FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖNÜL EROĞLU
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL BİYOLOJİ
E-Mail :  gnleroglu gmail.com
Telefon : 0332-2232793
Adres : S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Kat:2 Mikoloji Araştırma Laboratuvarı Oda No:216 Alaeddin Keykubat Kampüsü/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2004 

  Akademik Yayınlar:

Demirel G. ve Kaşık G., “Four New Records for Physarales from Turkey”, TurkJ Botany, 36: 95-100 (2012).

Özcan M. M., Kaşık G., Öztürk C., Kalyoncu İ. H., Eroğlu G., “Effect of some plant oilson mycelial growth of Agaricus bisporus(Lange) Sing.”, Pakistan Journal of Botany, 45 (3), 1091-1097 (2013).

Doğan H. H., EroğluG., A new Stemonitis species from Turkey. Mycotaxon 129 (2): 293-296 (2014).

Demirel G.,Kaşık G. ve Öztürk C., “Myxomycetesof Kestel Forest (Kadınhanı, Konya)”, TurkishJ Botany, 30: 441-447 (2006).

Demirel G., KaşıkG. ve Öztürk C., “Kestel Ormanlarından (Konya) Türkiye Miksomisetlerine Katkı”,The Journal of Fungus, 1(1) 21-25(2010).

Pekak C., Kaşık G. ve Demirel G.,“Chemical Composition of two LactariusSpecies of Wild Growing in Kestel (Kadınhanı-Konya) District”, The Journal of Fungus, 2(1-2) 57-61(2011)

Kaşık G., Öztürk C., Aktaş S., Alkan S. ve Eroğlu G., “Kefe Yaylası (Denizli)Yenen Mantarları”, The Journal of Fungus,4(2) 19-27 (2013)

Eroğlu G., Kaşık G., “Myxomycete of Hadim and Taşkent district(Konya/Turkey) and their ecology”. Biological Diversity and Converation, 6(3)120-127 (2013).

Eroğlu G., Kaşık G., “Six New Myxomycete Records from Turkey”.Journal of Applied Biological Sciences 7 (1): 75-78 (2013).

Eroğlu G., Öztürk C., Kaşık G., Doğan H. H., Aktaş S., Alkan S,. “Somemyxomycete from Çivril (Denizli-Turkey) province”. Journal of Selçuk UniversityNatural and Applied Science 3 (4): 21-26 (2014).

Eroğlu G., Kaşık G., Öztürk C., “Three new myxomycete records from Turkey”. International Journal on BiologicalDiversity and Conservation, 8(1) 16-18 (2015).

Eroğlu G., Kaşık G., Öztürk C., Aktaş S. (2015). Karacaören BarajGölü (Bucak-Burdur) Çevresinin Miksomisetleri. SUFEFD 41: 76-82.

Eroğlu G., Öztürk C., Kaşık G., Aktaş S. “SomeMyxomycetes From Çivril (Denizli-Turkey) Province”.  XVI. Congress of European Mycologists,Thessaloniki, Greece (2011)

Eroğlu G., Kaşık G. “Four New Records forStemonitales From Hadim (Konya-Turkey)”. XVI. Congress of European Mycologists, Halkidiki, Porto Carras,Thessaloniki, Greece (2011)

Alkan S.,Aktaş S., Kaşık G., Eroğlu G.,Öztürk C. “Macrofungi of Karacaören Dam (Bucak-Burdur, TURKEY) and ItsSurroundings”. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia withInternational Participation (2012).

ÖztürkC., Aktaş S., Alkan S., Kaşık G., EroğluG. “Macrofungi of Gündoğmuş District (Antalya, TURKEY)”. 4th Congress ofEcologists of the Republic of Macedonia with International Participation (2012).

Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık,Hasan Hüseyin Doğan, Gönül Demirel,Köprülü Kanyon Milli Parkında (Antalya) Belirlenen Makrofunguslar, XVIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, 2006.

Gönül Eroğlu,Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk ve Sinan Aktaş, Karacaören Baraj GölüÇevresinden Bazı Miksomisetler, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

Gönül Eroğlu,Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, BucakkışlaKöyünden (Karaman) İki Yeni Miksomiset Kaydı, 2. Mikoloji Günleri Sempozyumu,İstanbul, 2015.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DANIŞMANLIK (LİSANS)
ETNOMİKOLOJİ (SEÇ.)
ETNOMİKOLOJİ (SEÇ.)
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ (SEÇ)
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ (SEÇ.)