FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. OSMAN TUGAY
Fakülte Adı:  ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMASÖTİK BOTANİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  FARMASÖTİK BOTANİK
E-Mail :  otugay selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2233455
Adres : Selçuk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A.B.D., Selçuklu / KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğtim Bakanlığı, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü19951997
Selçuk Üniversitesi1997 

  Akademik Yayınlar:

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “A new species of Silene (Caryophyllaceae)from east Anatolia, Turkey”, Bot. J. ofThe Lin. Society, 156, 463-466 (2008).

2. Osman Tugay, T. Uysal, ve K.Ertuğrul, “Psephellus yusufeliensis sp. nov. from north-eastAnatolia, Turkey”, NordicJ. of Bot., 27, 134-137 (2009).

3. Osman Tugay, Y. Bağcı, ve T. Uysal, “Anew species of Linum L. (Linaceae)from Central Anatolia, Turkey” Ann. Bot. Fennici, 47, 135-138, (2010).

4. Osman Tugay ve K.Ertuğrul, “The Rediscovery of Galium huber-morathii (Rubiaceae): A Local Endemic Species of Bozkır (Konya /Turkey)”, – In: Ivanova, D.(ed.), Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 215-216, Sofia, 2006.

5. Osman Tugay, K. Ertuğrul, ve T. Uysal, “The Rediscovery of Linum ciliatum Hayek (Linaceae): A localendemic species of Konya (Turkey)”, Proc.III. Congress of Macedonia with International Participation, Struga, Vol.8, 224-227, Skopje, 2007.

6. Osman Tugay, K. Ertuğrul, ve E. Yıldıztugay, “Plants Used in the FolkMedicine of Başarakavak Town (Konya / Turkey)”, Proc. I. International Congress on the Turkish History of Medicine, Vol.2, 1771-1775, Konya, 2008.

7. Osman Tugay Bellevalia Lapeyr., Şueserde: G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.).T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

8. Osman Tugay Cousinia Cass. Şueserde: G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.).T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

9. Osman Tugay Papaver L. Şu eserde:G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.). T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

10. Osman Tugay Citrus L. Şu eserde: G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.). T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

11. Osman Tugay Dictamnus L. Şu eserde:G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.). T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

12. Osman Tugay Haplophyllum A.Juss. Şu eserde: G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.).T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

13. Osman Tugay Ruta L. Şu eserde:G�ner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Baba�, M.T. (edlr.). T�rkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, 2012.

14. OsmanTugay, Dural, H., Bağcı, Y. “Dipsiz G�l-Sarıot Yaylası-Sorkun(Bozkır-Konya) Arasında Kalan B�lgenin Florası”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 1, 33-55 (2002).

15. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “C4 Karesi İ�in Yeni Floristik Kayıtlar”, S.�. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 22, 1-6(2003).

16. OsmanTugay ve F. �zt�rk, “Doğu ve G�neydoğu Anadolu Florasına Katkılar”, S.�. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 22, 7-17, (2003).

17. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak (Konya) KasabasıEtnobotanik Alan Araştırması 2004 Yılı �alışması”, T�BA K�lt�r Envanteri Dergisi, 4, 247-259, (2005).

18. Osman Tugay ve K. Ertuğrul,“Bozkır ve Hadim (Konya) Endemik Bitkilerinin Tehlike Kategorileri BakımındanDeğerlendirilmesi”, S.�. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 27, 55-60,(2006).

19. Osman Tugay, Uysal, T. ve K. Ertuğrul, “Centaurea glastifolia L. ve Centaureapterocaula Trautv. (Compositae; Sect. Chartolepis) Taksonları �zerineMorfolojik ve Karyolojik Bir Araştırma”, S.�.Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 28, 59-64, (2006).

20. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “Mavi Boğaz (Bozkır-�umra / Konya) ve �evresinin Florası”, S.�. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 29, 1-34, (2007).

21. Osman Tugay, “Endemik Bir T�r olan Silene lycaonica’nın (Konya /T�rkiye) Tip Lokalitesinden İkinci Kez Toplanması”, S.�. Fen-Edb. Fak. FenDergisi, 30, 27-31, (2007).

22. Osman Tugay, Alkanna verecunda’nın (Boraginaceae) Yayılışı: Konya ve Antalya’nın(T�rkiye) Endemik Bir T�r�”, S.�. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 31, 21-25,(2008).

23. Osman Tugay, ve E. Ko�er Yazır K�y�’nde (Sel�uklu / Konya) Gıda ve İ�ecek Olarak Kullanılan Doğal Bitkiler”, S.�.Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 33, 87-92, (2009).

24. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak (Konya) KasabasıEtnobotanik Envanter Araştırması”, T�BA K�lt�r Envanteri Dergisi, T�BAKED, 9, 107-126, (2011).

25. Osman Tugay, Bağcı, İ., Ulukuş, D., �zer, E., Canbulat, M.A., Wild plantsusing as food of Kurucuova Town (Beyşehir, Konya / Turkey), BioDiCon, 5/3,140-145 (2012).

26. Osman Tugay, Vural, M., Ertuğrul, K., Dural, H. Astragalus vestitus’un(Fabaceae) yeniden keşfi: Kılbasan Geveni; Karadağ’ın (Karaman / T�rkiye) lokal endemik bir t�r�, Bağbah�e Bilim Dergisi, 1/2, 24-30 (2014).

27. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “Bozkır ve �evresinin (Konya) Bitkileri”, Bozkır’ın D�n� ve Bug�n� Sempozyumu, 422-534, Konya, 2006.

28. Osman Tugay, K.Ertuğrul, “Bozkır, Hadim ve �umra’nın (Konya) Doğal Geofit Bahar Bitkileri �eşitliliği”, 1.Ulusal Kuraklık ve ��lleşme Sempozyumu, 329-336, Konya, 2009.

29. Osman Tugay, Kılı�aslan, M., �zer, E., “Alibeyh�y�ğ� (�umra / Konya) Kasabası’nda Gıda ve İ�ecek Olarak Kullanılan Doğal Bitkiler”, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, 497-500, Konya, 10-12 Mayıs 2012.

30. Osman Tugay, Dural, H. ve Ulukuş, D., “Kulu (Konya / T�rkiye) ve �evresinin Bitkileri”, Aidiyet, G�� ve Tarımın Şehri Kulu Sempozyumu, 269-280 Kulu, Konya,19-21 Ekim 2012.

31. Osman Tugay, K. Ertuğrul, “Orta ve Batı Toros Dağları Arasındaki B�lgenin Floristik �eşitliliği”, Biyo�eşitlilik Sempozyumu, 163-169, Marmaris, Muğla,22-23 Mayıs 2013.

32. Osman Tugay, A. Akkirpik, “Amanos Dağları’nın (D�rtyol / Hatay) Biyolojik �eşitliliği”, Doğa Turizmi ve Biyo�eşitlilik Sempozyumu, Kartepe, Kocaeli, 22-23 Mayıs 2014.

33. Osman Tugay, D. Ulukuş, “Toros Dağları’nın (Konya-Antalya) Ekoturizm Bitkileri”, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 1130-1135,Kuşadası, Muğla, 03-06 Nisan 2014.

34. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak Kasabasının Yararlı Bitkileri”, T�rkiye K�lt�r Sekt�r�,T�BA-T�KSEK, K�lt�rle B�y�mek, 36-37, (2004).

35. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Useful Plants of the Town ofBaşarakavak”, T�BA-T�KSEK, Turkey’sCultural Sector, Developing with Culture, 36-37, (2004).

36. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak’taki (Konya) BazıBitkilerin Etnobotanik �zellikleri”, T�rkiye K�lt�r Sekt�r�, T�BA-T�KSEK, K�lt�rle B�y�mek, 54-55, (2005).

37. OsmanTugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Ethnobotanical Features of Some Plants in Başarakavak Town (Konya)”, T�BA-T�KSEK, Turkey’s Cultural Sector, Developing with Culture, 54-55, (2005).

38. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak Kasabasında HalkınBitki Kullanımı”, T�BA-T�KSEK, T�rkiyeK�lt�r Envanteri, K�lt�rle B�y�mek, 28-29, (2006).

39. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Use of plants by people in Başarakavak Town (Konya)”, T�BA-T�KSEK,Turkey’s Cultural Sector, Developing with Culture, 30-31, (2006).

40. Osman Tugay,K. Ertuğrul, H. Dural, Y. Bağcı, H. Demirelma ve T. Uysal “Evaluation of The Endemic Plants ofSpecific to Konya (Turkey) According to The IUCN Threat Categories”, with International Participation Congress ofEcologists of Macedonia, 96, Struga, 2007.

41. Osman Tugay ve İ. Bağcı “Plants Used in The Folk Medıcıne in Konya Markets (Turkey)”,  I. International Congress on the Turkish History of Medicine, Konya, 23 Mayıs 2008.

42. Osman Tugay, Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. ve H. Demirelma, “The EndemicSpecies of The Genus Cousinia Cass. (Asteraceae) in Turkey”, The FirstInternational Biology congress in Kyrgyzstan, Bishkek, 24-27 Eyl�l 2012.

43. Osman Tugay, D. Ulukuş. Threat Categories of The Endemic Taxa of The Haplophyllum A.Juss. (Rutaceae) in Turkey.The International Conference On Science, Ecology And Technology I(Iconsete’2015), 25-28 Ağustos 2015, Viyana,AVUSTURYA..

44. OsmanTugay, K. Ertuğrul, T. Uysal, H. Dural, H. Demirelma, D. Ulukuş. ThreatStatus of The Endemic Taxa of The Genus Cousinia Cass. (Asteraceae) in Turkey.The International Conference On Science, Ecology And Technology I(Iconsete’2015), 25-28 Ağustos 2015, Viyana, AVUSTURYA.

45. Osman Tugay ve K. Ertuğrul “Bozkır ve Hadim’in Endemik Bitkileri”, 17.Ulusal Biyoloji Kongresi, 36, Adana, 2004.

46. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “Bozkır-�umra Apa Barajı ve Hadim (C4 Konya) Arasında Kalan B�lgenin Floristik �zellikleri”, V. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi, 47,Bolu, 2004.

47. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve T.Uysal “T�rkiye Centaurea L. Cinsi (Asteraceae) Acrolophus(Cass.) DC. Seksiyonu Taksonları �zerine Taksonomik Bir Araştırma”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 144,Trabzon, 2008.

48. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “Bozkır, Hadim ve �umra’nın (Konya) Doğal Geofit Bahar Bitkileri �eşitliliği”, 1. Ulusal Kuraklık ve ��lleşme Sempozyumu, Konya, 17 Haziran 2009.

49. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Başarakavak Kasabası’nın (Konya) Etnobotanik �zellikleri”, 9. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi, Nevşehir,09 Ekim 2009.

50. Osman Tugay,Ertuğ, F., Ulukuş, D. ve Uyar, B., “Konya’da (T�rkiye) Gıda Olarak Kullanılan Zehirli Bir Baklagil Olan Termiye’nin [Lupinusalbus L. subsp. albus (Fabaceae)]Geleneksel Metotlarla Zehirinden Arındırılması”, X. Ekoloji ve �evre Kongresi,�anakkale, 4-7 Ekim 2011.

51. Osman Tugay, K.Ertuğrul, H. Dural, T. Uysal, H.Demirelma, “Konya İlinde Yayılış G�steren Endemik Cousinia Cass. (Asteraceae) Taksonları”, 116, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l 2012.

52. Osman Tugay, Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. ve H. Demirelma, D.Ulukuş, “GAP B�lgesinde Yayılış G�steren Cousinia Cass. (Asteraceae) Cinsi T�rleri”, GAP Biyolojik �eşitlilikSempozyumu, Şanlıurfa, 23-25 Mayıs 2013.

53. Osman Tugay, K. Ertuğrul “Bozkır, Seydişehir, Hadimve �umra’da (Konya) Bulunan Sulak Alanlarda Yetişen Bitkiler”, III. Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, 23-25 Ekim 2013.

54. Osman Tugay, ve D.Ulukuş, “�rg�p ve Derinkuyuİl�elerinin (Nevşehir) Sulak Alan Bitkileri”, III. Sulak Alanlar Kongresi,Samsun, 23-25 Ekim 2013.

55. Osman Tugay, Ertuğrul,K, D.Ulukuş, “Osmaniye İli Bitki Biyo�eşitlilik Envanter �alışması”, Biyolojik �eşitlilik Sempozyumu, Şanlıurfa, 22-23 Mayıs 2015.

56. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Some Useful Plants on Başarakavak Town (Konya, Turkey)”, IV.International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), 132-133, İstanbul, 2005.

57. Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “TheRediscovery of Galium huber-morathiiEhrend. & Sch�nb.-Tem. (Rubiaceae): A Local Endemic Species of Bozkır(Konya / Turkey)”, IV. Balkan BotanicalCongress, 203, Sofia, 2006.

58. Osman Tugay ve K. Ertuğrul,“Threat Categories of The Endemic of ConsolidaGray and Aconitella Spach Species inTurkey”, International Semposium, 7.PlantLife of South West Asia (7. PLoSWA), P-9, Eskişehir, 2007.

59. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve T. Uysal “TheRediscovery of Linum ciliatum Hayek(Linaceae): A Local Endemic Species of Konya, Turkey”, with International Participation Congress of Ecologists of Macedonia,96, Struga, 2007.

60. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve T. Uysal “Distributionand Threat Status of The Endemic Taxa, The Section Acrolophus (Cass.) DC. inThe Genus Centaurea L. in Turkey”, 18. International Symposium Biodiversty and Evolutionary Biology of theGerman Botanical Society, 334, G�ttingen, 2008.

61. Osman Tugay ve T. Uysal “Rediscoveryof Centaurea demirizii (Asteraceae)in Turkey”, 18. International SymposiumBiodiversty and Evolutionary Biology of the German Botanical Society, 335,G�ttingen, 2008.

62. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve E. Yıldıztugay, “Plants Used in theFolk Medicine of Başarakavak Town (Konya / Turkey)”, Proc. I. International Congress on the Turkish History of Medicine, Vol.2, 1771, Konya, 22 Mayıs 2008.

63. Osman Tugay, K. Ertuğrul ve H. Dural “The Rediscovery of Astragalusvestitus Boiss. & Heldr. (Fabaceae) A Local Endemic Species of Karaman(Konya /Turkey)” V. Balkan BotanicalCongress, 21, Belgrad, 08 Eyl�l 2009.

64. Osman Tugay ve F. Ertuğ “The Detoxification of Termiye (Lupinus albus L. subsp. albus) as A Winter Snack in Konya,Turkey” V. International Congress ofEthnobotany (ICEB 2009), San Carlos de Bariloche., 21 September 2009.

65. Osman Tugay ve Ulukuş, D. “ThreatStatus of the an Endemic Taxa, in The Genus Haplophyllum A. Juss.(Rutaceae) in Nevsehir (Turkey)”,International Conference on EnvironmentalScience and Technology (Cappadocia-2013), Namık Kemal �niversitesi, Nevşehir,18-21 Haziran 2013.

66. Osman Tugay, Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T. ve H. Demirelma, D.Ulukuş, “Cousinia iconicaHub. & Mor. (Asteraceae): an endemic species of Konya (Turkey)”, Plant Life of South West Asia 8 conference, Edinburgh,01-05 Temmuz 2013.

67. Osman Tugay, D.Ulukuş, F.Celep “Comparative morphology, anatomy and palynology ofHaplophyllum myrtifolium and H. vulcanicum (Rutaceae) and their taxonomic implications”, Plant Life of South West Asia 8 conference, Edinburgh,01-05 Temmuz 2013.

68. Osman Tugay, H.Ayandın “TheEthnobotanic Characteristics of  TheRegion Among Avşar, Şaban�z� And �ile Mountaın (Polatlı / Ankara)”, 11th International Ethnobotany Symposio, Antalya,02-05 Kasım 2013.

69. Osman Tugay, Ertuğrul, K., Dural, D. Ulukuş, Karag�z, S.,Karakaya, A. “Rhynchocorys elephas subsp. boissieri (Scrophulariaceae): An Endemic Species of Amanos Mountains (Turkey)”, Symposium on EuroAsianBiodiversity (SEAB-2015), 01-05 June 2015, Baku, AZERBAIJAN, 01-05 Haziran2015.

70. Osman Tugay, T. Uysal ve K.Ertuğrul Centaurea glastifolia L. ve Centaureapterocaula Trautv. (Compositae; Sect. Chartolepis)Taksonları �zerine Morfolojik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 118-119, Aydın, 2006.

71. Osman Tugay, Vural,M., G�ner, A., Ertuğrul, K., “Konya (T�rkiye) İ�in Endemik Bir Bitki OlanT�l�şah’ı (Rhaponticoides iconiensis)Koruma �alışmaları”, Ulusal Biyo�eşitlilik Sempozyumu, Ankara, 22-23 Mayıs2012.

72. Osman Tugay, D.Ulukuş, “GAP B�lgesinin Haplophyllum A.Juss. (Rutaceae) Taksonları”, GAP Biyolojik �eşitlilik Sempozyumu, Şanlıurfa,23-25 Mayıs 2013.

73. Osman Tugay, E. �zer ve D.Ulukuş, “�ayhan Kasabası’nda (Ereğli / Konya) EtnobotanikBir �alışma: Ge�mişten G�n�m�ze Kenger (Gundeliatournefortii L.) Bitkisinden Kenger Sakızı’nın Elde Edilmesi”, XI. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi, Samsun, 01-04 Ekim 2013.

74. Osman Tugay, Ertuğrul, K., Dural, H., Uysal, T., Demirelma, H., Ulukuş, D.“Ermenek’te Yayılış G�steren Tip Lokalitesinden Bilinen İki Cousinia Cass. T�r�[C. davisiana Hub.-Mor. ve C. ermenekensis Hub.-Mor. (Asteraceae)]”, 22. UlusalBiyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

75. Ertuğrul, K., Dural, H., Osman Tugay, G. Flamini, P.L.Cioni, ve I.Morelli, “EssentialOils from Flowers of Centaurea kotschyivar. kotschyi and Centaurea kotschyi var. decumbens from Turkey”, Flavour and Fragrance Journal, 18, 95-97(2003).

76. Flamini, G., G. Stoppelli, I. Morelli, K. Ertuğrul, H. Dural, Osman Tugay ve H. Demirelma,“Secondary Metabolites from Centaureaisaurica from Turkey and their Chemotaxonomical Significance”, Biochemichal Systematics and Ekology,32, 553-557 (2004).

77. Dural, H., Osman Tugay, K. Ertuğrul, T. Uysal, ve H. Demirelma, “Astragalus turkmenensis (Fabaceae), A new species from Turkey”, Ann. Bot. Fennici 44, 399-402, (2007).

78. A�ık, L., F. �zt�rk, M. Vural, Osman Tugay ve İ.S. G�rcan, “Analysis of genetic variation among accessions of critically endangered Rhaponticoides iconiensis and Rhaponticoides mykaleabased on RAPD and SDS-PAGE markers”, African Journal of Biotechnology, Vol.8 (10), 2076-2082(2009).

79. Uysal T, Arslan E, Osman Tugay ve K. Ertuğrul, “Determination of therelationship between some Centaurea species based on SDS-PAGE”, Turkısh Journal of Bıology, Vol.18,Issue: 2, Pages: 125-131 (2010).

80. Ertugrul K, Arslan E, Osman TugayCharacterization of Consolida SF Gray(Ranunculaceae) taxa in Turkey by seed storage protein electrophoresis”, Turkısh Journal of Bıochemıstry-TurkBıyokımya Dergısı, Volume: 35,Issue: 2, Pages: 97-102 (2010).

81. Kose, Y. B, Altıntas, A., Osman Tugay,Uysal, T.,Demırcı, B., Ertugrul K. and Baser K.H.C., “Composition of the Essential Oils of Centaureasericeae Wagenitz and Centaurea ensiformis P.H. Davis from Turkey”,Asian Journal of Chemistry,Vol. 22, No. 9, 7159-7163 (2010).

82. G�m�şc�, A., Osman Tugay, Kan, Y. “Comparison of essential oil compositions of somenatural and cultivated endemic Sideritis species”, Advances in EnvironmentalBiology, 5, 2, 222-226 (2011).

83. Arslan E, Ertugrul K, Osman Tugay “Karyological studies of the genus OnobrychisMill. and the related genera HedysarumL. and Sartoria Boiss. & Heldr.(Fabaceae, Hedysareae) from Turkey”, Caryologia, Vol: 65,Issue: 1, 11-17(2012).

84. Er, M., OsmanTugay, �zcan, M.M., Ulukuş, D., AL-Juhaimi, F. “Biochemical propertiesof some Salvia L. species”,Environmental Monitoring and Assessment, 1-6 (2012).

85. A. Hilpold, R. Vilatersana, A. Susana, Andrea S. M.,Igor Boršic�, Theophanis Constantinidis, R. Filigheddu, K. Romaschenko, V�ctorN. Su�rez-Santiago, Osman Tugay,T. Uysal, Bernard E. P., N�ria G-J “Phylogeny of the Centaurea group(Centaurea, Compositae) – Geography is a better predictor than morphology”,Molecular Phylogenetics and Evolution 77 (2014) 195–215.

86. A. Bogaard, J. Hodgson, E. Nitsch, G. Jones, A.Styring, C. Diffey, J. Pouncett, C. Herbig, M. Charles, F. Ertuğ, Osman Tugay, D. Filipovic, R. Fraser. “Combiningfunctional weed ecology and crop stableisotope ratios to identify cultivation intensity: a comparison of cerealproduction regimes in Haute Provence, France and Asturias, Spain” Veget HistArchaeobot, 19.04.2015.

87. F. Candan, T. Uysal,, Osman Tugay, M. Bozkurt, K. Ertuğrul, H. Demirelma. The examinations of achene ultrastructural features ofsection Acrolophus (Centaurea, Asteraceae) via scanning electron microscopy,Turkish Journal of Botany, 39, 1-17, 2015.

88. T. Uysal, M. Bozkurt, E.N. Şimşek Sezer, K. Ertuğrul, Osman Tugay. Karyological studies of four endemic Centaurea L.species, Caryologia, 1-9, 2015.

89. T. Uysal, H.Dural, Osman Tugay. Centaurea sakariyaensis (Asteraceae), a new speciesfrom Turkey, Plant Biosystems, 1-6, 2015.

90. Ayandın, H. ve Osman Tugay, “Plants Used in The Folk Medicine of Avşar and Şaban�z� Villages(Polatlı / Ankara / T�rkiye)”, 5. Balkan Congress on the History & Ethicsof Medicine, 369-376, İstanbul, 2011.

91. Bağcı, İ., Osman Tugay, �zer, E., Ulukuş, D., Canbulat, M.A., “Plants Used as Medicinalof Kurucaova Town (Beyşehir / Konya / T�rkiye)”, 5. Balkan Congress on theHistory & Ethics of Medicine, 377-380, İstanbul, 2011.

92. Ulukuş, D., Osman Tugay, “The Floristic Characteristics of The Region Among �rg�p,Derinkuyu and Hodul Mountain (Nevşehir)”, 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih veK�lt�r Sempozyumu Bildirimleri, Cilt: 2, 261-270, Nevşehir, 16-19 Kasım 2011.

93. Ertuğrul, K., Dural, H., Osman Tugay, Uysal, T., Demirelma, H., “�i�ekli Bitkilerin�eşitliliği ve Sınıflandırılması: �dikotlar”, 275-448  Ayta�, Z., Kaptanerİğci, B. “Plant Systematics-Bitki Sistematiği”, Nobel Akademik Yayıncılık,Ankara, 2012.

94. Din�, M., Y. Bağcı, H. Dural ve Osman Tugay, “T�rkiye Florasındaki �eşitli Kareler İ�in YeniFloristik Kayıtlar”, S.�. Eğitim Fak�ltesiDergisi, 9, 165-170 (2001).

95. Yıldıztugay, E.,Y. Bağcı ve Osman Tugay, “Başarakavak, Tatk�y ve AltınapaBarajı (Konya) Arasında Kalan B�lgenin Florası”, S.�. Fen-Edb. Fak. FenDergisi, 28, 99-124, (2006).

96. Uysal, T., A. Ocak ve Osman Tugay, “A Re-Examination of the Morphology of TwoEndemic species of Centaurea L.(Asteraceae) from Turkey, with Implications for the Taxonomy of the Genus”, Journal of Applied Biological Sciences,2 (2), 1-5, (2008).

97. Uysal, T., K. Ertuğrul ve Osman Tugay, “Centaurea ochrocephala Wagenitz(Asteraceae): A New Record for Flora of Turkey” Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14, 1, 11-16 (2008).

98. Uysal, T., Osman Tugay, H. Dural ve F. K�yl�oğlu Konya’da Yayılış G�steren Bazı LinumL. (Linaceae) Taksonlarının Stilus Karakterleri”, S.�. Fen-Edb. Fak. FenDergisi, 32, 9-16, (2008).

99. G�m�şc�, A., Osman Tugay, K. Y�ksel. “Comparison of essential oil compositions of somenatural and cultivated endemic Sideritisspecies”, Advances in Environmental Biology, Volume5, Issue: 2 January, 222-226 (2011).

100. Ulukuş,D., Osman Tugay, Endemicplants of region among �rg�p, Derinkuyu and Hodul Mountain (Nevşehir/Turkey),Journal of Sel�uk University Natural and Applied Science, 3/3, 73-80 (2014).

101. Ulukuş,D., Osman Tugay, The flora ofregion among �rg�p, Derinkuyu and Hodul Mountain (Nevşehir/Turkey), BioDiCon,7/3, 42-57 (2014).

102. �zen, S.K. ve Osman Tugay, “Tarımda Kullanılan Bazı Bitkisel K�kenli Doğal İnsektisitler”, Konya’da Tarım ve Tarımsal SanayiSorunlarının Tesbiti Sempozyumu, 471-481, Konya, 2007.

103. Vural, M.ve Osman Tugay, “T�l�şah [Centaurea iconiensis Hub.-Mor. ‘Vahim’(CR)]”, Bağbah�e, �evre Bah�e �i�ekDergisi, 11, 12-14, (2007).

104. Ertuğrul, K. ve Osman Tugay, “The Taxonomic Revision of The Genus Consolida Gray in Turkey”, International Semposium, 7.Plant Life ofSouth West Asia (7. PLoSWA), O-11, Eskişehir, 2007.

105. Ertuğrul, K., E.Arslan ve Osman Tugay, “Characterization of Consolida S.F. Gray(Ranunculaceae) Taxa Grown in Turkey By Seed Storage Protein Electrophoresis”,5. Balkan Botanical Congress, 20, Belgrad 2009.

106. Candan, F., Osman Tugay, Uysal, T., Ertuğrul, K. “Achene Micromorphologicalinvestigations on the Genus CentaureaSection Acrolophus (Asteraceae) fromTurkey”, The second International Symposium On Biology of Rare and EndemicPlant Species, BIORARE, Fethiye, Muğla, 24-27 Nisan 2012.

107. Candan, F., Osman Tugay, Uysal, T., Ertuğrul, K. “Achene MacromorphologicalInvestigations on 21 Endemic taxa of Centaurea Section Acrolophus (Asteraceae)From Turkey”, The second International Symposium On Biology of Rare and EndemicPlant Species, BIORARE, Fethiye, Muğla, 24-27 Nisan 2012.

108. K. Ertuğrul, Uysal, T., Armağan, M., Osman Tugay, Demirelma, H. veDural, H., “Two New Records For Flora of Turkey; Psephellus gilanicus and Ps.integrifolius (Compositae)”, The First International Biology congress inKyrgyzstan, Bishkek, 24-27 Eyl�l 2012.

109. H. Demirelma, Osman Tugay. Endemic Bupleurum L. species of Turkey. The InternationalConference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015).

110. Şimşek SezerE.N., Uysal T., Bozkurt M., Osman Tugay, Ertuğrul K., Demirelma H., Dural H. Karyomorphological Analysisof Five Rhaponticoides Vaill. Species (Asteraceae) from Turkey TheInternational Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015)

111. Bozkurt M., Uysal T., Osman Tugay, Şimşek Sezer E.N., Demirelma H., Ertuğrul K.,Dural H. Phylogenetic Analysis of the Turkish Rhaponticoides Vaill. Species,The International Conference On Science, Ecology And Technology I(Iconsete’2015).

112. Uysal T.,Bozkurt M., Şimşek Sezer E.N., Dural H., Ertuğrul K., Demirelma H., Osman Tugay. KaryomorphologicalAnalysis of Fifty eight Ornithogalum L. Taxa (Liliaceae) from Turkey, TheInternational Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015)

113. Tugay, E., K. Ertuğrul, Osman Tugay ve E. Arslan, “Konya �evresindeki Bazı SileneL. (Caryophyllaceae) Taksonları �zerine Karyolojik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26, Aydın,2006.

114. K���kal, �.S. ve Osman Tugay, “Tarımda Kullanılan Bazı Bitkisel K�kenli Doğalİnsektisitler”, Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının TespitiSempozyumu, Konya, 25-26 Mayıs 2007.

115. Solak, H. ve Osman Tugay, “Konya’da Kalp Damar Hastalıklarında Kullanılan Bazı Bitkiler”,16. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi, Niğde,03 Temmuz 2009.

116. Ulukuş, D. ve Osman Tugay, “�rg�p, Derinkuyu ve Hodul Dağı (Nevşehir) Arasında KalanB�lgenin Endemik Bitkileri”, X. Ekoloji ve �evre Kongresi, �anakkale, 4-7 Ekim2011.

117. Ertuğrul, K, Osman Tugay,D.Ulukuş, “Osmaniye İli Damarlı Bitkiler G�sterge T�rler ve İzleme �alışması”,Biyolojik �eşitlilik Sempozyumu, Şanlıurfa, 22-23 Mayıs 2015.

118. Uysal, T., A. Ocak ve Osman Tugay “Rediscovery of Centaurea sericea Wagenitz (Asteraceae) from Turkey”, with International Participation Congress ofEcologists of Macedonia, 95, Struga, 2007.

119. Ulukuş, D. ve Osman Tugay,“T�rkiye’ninEndemik Haplophyllum A. Juss. (Rutaceae) Taksonları”, The First International Biology congress in Kyrgyzstan, Bishkek, 24-27 Eyl�l2012.

120. Bağ�e, V. ve Osman Tugay,“Sultan Dağları’nın (Akşehir / Konya / T�rkiye) Geofitleri”, The FirstInternational Biology congress in Kyrgyzstan, Bishkek, 24-27 Eyl�l 2012.

121. Ulukuş, D. ve Osman Tugay,“Kozluca(Acıg�l Nevşehir) K�y�’nde Gıda Olarak Kullanılan Doğal Bitkiler”, Ekoloji Sempozyumu, Namık Kemal �niversitesi,Tekirdağ, 02-04 Eyl�l 2013.

122. Ulukuş, D., Osman Tugay,Celep, F., “Morphology, anatomy, micromorphology and palynology of Haplophyllumpumiliforme Hub.-Mor. & Reese (Rutaceae), an endemic species from Anatolia,Biorare 2014, 19-23, April 2014, Antalya

123.ErtuğrulK., Dural H., Osman Tugay,Uysal T., Demirelma H. The Endemic Plants of Konya Province in Turkey,Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015), 1-5.6.2015, Bak�, Azerbaycan,Poster Bildiri.

124. L. Paşayeva, O. �st�n, E.Demirpolat, Osman Tugay, M. Koşar, P. G�rb�z. Cytotoxıcıty Of MethanolExtracts of Cousinia davisiana Hub.-Mor. and C. ramosissima DC.  A-549 and Colo-205 Cell Lines, GPSS,12-15.11.2015.

125. Bağcı, Y., H. Dural, K. Ertuğrul,Osman Tugay, T. Uysal veH. Demirelma“Tuz G�l� ve �evresininEndemik ve Nadir Bitkileri”, 18.Ulusal Biyoloji Kongresi, 106, Aydın, 2006.

126. Ko�er, E., Osman Tugay,D. Sucuoğlu ve, F.T. G�ney “Yazır K�y�’nde (Sel�uklu / Konya) Etnobotanik Bir�alışma”, 14. Ulusal Biyoloji �ğrenciKongresi, 79, Konya, 03-06 Eyl�l 2007.

127. Uysal, T., A. Duran, Osman Tugay ve K.Ertuğrul “Centaurea lycaonica Boiss. & Heldr.’in Yeniden Keşfi”,, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 463,Trabzon, 2008.

128. Sucuoğlu, D., Osman Tugay, E. Ko�er ve F.T. G�ney “Dokuz K�y�’nde (Sel�uklu / Konya)Kullanılan Doğal Bitkiler ve Yerel Adları”, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 394, Trabzon, 2008.

129. G�ney, F.T., Osman Tugay, E. Ko�er ve D. Sucuoğlu “Bah�ecik K�y�’nde (Sel�uklu / Konya)Tıbbi Ama�la Kullanılan Bitkiler”, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 394, Trabzon, 2008.

130. Ko�er, E., Osman Tugay, D. Sucuoğlu ve, F.T. G�ney “Yazır K�y�’nde (Sel�uklu / Konya)Gıda Olarak Kullanılan Doğal Bitkiler”, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 395, Trabzon, 2008.

131. Değirmenci, E. ve Osman Tugay, “Konya’da Sigara Bırakmak İ�in Kullanılan BazıBitkiler”, 16. Ulusal Biyoloji �ğrenciKongresi, Niğde, 01 Temmuz 2009.

132. Kotan, E. ve Osman Tugay,“Konya’da Hafıza G��lendirici Olarak Kullanılan Bazı Bitkiler”, 16. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi, Niğde,01 Temmuz 2009.

133. Ulukuş, D. ve Osman Tugay,“Nevşehir İli Alacaşar K�y�’nde S�p�rgePekmezi’nin Yapılması �zerine Etnobotanik Bir �alışma”, 9. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi, Nevşehir,08 Ekim 2009.

134. Bağcı, İ., Osman Tugay, Ulukuş,D., “Kurucaova (Beyşehir / Konya) Kasabası’nda Gıda ve İ�ecek Olarak KullanılanDoğal Bitkiler”, X. Ekoloji ve �evre Kongresi, �anakkale, 4-7 Ekim 2011.

135. Ayandın, H. ve Osman Tugay,“Avşar ve Şaban�z� K�ylerinde (Polatlı / Ankara) Gıda ve İ�ecek OlarakKullanılan Doğal Bitkiler”, X. Ekoloji ve �evre Kongresi, �anakkale, 4-7 Ekim2011.

136. Ulukuş, D. ve Osman Tugay,“Konya İlinde Yayılış G�steren HaplophyllumA.Juss. (Rutaceae) Taksonları”, 667, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07Eyl�l 2012.

137. Demirelma, H. ve Osman Tugay,“Konya İli ve �evresinin Bupleurum L. T�rleri”, 636, 21. Ulusal BiyolojiKongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l 2012.

138. Uysal, T., Osman Tugay,Bozkurt, M., Ertuğrul, K., “Acrolophus Seksiyonuna (Centaurea, Asteraceae) AitKromozomal �alışmalar”, 91, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l2012.

139. Arslant�rk, T., Kaplan, A., Kaya, Z., Akan, P. Osman Tugay, “T�rkiye’nin Bazı Endemik Centaurea(Asteraceae) Taksonlarının K�k ve G�vde Anatomisi”, 433, 21. Ulusal BiyolojiKongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l 2012.

140. Kaplan, A. ve Osman Tugay,Linum ciliatum (Linaceae) �zerineAnatomik ve Morfolojik �alışmalar”, 450, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir,03-07 Eyl�l 2012.

141. Kaplan, A. ve Osman Tugay,“Bazı Linum (Linaceae) TaksonlarınınPetal Morfolojileri”, 451, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l2012.

142. Uysal, T., Osman Tugay,Ertuğrul, K., Bozkurt, M., Şimşek, E.N., Camg�z, T., Tekkanat, B.S., “Centaurea demirizii ve C. leptophylla (Asteraceae) T�rlerininKromozom Sayı ve Morfolojisi”, 556, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07Eyl�l 2012.

143. Uysal, T., Ertuğrul, K., Osman Tugay, Bozkurt, M., Şimşek, E.N., Yıldız, H.K., “Centaurea saligna ve C.yaltırıkii (Asteraceae) T�rlerinin Kromozom Sayı ve Morfolojisi”, 558, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eyl�l 2012.

144. Ulukuş, D., Osman Tugay, Celep, F. “Endemik Haplophyllumtelephioides (Rutaceae) �zerine Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik�alışmalar”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

145. Canbulat, M.A., Osman Tugay, Ulukuş, D. “Endemik Bellevalia clusiana Griseb. ve Bellevaliatauri Feinbrun T�rlerinin Yaprak Anatomisi ve Morfolojisi �zerine Bir�alışma”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

 

 ADAYIN KATILDIĞI KURS, �ALIŞTAY, TOPLANTIVE DİĞER ETKİNLİKLER

1.Sistematik Botanik Grubu Toplantısı, PARİS I”, 25-27 Nisan 2003, Pozantı Araştırma İstasyonu,Adana.

2. “Temel Bitki Resim (İllustrasyon) Kursu”, 23-27 Ağustos 2004, Boğazi�i �niversitesi,İstanbul.

3. “Bitki Resim (İllustrasyon) Geliştirme Kursu”, 30 Ağustos-03 Eyl�l 2004, Boğazi�i�niversitesi, İstanbul.

4. “Floristik Botanik Grubu Toplantısı, PARİS II”, 27 Mayıs 2005, Ege �niversitesi,Botanik Bah�esi ve Herbaryum Araştırma Merkezi, İzmir.

5. “T�rkiye K�lt�r Envanteri Etnobotanik �alıştayı”, 12 Haziran 2005, T�BA İstanbulOfisi, İstanbul.

6. “T�BA T�rkiye K�lt�r Envanteri �alıştayı”, 15 Haziran 2005, T�BA İstanbul Ofisi,İstanbul.

7. “Kew International Herbarium Techniquies Course”, 02-13 October 2006, İstanbul University,Herbarium of the Faculty of Pharmacy, İstanbul.

8. “1. T�rkiye Florası Toplantısı”, 27-29 Ekim 2007, Abant İzzet Baysal �niversitesi,Bolu.

9. “III. PARİS,Floristik Botanik Toplantısı”, 09-11 Şubat 2007, Marmaris, Muğla.

10. “Konya Gaşağı’nı (Centaurea iconiensis) Koruma T�reni”, 17 Nisan 2007, Bozkır-Seydişehir Yolu, 25. Km, Konya.

11. “Sistematikte Modern Arazi Metotları �alıştayı”, 21-23 Haziran 2007, Nezahat G�kyiğit BotanikBah�esi, İstanbul.

12. “Biyolojik �eşitlilik S�zleşmesi ve T�rkiye’deki Uygulamaları At�lye �alışması”, 23-25 Ekim 2007, Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi,İstanbul.

13. “Korunan Alana Doğru Amanos Dağları Strateji Belirleme Toplantısı”, 10-11 Aralık 2007,Savon Otel, Hatay.

14. “2. T�rkiye Florası Yazım Toplantısı”, 16 Şubat 2008, Erciyes �niversitesi, Kayseri.

15. “Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi Mastar Planı Toplantısı”,07 Haziran 2008, Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi, İstanbul.

16. “Yenilebilir Otlar Toplantısı”, 24 Ocak 2009, Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi,İstanbul.

17. “Floristik Botanik Grubu Toplantısı, PARİS IV”, 06-08 Mart 2009, Konya.

18. “Yurttaş Bilgin Toplantısı”, 17 Temmuz 2009, Nezahat G�kyiğit Botanik Bah�esi,İstanbul.

19. “T�rkiye Florası ve Herbaryumlar Paneli”, 02 Haziran 2009, DUOF Herbaryumu A�ılışı,D�zce.

20. “Piyan (Thermopsis turcica) Koruma Projesi Tanıtım Standı”, 05 Temmuz 2009, Nasrettin Hoca Şenlikleri, Akşehir, Konya.

21. “Etnobotanik At�lyesi”,31 Ekim-1 Kasım 2009, NGBB, İstanbul.

 

ADAYIN KATILDIĞI  KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

1. “VI. Plant Life of Soustwest Asia Symposium”, 10-14 Haziran 2002, Y�z�nc� Yıl �niversitesi, Van.

2. “XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi”, 21-24 Haziran 2004, �ukurova �niversitesi, Adana.

3. “V. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi”, 05-08 Ekim 2004, Abant, Bolu.

4. “I. Ulusal Botanik Bah�eleri Sempozyumu”, 26-27 Mayıs 2005, Ege �niversitesi, Botanik Bah�esi veHerbaryum Araştırma Merkezi, İzmir.

5. “IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005)”, 21-26 Ağustos 2005, Yeditepe �niversitesi,İstanbul.

6. “IV. Balkan Botanical Congress (IV. BBC 2006)”, 20-26 June 2006, Institute of Botany, Sofia, Bulgaria.

7. “18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı”, 26-30 Haziran 2006, Adnan Menderes �niversitesi,Kuşadası, Aydın.

8. “International Symposium VII.Plant Life of Soustwest Asia (7thPLoSWA)”, 25-29 Haziran 2007,Anadolu �niversitesi, Eskişehir.

9. “14. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi”, 03-06 Eyl�l 2007, Sel�uk �niversitesi, Konya.

10. “III. Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation”, 06-09 October 2007, Struga, Macedonia.

11. “International Global Climate Changeand Its Environmental Impacts conference (Uluslararası K�resel İklim Değişikliği ve �evresel etkileri Konferansı)”, 18-20 Ekim 2007, DedemanOteli, Konya.

12. “18. International Symposium Biodiversty and Evolutionary Biology of the German Botanical Society (Systematics 2008)”, 04-11 April 2008, Gorg August Universty, G�ttingen, Almanya.

13. “1. Uluslararası T�rk Tıp Tarihi Kongresi”, 20-24 Mayıs 2008, Sel�uk �niversitesi, Konya.

14. “19. Ulusal Biyoloji Kongresi”,23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik �niversitesi, Trabzon.

15. “1. Ulusal Kuraklık ve ��lleşme Sempozyumu”, 16-18 Haziran 2009, Rixos Oteli, Konya.

16. “16. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi”, 01-04 Temmuz 2009, Niğde �niversitesi, Niğde.

17. “V. Balkan Botanical Congress (V. BBC 2009)”, 07-11 September 2009, Belgrad, Sırbia.

18. “V. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2009)”, 21-24 September 2009, San Carlos de Bariloche.

19. “IX. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi”, 07-10 Ekim 2009, Nevşehir �niversitesi, �rg�p, Nevşehir.

20. “20. Ulusal Biyoloji Kongresi”, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale �niversitesi, Denizli.

21. “17. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi”, 14-17 Temmuz 2010, Gazi �niversitesi, Ankara.

22. “Ekoloji 2011 Sempozyumu”, 05-07 Mayıs 2011, D�zce �niversitesi, D�zce.

23. “18. Ulusal Biyoloji �ğrenci Kongresi”, 04-09 Temmuz 2011, Marmara�niversitesi, İstanbul.

24. “X. Ulusal Ekoloji ve �evre Kongresi”, 04-07 Ekim 2011, �anakkale18 Mart �niversitesi, �anakkale.

25. “5th Balkan Congress On The History & Ethics Of Medicine”, 11-15 Ekim2011, İstanbul.

26. “1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve K�lt�r Sempozyumu”, 16-19 Kasım 2011,Nevşehir.

27. “3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu”, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

28. “Uluslararası Biyolojik �eşitlilik G�n� Sempozyumu”, 22-23 Mayıs 2012,Ankara.

29. “21. Ulusal Biyoloji Kongresi”, 03-07 Eyl�l 2012, Ege �niversitesi, İzmir.

30. “The First International Biology Congress in Kyrgyzstan”, Bishkek,24-27 Eyl�l 2012, Kırgızistan.

31. “Aidiyet, G�� ve Tarımın Şehri Kulu Sempozyumu”, Kulu, 19-21 Ekim 2012.,Konya.


  Yönetilen Tezler
1. Deniz ULUKUŞ, " Türkiye Haplophyllum A.Juss. ve Ruta L. Cinslerinin (Rutaceae) Taksonomik, Morfolojik, Anatomik ve Moleküler Revizyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2011 - 2015, Tamamlandı
2. Mehmet KILIÇASLAN, " Küçükköy-Alibeyhüyüğü (Çumra) ve Konya Arasında Kalan Bölgenin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2011 - 2014, Tamamlandı
3. Mehmet Ali CANBULAT, " Endemik Bellevalia clusiana Griseb ve B. tauri Feinbrun (Liliaceae) Türleri Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2010 - 2013, Tamamlandı
4. Melek ER BOZKURT, " Konya?da Yetişen Bazı Salvia L. (Adaçayı) Türlerinin Biyokimyasal ve Biyoaktif Özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2009 - 2012, Tamamlandı
5. Vokan BAĞÇE, " Akşehir Sultan Dağları?nın (Konya) Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2007 - , Devam Ediyor
6. Hacer AYANDIN, " Avşar, Şabanözü ve Çile Dağı (Polatlı / Ankara) Arasında Kalan Bölgenin Etnobotanik Özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
7. Ayşegül CELEP, " Türkiyede Yetişen Iris L. Cinsi Scorpiris Spach Alt Cinsine Ait Türler Üzerine Anatomik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
8. Deniz ULUKUŞ, " Ürgüp, Derinkuyu ve Hodul Dağı (Nevşehir) Arasında Kalan Bölgenin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
9. Alp ARSLAN, " Astragalus turkmenensis Dural, O.Tugay & Ertuğrul (Fabaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
10. İbrahim BAĞCI, " Kurucaova-Gölyaka (Beyşehir / Konya) ve Yenişarbademli (Isparta) Arasında Kalan Bölgenin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2006 - 2010, Tamamlandı
11. Hasan DURAN, " Tuz Gölü, Yavşan Tuzlası (Konya) ve Çevresinin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı
12. Hasan SADAY, " Güzeloluk Köyü ve Çevresinin (Erdemli / Mersin) Etnobotanik Özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı20062008
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı2011 
Selçuk Üniversitesi, Bozkır MYO Müdürü2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen FakültesiFak.Kur.Üyesi16/06/201116/06/2014
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani08/02/2016 
S.Ü. Bozkir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.11/05/201629/07/2016
S.Ü. Bozkir Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.01/08/201628/10/2016
S.Ü. Bozkir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.29/10/2016 
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/10/201726/12/2017

 Ek Bilgi
İletişim: 0.332.2231861 0.332.2233455 e-mail: otugay@selcuk.edu.tr

 Dersler
Dersin Adı
Arkeobotanik
EKOTURIZM-1
EKOTURİZM-1
Ekoturizm-1
Teknik Resim-I
Teknik Resim-1
Tıbbi Bitkiler (SEÇ.)
Tıbbi Bitkiler(SEÇ.)