FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   FİZİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2701259 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Koordinator E-mail hamdisukurkilic selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik hakkında öğrencilere temel bilgileri edindirmek ve moleküler biyoloji ile ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyofiziğe giriş,temel kavramlar el notları
2 Biyomoleküllerin yapı işlevleri el notları
3 Işın biyofiziği, soğurum, ışık, ışık spektrofotometresi el notları
4 Biyolojik sistemler açısından termodinamik kurallar el notları
5 Spektrofotometrenin tanıtımı el notları
6 Tıpta İleri Konulara Biyofiziksel Yaklaşım el notları
7 Radyoaktiflik tanımı, radyoaktivitenin ölçüm yöntemleri, radyoaktivitenin hücre üzerine etkisi, radyoaktivitenin tıpta uygulanması el notları
8 Yaşam ortamı olarak suyun biyofiziksel özellikleri el notları
9 - Kanser problemine yeni yaklaşımlar I el notları
10 Biyomoleküler enformasyon el notları
11 Membran potansiyelleri, elektriksel eşdeğer devreler ve modeller el notları
12 Biyolojik işler el notları
13 Kalıtsal hastalıkların molekülsel temeli el notları
14 Antikor çeşıtliliğinin molekülsel esasları el notları
15 - Gen tedavisi ve geleceği el notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 1 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 45
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavramış, benimsemiş, gözlemci, sorgulayıcı, meraklı ve araştırıcı olabilme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 2 Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 4
D.Ö.Ç. 3 Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 4
D.Ö.Ç. 4 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 5 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20