FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2701321 4 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Hüseyin DURAL
Koordinator E-mail hdural selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Hüseyin DURAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kormofitli bitkilerin özelliklerini,bunların yapılarını oluşturan doku grupları ile bu doku gruplarını oluşturan hücrelerin hücresel özelliklerini kavratmak.Ayrıca bu doku gruplarını ve doku gruplarının oluşturdukları organları ve bunların anatomik özellikleri ile işlevselliklerinin neler/nasıl olduğunu Organların morfolojik özelliklerini tanıtmak.Bitki grupları arasındaki anatomik ve morfolojik farklılıkların ortaya konulmasını sağlamak. Lab: Ders müfredatına uygun,onunla paralellik gösteren konulara ait materyallerden amaca uygun şekilde kesitler aldırtılarak onların mikroskop altında anatomik özelliklerini tanıtmak.Ders müfredatına uygun,onunla paralellik gösteren konulara ait materyallerden amaca uygun şekilde kesitler aldırtılarak onların mikroskop altında anatomik özelliklerini tanıtmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
90 0 0 5 0 0 5
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Powerpoint sunumu yardımı ile görselliğe dayalı,öğrencilerin konulara aktif katılımlarını sağlamak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bitki kısımlarının gelişimi,iç yapılarının düzenlen mesi,hücre çeperi ve oluşumu,yapısı ve özellikleri,orta lamel,geçitler, hücre arası boşluklar ve doku oluşumu Lab: .Serbest ve Bağlı Hücrelerin İncelenmesi. Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
2 Dokular ve Sınıflandırılmaları Meristematik dokular, özellikleri, sınıflandırılmaları,bitkide konumlandığı yerler ve işlevleri Lab: Epiderma , Hipodermanın ve Mezofil Tabakasının İncelenmesi (Palizat ve Sünger Parankiması) Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
3 Daimi dokular Sınıflandırılmaları,Koruyucu doku,Sınıflandırılmaları Epiderma bitkideki yeri, kökeni,yapısı ve özellikleri,işlevleri,epidermal yapılar ve özellikleri ile işlevleri. Periderma,sınıflandırılmaları, özellikleri ,yapısı ve işlevleri Lab: Kollenkima ve Sklerenkima Hücrelerinin İncelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
4 Temel doku Kökeni, bitkideki yeri,yapısı,özellikleri ve sınıflandırılmaları. Destek dokular Sınıflandırılmaları Kollenkima Bitkideki yeri, kökeni, sınıflandırılması, özellikleri ve işlevleri Lab: Peridermanın (Fellem, Fellogen, Felloderma) incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
5 Destek dokunun devamı,Sklerenkima Sınıflandırılmaları,özellikleri ,kökenleri, bitkideki yerleri,işlevleri Lab: Gramineae ve diğer stoma tiplerinin incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
6 letim dokusu Dokuyu oluşturan elemanlar Ksilem, Bitkideki yeri,kökeni, yapısı, sınıflandırılması Özellikleri ve işlevleri. Floem Bitkideki yeri, kökeni, yapısı sınıflandırılması, özellikleri ve işlevleri Lab: Lentisellerin (Kovucuk) , Salgı tüylerinin ve Kalkan tüylerin incelenmes Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
7 Floemin devamı ve Salgı sistemi, sınıflandırılması, özellikleri ve işlevleri Lab: Kapalı kollateral iletim demetlerinin ve Bikollateral iletim demetlerinin incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
8 Organlar hakkında genel açıklamalar. Kök Kökün kökeni, Morfolojik özellikleri, tanıtımı, sınıflandırılmaları ve özellikleri.Kökün primer anatomik yapısı,sahip olduğu doku grupları, özellikleri ve işlevleri. Kökün sekonder anatomik yapısı, özellikleri, sahip olduğu doku grupları , özellikleri ve işlevleri Lab: Primer kök yapısının incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
9 Kök anatomisinin devamı. Gövde Morfolojik olarak tanıtımı,gövde çeşitleri ve özellikleri, Kökeni,Primer anatomik yapısını oluşturan höcre ve doku grupları ve özellikleri,işlevleri Lab: Sekonder kök yapısının incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
10 Ara sınav
11 Sekonder gövde anatomik yapısı, hücre ve grupları, özellikleri, işlevleri. Özel gövde tipleri,özellikleri ve karşılaştırılmaları. Lab: Gövdenin primer yapısının incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
12 Gövde yapısına devam edilecek. Yaprak nedir? Kökeni, yapısı, işlevi, özellikleri, yaprak tipleri. Lab: . Gövdenin sekonder yapısının incelenmesi Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
13 Yaprak anatomik yapısı( Kseromorfik, mezomorfik, sucul) ve özellikleri. Yaprak metamorfozları. Yaprak absisyonu.Lab: Monokotiledon yaprağının anatomik yapısı Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
14 Çiçek nedir? Kökeni, yapısı, morfolojik özellikleri, infloresens tipleri. Çiçeği oluşturan kısımların anatomik yapıları ve özellikleri, işlevleri, çiçek absisyonu. Meyve nedir? Lab: Dikotiledon yaprağının anatomik yapısı Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
15 Meyve ve tohumun oluşumları, özellikleri, sınıflandırılmaları, aralarındaki farklar ve işlevleri Lab: Çiçek ve çiçek durumları ,Tohum ve Meyve hakkında genel bilgiler Prof.Dr. Kamil Coşkunçelebi,Prof.Dr.Serdar Makbul,Prof.Dr.Osman Beyazoğlu-Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Prof.Dr. Semahat YENTÜR-Bitki Anatomisi,Doç.Dr.Hatice Demiray-Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş,Prof.Dr. Sabri ÖZYURT-Bitki Anatomisi I-II
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bitki Anatomisi ve Morfolojisine ait temel kavramları açıklar.Bitkisel hücrelerin çeper yapıları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak açıklar 3
D.Ö.Ç. 2 Hücrelerin bir araya geliş mekanizmasını, organizasyonlarını ve iş bölümlerini açıklar.Bir organı oluşturan dokuların yapı ve görevlerini uygulamalı olarak açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Hücrelerin oluşturduğu doku gruplarının özelliklerini, görevlerini ve onların sınıflandırılmalarını açıklar.Yapıyı oluşturan dokuların yerleşim düzenlerini ve ilişkilerini uygulamalı olarak açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Hücreler arasındaki organik ve inorganik madde nakillerini ve onların depo edilmelerini açıklar.Bitkilerin büyüme ve gelişme olaylarında dokuların rolünü kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 Hücreler arasındaki uyartı nakillerini açıklar.Bitkilerden elde edilen ekonomik ürünlerin oluşmasında dokuların önemini kavrar 4
D.Ö.Ç. 6 Bitkilerin büyüme ve gelişme olaylarında hücre ve dokuların rolünü açıklar.Makroskobik ve mikroskobik yapıların nasıl inceleneceğini bilir 4
D.Ö.Ç. 7 Vejetatif ve Generatif organların anatomik ve morfolojik özelliklerini açıklar.Bitki doku ve organlarında oluşan değişimleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Farklı bitki gruplarının değişen çevre şartlarına uyum süreçlerini morfolojik ve anatomik yapı yönünden irdeler.Dokuların oluşturduğu organların anatomik benzerlik ve farklılıklarının neler olduğunu açıklar 4
D.Ö.Ç. 9 Bitkilere ait edinmiş olduğu morfolojik ve anatomik bilgileri bitki biyolojisi, ekolojisi ve fizyolojisine ait konular ile ilişkilendirerek açıklar.Organların morfolojik olarak birbirinden ayırt edilme özelliklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Yapıyı oluşturan hücrelerin ontogenisini açıklarLaboratuvarda cihazların ve yardımcı malzemelerin kullanım tekniklerini bilir.Ekip çalışması ve bireysel çalışma yapabilme yetisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 11 Evrimsel olarak ilkel ve ileri kabul edilen bireyleri anatomik ve morfolojik yapı yönünden karşılaştırabilir.Öğrendiklerini doğada izleme farkındalığına erişir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20