FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. TURGAY ÜSTÜNER
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ZOOLOJİ
E-Mail :  tustuner selcuk.edu.tr
Telefon : 03322231863
Adres : Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Selçuklu, Konya- Türkiye
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEB Selçuklu Eşrefoğlu İlköğretim okulu19971997
Selçuk Üniversitesi1997 

  Akademik Yayınlar:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Driss Yimlahi, TurgayÜstüner, Sanae Zinebi, Boutaïna Belqat (2017). New records of the soldierflies of Morocco with a bibliographical inventory of the North African fauna (Diptera,Stratiomyidae). ZooKeys 709: 87–125.

A2. Ozan Demirözer,  Turgay Üstüner, Rüstem Hayatand Asiye Uzun (2017). Contribution tothe Knowledge of the Stratiomyidae (Diptera) Fauna of Turkey,Entomological News, 126 (4): 253-273.

A3. TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli, Üzeyir Çağlar (2015). Thefirst records of three Oxyceraspecies (Diptera: Stratiomyidae) from Turkey and zoogeographical analysis.Turkish Bulletin of Entomology, 5(5), 179-183., Doi: http://dx.doi.org/10.16969/teb.79961(Yayın No: 2816640)

A4.Üstüner Turgay, Hasbenli Abdullah, ÇağlarÜzeyir (2014). Description of the male Oxycera  quadrilineata Üstüner and Hasbenli, 2007(Diptera: Stratiomyidae) from Turkey. Life: The Excitement of Biology, 2(3),175-179., Doi: 10.9784/LEB2(3)Ustuner.01. ÜSTÜNER

A5.Turgay Üstüner, Abdullah Hasbenli(2014). Twonew species of Lasiopa (Diptera, Stratiomyidae) from Turkey”, Zootaxa (ISI), 3815(1): 119–130.

A6. TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli (2013).” Contributions to Family Stratiomyidae (Diptera)Fauna of Konya Province(Turkey)”, Journal of Selçuk UniversityNatural and Applied Science, 2 (4): 40-55.

A7. Turgay Üstüner (2012). "New data on Pachygastrinae (Diptera,Stratiomyidae) from Turkey",Journal of The Entomological Research Society (ISI), 14(1): 115-118.

A8Turgay Üstüner,Abdullah Hasbenli (2011). "New data about Xylomya Species From Turkey(Diptera: Xylomyidae)", Florida Entomologist (ISI) , 94 (4): 859-862.

A9TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli (2011) "First Record of the Genus Adoxomyia(Diptera: Stratiomyidae) with Four Species From Turkey",FloridaEntomologist (ISI) , 94(1): 64-70.

A10TurgayÜstüner (2012) "A New Species of Adoxomyia (Diptera: Stratiomyidae)from Turkey", FloridaEntomologist (ISI) , 95(2): 338-343.

A11.  Turgay Üstüner,Abdullah Hasbenli (2007). "A New Species And Some New Records of The GenusOxycera (Diptera: Stratiomyidae) from Turkey", Entomological News (ISI), 118 (2): 179-183.

A12TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli (2004). "A New Species of Oxycera Meigen(Diptera: Stratiomyidae)from Turkey",Entomological News (ISI), 115(3): 163-167.

A13TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli (2003). "First record of the SubfamilyBeridinae (Diptera: Stratiomyidae) from Turkey", Studiadipterologica , 10(1): 186-188. (YÜKSEK LİSANSTEZİMDEN ÜRETİLMİŞTİR)

A14TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli, Rudolf Rozkosny (2003). "The first recordof Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera, Stratiomyidae) from the Near East", Studia dipterologica , 10(1): 181-185.

A14TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli, Abdurrahman Aktümsek (2002). "Contributionto Subfamily Clitellariinae (Diptera, Stratiomyidae) Fauna of Turkey", Journalof the Entomological Research Society , 4(1): 19-24.

A16TurgayÜstüner, Abdullah Hasbenli (2011). "The First Record for Two Speciesof the Soldier Flies (Diptera: Stratiomyidae) from Turkey", Journal ofAgricultural Science and Tecnology A,1: 231-234.

A17. Turgay Üstüner (2010). "New records ofStratiomyidae (Diptera) from Turkey", Israel Journal of Entomology, 40: 109-111.

A18.Turgay Üstüner, Şahlan Öztürk(2002). "First record of a member of the Xylomyidae (Diptera) from Turkey",Studia dipterologica, 9(1): 248.

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Turgay Üstüner, A.Hasbenli (2010). IX. European Congress of Entomology konferansıdahilinde "IX. European Congress of Entomology Program And Book ofAbstracts" bildiri kitapçığındaki "First record of the genus Alliocera with one species and Beris chalybata (Forster, 1770) from Turkey(Diptera: Stratiomyidae)", 231, (August 22-27, Budapest, Hungary).

B2. Turgay Üstüner, A.Hasbenli, Ü. Çağlar (2014). 8th European Congress of Dipterology kongresidahilinde "8th European Congress of Dipterology AbstractsVelume" bildiri kitapçığındaki "The first description of the male of Oxycera quadrilineata Üstüner andHasbenli, 2007 (Stratiomyidae: Oxycera) from Turkey",pp.378, (Postdam 10th-15th August, 2014, Berlin, Germany).

C. Yazılan ulusal/uluslararasıkitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararasıkitaplar:

C1.Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı(2009), Abdurrahman Aktümsek, AtillaArslan, Turgay Üstüner, Haluk Özparlak, Nobel Yayin Dagitim, Editör:Abdurrahman Aktümsek, ISBN:9789755913667, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 2816777)

C2.Bilgehan Nas, Cengiz Akköz, Turgay Üstüner,Ferhat Bayram, Fadim Yavuz, Ahmet Aygün, M. Kazım Yağcı (2016). Gökgöl(Kulu-Kozanlı) Sulak Alan Yönetim Planı 2012-2016. Billur Yayınevi, Editör:Bilgehan Nas, ISBN:978-605-5194-09-3, 110 s.

 

D. Ulusal hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler :

D1. Turgay Üstüner (2009). "TahtalıDağları'ndan (Türkiye) Oxycera (Diptera: Stratiomyidae) Cinsi Hakkında Faunistik Bilgiler", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi,33: 37-40. (DOKTORA TEZİMDEN ÜRETİLMİŞTİR)

D2. Turgay Üstüner (2008). "TahtalıDağları (Türkiye) Nemotelinae Altfamilyasına (Diptera: Stratiomyidae) FaunistikKatkılar", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 32:17-22.

D3. Turgay Üstüner, Leyla Kalyoncu (2005)."A New Faunistic Record For Turkey:Solva marginata (Meigen,1820) (Diptera, Xylomyidae)", Selçuk Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Fen Dergisi, 26: 9-10 pp.

D4. Leyla Kalyoncu, Turgay Üstüner,Abdurrahman Aktümsek (2005). "Farklı Sıcaklık Derecelerinin GalleriaMellonella (L.) Puplarının Açılma Oranına Etkileri", SelçukÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 26: 71-74.

D5. Turgay Üstüner (2005). "TahtalıDağları'ndan (Kayseri-Adana-Sivas / Türkiye) Stratiomyinae Altfamilyasına(Diptera: Stratiomyidae) Katkılar", Selçuk Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Fen Dergisi, 25: 107-112.

D6. Turgay Üstüner, Abdullah Hasbenli(2002). "Faunistic Study On The Subfamily Stratiomyinae From "RegionOf Lakes" In Turkey (Diptera, Stratiomyidae)", Selçuk ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20: 33-37.

 

E. Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Üzeyir Çağlar,Abdullah Hasbenli, Turgay Üstüner, ErsinDemirel (2014). “Bazı Buprestidae (Coleoptera) Yumurta ve Larva TiplerininKarşılaştırılması” 22. ulusal Biyoloji Kongresi Özet Kitabçığı, pp.1141, (23-27Haziran 2014, Eskişehir).

E2. Turgay Üstüner, Abdullah Hasbenli,Cengiz Akköz, 2013. “Fauna of TheFamily Stratiomyidae (Diptera) From Konya In Turkey”. International Conference on Environmental Science and Technology (Cappadocia-2013). 17-22Haziran, Nevşehir-Ürgüp).

E3. Cengiz Akköz, TurgayÜstüner, Betül Öztürk, DervişÖztürk (2012). “Kulu-Kozanlı Gökgöl'ün (Kulu/Konya) Biyoçeşitliliği”, EkolojiSempozyumu Özet Kitapçığı, 456, (03-05 Mayıs 2013, Kilis).

E4. Turgay Üstüner (2010). Tahtalı Dağları'ndan(Adana) Pachygaster (Diptera, Stratiomyidae) Cinsine Ait Türkiye Faunası İçinYeni Kayıt: Pachygaster emeritaKrivosheina and Freidberg, 2004". 20.Ulusal Biyoloji Kongresi ÖzetKitabı, 703-704, (21-25 Haziran, Denizli).

E5. S. Savaş Durduran, Turgay Üstüner, Ali Erdi (2005)."Faunistic Biyolojide Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları; Oplodontha viridula (Fabricius, 1775)Örneği", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BUMAT-2005) Özet Kitapçığı,288-295, (16-18 Kasım, Kocaeli).

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Bilal Dik, Mustafa Necati Muz, Turgay Üstüner (2015). ANew Louse Species: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) fromaLong-legged Buzzard (Buteo rufinus). Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 21(6),929-932.(Uluslararası)(Hakemli)(Teknik Not) (Yayın No: 2596771)

 

G-Bilimsel Projeler:

G1. Turgay Üstüner (2011) Konya’nın Stratiomyidae (Diptera) Familyasının Fauna ve Sistematiği, S.Ü. BAP Proje No: 8401057(Proje Yürütücüsü) 

G2. Abdullah Hasbenli, Turgay Üstüner, Üzeyir Çağlar(2010) Yamula Barajı (Kayseri) Civarı Asilidae (Diptera) Faunası, Ü. G.Ü. BAP Proje No: 05/2009-10 (Yardımcı Araştırmacı)

G3. Abdullah Hasbenli, Turgay Üstüner (2005).Tahtalı Dağları Stratiomyidae Familyasının (Diptera) Faunave Sistematiği, ÜSTÜNER, T., S.Ü. BAP Proje No:2001/122(Yardımcı Araştırmacı)

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
DANIŞMANLIK (LİSANS)
OMURGALI HAYVANLAR
OMURGALI HAYVANLAR LAB.
ZOOLOJİ