lab: Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan bazı önemli aletler ve kullanılma amaçları Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
3 Mantarların, virüslerin ve diğer mikroorganizmaların yapıları. Lab: Mikroorganizmaların üretilmesi için kullanılan besiyerleri. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
4 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi Lab: Çözeltilerin hazırlanması Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
5 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi Lab: Ekim metotları Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
6 Mikroorganizmaların invitro üreme görünümü. Lab: kültür metotları Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
7 Mikroorganizmaların metabolizması ve enzimleri. Lab: Mikroorganizmaların mikroskopla incelenmesi. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
8 Metabolizmanın düzenlenmesi ve denetimi Lab: Mikroskopik mantarların incelenmesi Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
9 Mikroorganizma genetiği. Lab: Mikroskopik parazitlerin incelenmesi Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
10 Ara Sınav.
11 Virüslerin genetiği ve bakteriyofajlar Lab: Bakteriyofajlar (Bakteri yiyen virüsler). Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
12 Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler. Lab: Sulandırım teknikleri. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
13 Dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
14 Kemoterapötik maddeler ve mikroorganizmalar Lab: Su ve gıda maddelerinin mikrobiyolojik analizi. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
15 mikroorganizmalararası, mikrop-çevre ve mikrop- organizma ilişkileri. Lab: Klinik maddelerden mikroorganizmaların izolasyonu. Bilgehan, H, 2005, Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.Fakülteler kitabevi Barış Yayınları. 11. Basım . İZMİR.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 26
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mikrobiyoloji tarihi ve gelişimi hakkında fikir edinilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 Mikrobiyal hücre organizasyonunun öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 3 Mikroorganizma hücre yapılarının , diğer canlıların hücre yapıları ile benzerlik ve farklılıklarının anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 4 Mikroorganizmaların morfolojik , biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Mikroorganizmaların anatomisi ve genetiğinin anlaşılması 3
D.Ö.Ç. 6 Mikrobiyal ekosistemlerin ve fonksiyonlarının anlaşılması 3
D.Ö.Ç. 7 Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemlerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 8 zararlı, zararsız ve faydalı mikroorganizma grupları hakkında bilgi edinilmesi 3
D.Ö.Ç. 9 Mikroorganizmaların kontrolü ve saklanma koşullarının öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 10 Antibiyotiklerin mikroorganizmalar üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 11 Mikroorganizmalardaki direnç mekanizmalarının anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 12 Dirençli mikroorganizmaların toplum sağlığı yönünden öneminin farkına varılması 4
D.Ö.Ç. 13 Mikrobiyal biyoteknolojinin uygulama alanlarının öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 14 Bakteri - faj ilişkileri ve tedavideki öneminin anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 15 Mikrobiyoloji, insan, hayvan, bitki ve çevre ilişkilerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 16 Mikroorganizma hücrelerinin , genetik, moleküler, fizyolojik vs. konuların araştırılmasında yaygın olarak kullanılmasının farkına varılması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20