FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   BİYOİSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2701254 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İsmail KINACI
Koordinator E-mail ikinaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.İsmail KINACI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere biyoistatistiğin amacını, kullanım alanlarını, çalıştığı veriler ile ilgili istatistik hesaplamaların ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağını öğretmek, istatik veri tablolarının nasıl yorumlanacağı ve tablo okuma tekniğinin öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 15 15
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve yazılı anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatistik ve Biyoistatistiğin Tanımı, İstatistikte temel kavramlar, istatistik metodunun safhaları Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
2 Grafikler Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
3 Tamamlayıcı istatistikler Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
4 Medyan, Mod, Değişkenlik Ölçüleri Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
5 İhtimal kavramı Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
6 Permütasyon, Kombinasyon Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
7 Binom dağılımı, Poisson dağılımı normal dağılım Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
8 Standart normal dağılım Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
9 Örnekleme dağılımları Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
10 Ara sınav
11 Populasyon parametrelerinin güven aralığı tahminleri Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
12 Hipotez kontrolü ve istatistik karar Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
13 T dağılımı, khi-kare dağılımı Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
14 Uyum kontrolleri Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
15 Bağımsızlık kontrolleri, Bağımlı gruplarda khi-kare testi Tıp, Biyoloji Eczacılık ve Diş hekimliği öğrencileri için Biyoistatistik, Doç. Dr. Kazım Özdamar, Bilim Teknik Yayınevi,1985., İstatistiğe Giriş, Prof Dr. Fikret İkiz, Prof. Dr. Halis Püskülcü, Prof. Dr. Şaban Eren, Barış yayınları,Ege Üniversitesi Basımevi, 1996.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları ve istatistikte kullanılan temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 İstatistik metodunun safhaları, tablo oluşturma ve istatistiksel olarak grafik yorumlamayı öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 İstatistikte kullanılan aritmetik ort., geometrik ort., harmonik ort., medyan, mod, standart sapma ve varyans hesaplamaları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 İhtimal kavramı ve ihtimal problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 İhtimal dağılımları, binom dağılımı, poisson dağılımını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 6 Normal dağılım, standart normal dağılım, Z tablosunun kullanımı ve bunlara ait problem çözümlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 7 Örnekleme dağılımları, örnekleme dağılımlarının çeşitleri ve problem çözüm yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 8 Populasyon parametrelerinin güven aralığı tahmin problemleri ve buna ait çeşitli güven aralığı tahmin problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 9 Hipotez kontrolü ve istatistik karar, hipotez testlerindeki hatalar, ve çeşitli hipotez testlerinin kurumu ve çözümlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 10 T dağılımı ve kullanımı, T tablosunun kullanımı ve yorumlanmasını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 11 Khi - Kare dağılımının kullanılması ve khi-kare tablosunun kullanımını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 12 Uyum kontrolleri ve uyum kontrollerinin çeşitleri ve bunlarla ilgili problemlerin çözüm yollarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 13 Bağımsızlık kontrolleri ve kullanımı, problem çözümlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 14 Bağımlı gruplarda khi-kare testi ile ilgili problem çözümlerini öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20