FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Dersin Adı   LABORATUVAR TEKNİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2701154 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. HASAN HÜSEYİN DOĞAN
Koordinator E-mail hhdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Hatice Esra AKGÜL
Dersin Amacı Biyoloji eğitiminde ilgili uygulamaların yapılması, laboratuvarın etkili bir şekilde kullanılması ve arazide yapılacak çalışmalarla ile ilgili tekniklerin öğretimi. Laboratuvarda inceleme ve tekniklerin, mikrotekninin öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 0 0 0 10 10
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, tartışma, projeksiyon, uygulama ve laboratuvar çalışmaları yapılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Laboratuvar Biyoloji Laboratuvarları Mekanik Malzemeler Cam Malzemeler Büyütme Cihazları Ayıraç Ve Solüsyonlar(Çözeltiler) Kimyasal Maddeler Boyalar Kağıt Malzemeler Çeşitli Cihazlar Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
2 Mikroskop Ve Tanımı Karanlık Saha Mikroskopları Floresan Mikroskopları Ultraviyole Mikroskopları Faz-Konrast Mikroskopları Binoküler Mikroskoplar (Diseksiyon Mikroskoplar= Stereomikroskoplar) Elektron Mikroskopları Transmisyon (Geçirmeli) Elektron Mikroskop(Tem) Scannig(Taramalı) Elektron Mikroskop(Sem) Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
3 Aydınlık Saha Mikroskopları Ve Yapısı Mekanik Kısım Optik Kısım Mikroskoplardaki Büyütmeler (Magnifikasyonlar) Mikroskobun Bakımı Ve Kullanılması Mikroskobun Kullanılmaya Hazırlanması Mikroskopla Çalışırken Birlikte Kullanılan Bazı Aletler Lam Ve Lamelin Kullanılışı Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
4 Mikroskopta Büyüklüklerin Ölçülmesi Çizim İnceleme Arazide İnceleme Ve Toplama Bitkilerin Toplanması Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
5 Hayvanların Toplanması Omurgalıların Toplanması Böcek Ve Kelebeklerin Yakalanması Ergin Böceklerin Hazırlanması Coleopteraın (Örtük Kanatlılar) Hazırlanması Etiketleme Lepidopterlerin(Pul Kanatlılar- Büyük Ve Küçük Kelebekler) Hazırlanması Orthopterlerin(Düzkanatlılar) Hazırlanması Hymenopterlerin(Zar Kanatlılar) Hazırlanması Dipterlerin(Çift Kanatlılar) Hazırlanması Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
6 Yumurta, Kurt Ve Krizalitlerin Hazırlanışı Yumurta Ve Krizalitlerin Hazırlanması Kurt Ve Tırtılların Hazırlanması Şişirme Metodu Sertleştirme Metodu Koleksiyonların Tanzimi Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
7 Amfibia Ve Sürüngenlerin Hazırlanması Öldürme Hazırlama Tespit Etme Etiketleme Muhafaza Balıkların Toplanmaları Ve Muhafazaları, Diseksiyon Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
8 Planktonların Toplanması Ve Hazırlanması Fitoplankton Oluşturan Alglerin Sayımları Bentik Alglerin Sayımı: Makromantarların Toplanması Arazide Fotoğraf, Slayt Çekimi Ve Metodu, Kamera Kullanımı Numunelerin Taşınması, Korunması Ve Laboratuara Kadar Saklanması Makrofungusların Fungarium Materyali Haline Getirilmesi Laboratuvar Bilgi Formu Düzenlenmesi Spor Tozlarının Elde Edilmesi Ve Saklanması Mantar Dokularının Mikroskobik İncelenmesi Sporların Mikroskopta Fotoğraflarının Çekimi Ve Çizimi Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
9 Laboratuarda İnceleme Ve Teknikleri Genel Reaktifler Genel Fiksatörler Özel Fiksatörler,Saydamlaştırma Ve Saydamlaştırmada Kullanılan Eriyikler Bitkisel Dokular İçin Hayvansal Dokular İçin Mikroskopla İnceleme Ve Mikroteknik Canlı İnceleme Mikrobiyolojik Materyalin Canlı Olarak İncelenmesi Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
10 Ara sınav
11 Tespit Ederek İnceleme Kesit Alarak İnceleme Kesit Alma Geçici Preparatlar Yarı Sabit Preparatlar Dokuyu Ezme Metotları Ezme Tekniği Asetokarmin İle Ezme Asetokarminle Ezme Metodunun Bitki Kök Uçlarına Tatbiki Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
12 Mitoz Bölünmenin Kök Uçlarında İncelenmesi İçin İşlemler Çimlendirme Ve Numune Alma: Kök Ucu Preparatlarının Hazırlanması Kök Ucu Preparatlarının Asetoorseinle Hazırlanması Maserasyon Metodu(Dokuları Çözme) Jeffrey Metodu Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
13 Sabit Preparatlar Bitkisel Materyalin Sabit Preparatlar Haline Getirilmesi Materyalin Seçilmesi Dokuların Tesbiti- Öldürülmesi Ve Muhafazası Tespit İşinde Kullanılan Materyal Dokuların Öldürülmesi Ve Tesbiti Dehidrasyon Gliserin İle Dehidrasyon Dioksan İle Dehidrasyon Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
14 Parafin İnfiltrasyonu İnfiltrasyon Fırınları Blokların Yapılması Parafin İnfiltrasyonu Kalıplama Bloklardan Kesit Alma Kesitlerin Lamlara Yapıştırılması Kesitlerin Boyanması Biyolojik Boyalar Boyama İşlemleri Parafin İçinde Alınan Kesitlerin Boyanması İkili Boyama Hayvansal Materyalin Sabit Preparatlar Haline Getirilmesi Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
15 Uygulama değerlendirilmesi Laboratuvar tekniği ders notları-Prof.Dr. İsmet Hasenekoğlu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Laboratuvar aletlerini ve kullanımlarını öğrenir 2
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel tekniklerle gösterebilir 2
D.Ö.Ç. 3 Biyolojik çeşitliliğin elde edilmesi ve korunmasını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 4 Biyolojik yapıların incelenmesi ve gözlemleme metotlarını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 5 Mikroskop ve çeşitleri ile ilgili bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 6 Mikroskobun kullanımına ilişkin beceri elde eder. 4
D.Ö.Ç. 7 Preparat yapımı ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 8 koleksiyon hazırlama ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Biyolojik yapıların şematik, şekilsel ve fotoğraf olarak tespit eder ve çizebilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Arazi ile laboratuvar çalışmalarını birleştirmeyi bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20