FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. LEYLA KALYONCU
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ZOOLOJİ
E-Mail :  lkalyoncu selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Öztürk, K., A., Aktümsek , L., Kalyoncu , " Fatty acid compositions of tench, Tinca tinca L. (Cyprinidae) in Beysehir Lake, Konya, Turkey ", Bildiri Kitapçığı, , , , ,( Konferans )
2. Kalyoncu, L.,Özge,S, " Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae)nin farklı gelişim evrelerinin yağ asidi bileşimi ", , , , , 2014,( )
3. Akıncı,T., Kalyoncu,, " Plodia interpunctella (Hubner) Lepidoptera:Pyralidae puplarının yağasidi bileşimine düşük sıcaklığın etkileri ", , , , , 2014,( )
4. Çitil,Ö.B., Kalyoncu,L., Kahraman, O., " Fatty acidcomposition of the Muscle Lipids of Five fish species in Işıklı and KaracaörenDam Lake. Veterinary Medicine International.doi:10.1155.(2014) ", , , , , 2014,( )
5. Akköz,C., Kalyoncu,L. ,Özcan M., Kalyoncu, H.,Ünver, A., Kanbur, G., " The effect of seasonal variations on fatty acidcomposition of muscle tissues of yag fish and carp living in freshwater.Analytical Chemistry Letters, 2:2, 129-132, (2012). ", , , , , 2012,( )
6. Kalyoncu, L., Y., Yaman, A., Aktümsek, " Determination of the seasonal changes on total fatty acid composition of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss in Ivriz Dam Lake, Turkey. ", , , , 4783-4787, 2010,( SCI )
7. Kalyoncu, L., H., Kalyoncu, Arslan, G, " `Determination of heavy metals and metals levels in five fish species from Işıklı Dam Lake and Karacaören Dam Lake (Turkey)'. ", Environmental Monitoring and Asssessment , , , 2231-2235 , 2012. ,( SCI )
8. Kalyoncu, L., Y., Yaman, A., Aktümsek, " Seasonal changes on total fatty acid composition of carp (Cyprinus carpio L. ), in İvriz Dam Lake, Turkey. ", African Journal of Biotechnology, , , 3896-3900, 2010.,( SCI )
9. Kalyoncu, L., İ., Ağca, A., Aktümsek, " Some organochlorine pesticide residues in fish species in Konya, Turkey ", Chemosphere , , , 885-889, 2009.,( SCI )
10. Kalyoncu, L., S., Kıssal, A., Aktümsek, " Seasonal changes in the total fatty acid composition of Vimba, Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840) in Eğirdir Lake, Turkey ", Food Chemistry , , , 728-730, , 2009.,( SCI )
11. 5. Akça, A., H., Kara, Z., Yazıcığil, Y., Öztekin, M., Özgen, M., Sütyemez, ve Kalyoncu, L., " Fatty acid and dietary fibre content of walnut Juglans regia L. varieties grown in Turkey ", Asian Journal of Chemistry, , , 1361-1365., 2006.,( SCI )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
BİYOLOJİ UYGULAMALARI II
DANIŞMANLIK (LİSANS)
HAYVAN FIZYOLOJISI LAB.
HAYVAN FİZYOLOJİSİ
HORMONLAR (SEÇ.)
HORMONLAR (SEÇ.)