FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. LEYLA KALYONCU
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ZOOLOJİ
E-Mail :  lkalyoncu selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Öztürk, K., A., Aktümsek , L., Kalyoncu , " Fatty acid compositions of tench, Tinca tinca L. (Cyprinidae) in Beysehir Lake, Konya, Turkey ", Bildiri Kitapçığı, , , , ,( Konferans )
2. , " Anemik üniversite öğrencisi genç erkeklerde ferritin, demir ve UIBC seviyelerinin belirlenmesi, Veterinarium, 13(1), 43-45, 2002. ", , , , , ,( )
3. , " Galleria mellonella L.(Lepidoptera : Pyralidae) Larva ve Pupunun Yağ Asidi Bilesimi, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, 29-32 , 2000. ", , , , , ,( )
4. , " Seasonal differences in the muscle fatty acid profiles of two freshwater fish species (Scardinius erythrophthalmus, Squalius cephalus). Biological Diversity and Conservation, 10/1, 104-109 ", , , , , ,( SCI )
5. , " Seasonal changes in the total fatty acid composition of Merluccius merluccius L. S.Ü.Fen Fakültesi Dergisi, 43(1), 59-64. ", , , , , ,( )
6. , " Düşük Sıcaklığın Dibrachys boarmiae (Walker) ( Hymenoptera : Pteromalidae ) Dişi Puplarının Total Yağ Asidi Bileşimlerine Etkileri, Turkish Journal of Zoology, 21, 223-227, 1997. ", , , , , ,( )
7. , " Effect of low temperature on the fatty acid compositions of adult of Acanthoscelides obtectus(Say) (Coleptera:Chrysomelidae). Selçuk Journal of Agriculture and Food Sciences ", , , , , ,( )
8. , " Seasonal differences in the total fatty acid composition of 6 fish species from Marmara Sea. Erzincan University Journal of Science and Technology,10(1) ", , , , , ,( Diğer )
9. , " Lissonota lineolator Aub. (Hymenoptera : Ichneumonidae) Erginlerinin Yağ Asidi Bilesimi, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,1, 95-98 , 2000. ", , , , , ,( Üniversite Dergisi )
10. , " Besinsel Yağ Asitlerinin Farklı Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera : Ichneumonidae ) Ergin Disilerinin Yumurta Verimine Etkileri, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(16), 99-105, 2000. ", , , , , ,( )
11. , " Origanum vulgare L. nin Uçucu Yağının GC-MS Analizi, S. Ü. Egitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 97-102, 2000 ", , , , , ,( )
12. , " Türkiye için Yeni Bir Faunistik Kayıt: Solva marginata (Meigen, 1820) (Diptera, Xylomyidae), Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 26, 9-10, 2005. ", , , , , ,( )
13. , " Besinsel Yağ Asitlerinin Farklı Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera : Ichneumonidae ) Ergin Dişilerinin Yağ Asidi Bilesimine Etkileri, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1, 107-117, 2000. ", , , , , ,( Üniversite Dergisi )
14. , " Düşük sıcaklığın Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera : Pyralidae) Puplarının Total Lipid ve Total Yağ Asidi Yüzdelerine Etkileri", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(16), 91-93, 2000 ", , , , , ,( Üniversite Dergisi )
15. , " Farklı Sıcaklık Derecelerinin Galleria mellonella (L.) Puplarının Açılma Oranına Etkileri", Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 26, 71-74, 2005. ", , , , , ,( )
16. , " Anemik üniversite öğrencisi genç bayanlarda ferritin, demir ve UIBC seviyelerinin belirlenmesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-19, 2003 ", , , , , ,( )
17. , " Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva Ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (E-Dergi), 5(1), 29-37, 2010. ", , , , , ,( )
18. Kalyoncu, L.,Özge,S, " Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae)nin farklı gelişim evrelerinin yağ asidi bileşimi ", , , , , 2014,( )
19. Akıncı,T., Kalyoncu,, " Plodia interpunctella (Hubner) Lepidoptera:Pyralidae puplarının yağasidi bileşimine düşük sıcaklığın etkileri ", , , , , 2014,( )
20. Çitil,Ö.B., Kalyoncu,L., Kahraman, O., " Fatty acidcomposition of the Muscle Lipids of Five fish species in Işıklı and KaracaörenDam Lake. Veterinary Medicine International.doi:10.1155.(2014) ", , , , , 2014,( )
21. Akköz,C., Kalyoncu,L. ,Özcan M., Kalyoncu, H.,Ünver, A., Kanbur, G., " The effect of seasonal variations on fatty acidcomposition of muscle tissues of yag fish and carp living in freshwater.Analytical Chemistry Letters, 2:2, 129-132, (2012). ", , , , , 2012,( )
22. Kalyoncu, L., Y., Yaman, A., Aktümsek, " Determination of the seasonal changes on total fatty acid composition of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss in Ivriz Dam Lake, Turkey. ", , , , 4783-4787, 2010,( SCI )
23. Kalyoncu, L., H., Kalyoncu, Arslan, G, " `Determination of heavy metals and metals levels in five fish species from Işıklı Dam Lake and Karacaören Dam Lake (Turkey)'. ", Environmental Monitoring and Asssessment , , , 2231-2235 , 2012. ,( SCI )
24. Kalyoncu, L., Y., Yaman, A., Aktümsek, " Seasonal changes on total fatty acid composition of carp (Cyprinus carpio L. ), in İvriz Dam Lake, Turkey. ", African Journal of Biotechnology, , , 3896-3900, 2010.,( SCI )
25. Kalyoncu, L., İ., Ağca, A., Aktümsek, " Some organochlorine pesticide residues in fish species in Konya, Turkey ", Chemosphere , , , 885-889, 2009.,( SCI )
26. Kalyoncu, L., S., Kıssal, A., Aktümsek, " Seasonal changes in the total fatty acid composition of Vimba, Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840) in Eğirdir Lake, Turkey ", Food Chemistry , , , 728-730, , 2009.,( SCI )
27. 5. Akça, A., H., Kara, Z., Yazıcığil, Y., Öztekin, M., Özgen, M., Sütyemez, ve Kalyoncu, L., " Fatty acid and dietary fibre content of walnut Juglans regia L. varieties grown in Turkey ", Asian Journal of Chemistry, , , 1361-1365., 2006.,( SCI )

Fatty acid composition of muscle lipids of fivefish species in Işıklı and Karacaören Dam Lake, Turkey. Veterinary MedicineInternational, 5 pages.
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler