FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   ORGANİK KİMYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2701253 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lisans öğrencilerine kendi alanlarında gerekli olan genel Organik Kimya bilgisi edindirmek. Öğrencilerin alanlarına göre bu bilgileri nasıl kullanacakları hakkında ipuçları vererek, düşünme ve uygulama kabiliyeti kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 20 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Derste yüz yüze teorik ders anlatımı yapılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bağlanma ve İzomerlik ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
2 Alkanlar ve Sikloalkanlar ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
3 Alkenler, Alkinler ve Aromatik Bileşikler ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
4 Stereoizomerlik ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
5 Alkoller, Fenoller ve Tiyoller ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
6 Alkoller, Fenoller ve Tiyoller ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
7 Eter, Aldehit ve Ketonlar ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
8 Eter, Aldehit ve Ketonlar ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
9 Karbaksilli asitler ve Türevleri ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
10 Ara sınav
11 Amin ve Benzer Azotlu Bileşikler ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
12 Lipitler ve Deterjanlar ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
13 Karbonhidratlar ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
14 Aminoasitler, peptitler, proteinler, nükleik astiler ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
15 Problemler ORGANİK KİMYA / HAROLD HART, DAVID J. HART, LESLIE E. CRAINE Çeviren TAHSİN UYAR
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Organik Kimya tanımını yapabilir 3
D.Ö.Ç. 2 Alkanları tanımlar, adlandırır ve tepkimelerini yazar 3
D.Ö.Ç. 3 Alkenleri tanımlar, adlandırır ve tepkimelerini yazar 4
D.Ö.Ç. 4 Alkinleri tanımlar, adlandırır ve tepkimelerini yazar 3
D.Ö.Ç. 5 İzomerinin tanımını ve çeşitlerini bilir 2
D.Ö.Ç. 6 Alkol, fenol ve tiyollerin tanımını ve reaksiyonlarını bilir 2
D.Ö.Ç. 7 Eter, aldehit ve ketonların tanımını ve reaksiyonlarını bilir 2
D.Ö.Ç. 8 Karboksilli asit ve türevlerini bilir reaksiyonlarını yazar 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20