FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YAVUZ BAĞCI
Fakülte Adı:  ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMASÖTİK BOTANİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  FARMASÖTİK BOTANİK
E-Mail :  ybagci66 gmail.com
Telefon : 03322231889
Adres : S.Ü. Fen Fak. Bioloji Bölüğmü Kampüs KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1991 

  Akademik Yayınlar:
1. Yavuz BAĞCI, Rukiye ERDOĞAN, Süleyman DOĞU , " Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri ", Fen Fakültesi Fen Dergisi, 42 (1) , , : 84-107, 2016,( Üniversite Dersgisi )
2. Mehmet Musa Özcan, Jean Claude Chalchat, Gilles Figueredo, Yavuz Bagci, Hüseyin Dural, Ahmet Savran, Fahad Y Al-Juhaimi & Mustafa Mete Özcan , " Chemical Composition of The Essential Oil of The Flowers and Leaves of Çalba Tea (Dorystoechas hastata Boiss & Helder. ex Bentham) ", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19 (3), , 782 - 785, 2016,( SCI )
3. :Figueredo, G (Figueredo, Guilles) 1 Chalchat, JC (Chalchat, Jean Claude) 1 Dogu, S (Dogu, Suleyman) 2 Chalard, P (Chalard, Pierre) 1 Ozcan, MM (Ozcan, Mehmet Musa) 3 Bagci, Y (Bagci, Yavuz) 4 AL Juhaimi, F (AL Juhaimi, Fahad) 5 , " Chemical Composition of the Essential Oil of Pimpinella isaurica Matthews subsp. isaurica ", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, 18/3, , 739-743, 2015,( SCI )
4. Figueredo, G (Figueredo, Guilles) 2 Ozcan, MM (Ozcan, Mehmet Musa) 1 Chalchat, JC (Chalchat, Jean Claude) 2 Bagci, Y (Bagci, Yavuz) 3 Chalard, P (Chalard, Pierre) 4 Al Juhaimis, F (Al Juhaimis, Fahad) 5 Dogu, S (Dogu, Suleyman) 6 , " Chemical composition of essential oil from aerial parts and fruits of Hyssopus officinalis L., Origanum acutidens, Prangos uechritzii, H-hircinum L. and Hypericum polyphyllum subsp polyphyllum ", ZEITSCHRIFT FUR ARZNEI- & GEWURZPFLANZEN, 20/4, , 185-191, 2015,( SCI )
5. Kirmizibekmez, H (Kirmizibekmez, Hasan) 1 Uysal, GB (Uysal, Gorkem Berk) 2 Masullo, M (Masullo, Milena) 3,7 Demirci, F (Demirci, Fatih) 4,5 Bagci, Y (Bagci, Yavuz) 6 Kan, Y (Kan, Yuksel) Piacente, S (Piacente, Sonia) 3,7 , " Prenylated polyphenolic compounds from Glycyrrhiza iconica and their antimicrobial and antioxidant activities ", FITOTERAPIA, 103, , 289-293, 2015,( SCI )
6. Kars, MD (Kars, Meltem Demirel) 1,2 Odabasi, BA (Odabasi, Burcu Asena) 3 Kars, G (Kars, Gokhan) 3 Uney, K (Uney, Kamil) 4 Bagci, Y (Bagci, Yavuz) 3 Bas, AL (Bas, Ahmet Levent) 4 , " Implications from a pharmacogenomic analysis: Nerium oleander leaf distillate supplemented diet regulates cholesterol metabolism in rats ", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, 52/8, , 988-993, 2014,( SCI )

PROF. DR. YAVUZ BAĞCI’NIN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERLİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: YAVUZBAĞCI

Doğum Tarihi: 24.09.1968

ÖğrenimDurumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Selçuk  Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Biyoloji

Selçuk Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Biyoloji

Selçuk Üniversitesi

1998

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte)ve Tez Danışman(lar)ı  :

Konya-Karapınar Arası Bölgesinin Florave Vejetasyonu

SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Danışman:Prof. Dr. Adem TATLI

Doktora Tezi/S.YeterlikÇalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı :

Aladağlar’ın (Zamantı Irmağı-YahyalıArası, Kayseri) Florası

SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi

Danışman:Doç.Dr. Hüseyin DURAL

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi Selçuk  Üniversitesi

1991-1998

Dr.Arş.Gör.  

Fen-Edeb. Fak   Selçuk Üniversitesi

1998-1999

Yar.Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Selçuk  Üniversitesi

1999- 2007

Doç. Dr.

Fen Fakültesi Selçuk  Üniversitesi

2007-2012

 

 

YönetilenYüksek Lisans Tezleri  :

  1. Durukan, S. Kızılören-Hüyük-Derbent (KONYA) Arasındaki Bölgenin Florası, Selçuk Üniversitesi, 2002.
  2. Tunç, B. Hadim-Taşkent (Konya), Sarıveliler (Karaman) Yöresi Ballarında Polen Analizi,              Selçuk Üniversitesi, 2004.
  3. Yıldıztugay, E., Başarakavak, Tatköy ve Altınapa Barajı (Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
  4. Metin, A.  Mut ve Çevresinin (Mersin) etnobotanik özellikleri.  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
  5. A. Alper CAN, Ahırlı-Yalıhüyük ve Bozkır(Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
  6. Özbolat, G., Türkiye Rorippa Scop. (Brassicaceae) türlerinin tohum protein profillerinin SDS-PAGE ile belirlenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
  7. Tutar L., Türkiye Rorippa Scop. (Brassicaceae) türlerinin morfolojik, anatomik ve karyolojik yönden incelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
  8. Keskin L.,. Kadınhanı (Konya) ve Çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. 

9.   Erdoğan, R.,. Sarıveliler(Karaman) ve Çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

 

Devam eden dört (6) Yüksek lisans Öğrencisivardır.

 

YönetilenDoktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Doğu,S. Tufan Dağ, Çorak Dağ ve Turanşah Dağı (KARAMAN)  florası. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

 

 

ProjelerdeYaptığı Görevler :

1. Adem TATLI, Yavuz BAĞCI,  1993- “Konya-Karapınar Arası Bölgesinin Florave   Vejetasyonu”. Prof. Dr. AdemTatlı Danışmanlığında SÜAF destekli 92/044 nolu Proje

 

2.Hüseyin DURAL, Yavuz BAĞCI, “Aladağlar’ın (Zamantı Irmağı-Yahyalı Arası, Kayseri) Florası”Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Dural Danışmanlığında SÜAF Destekli 94/114 nolu proje.

 

3.Yavuz BAĞCI, HüseyinDURAL, Kuddisi Ertuğrul, 1998-“SütsüzDağı ve Çevresinin Florası” Yavuz BAĞCI danışmanlığında SÜAF destekli98/059 nolu proje

 

4.Hüseyin Dural,Kuddusi Ertuğrul, Yavuz BAĞCI, 1999-“KNYA Herbaryum’unun Revizyonu”  Hüseyin Dural danışmanlığında SÜAF destekli99/130 nolu proje

 

5. Sedat Tüfekçi, Ahmet  Savran, YavuzBAĞCI, Nurten Özkurt, H., AladağlarMilli parkının Florası. Tarp Destekli.Orman Bakanlığı Yayın no:206, DAOYayın no:27, 2002.

 

6. Bağcı, Y,Doğu, S. Tufan Dağ, Çorak Dağ ve Turanşah Dağı(KARAMAN)  florası. Yavuz BAĞCI danışmanlığında, (Selçuk Üniv. 07101025 nolu, BAPtarafından destekli-2008).

 

7. Bağcı,Y. A.Alper CAN, 2009. Ahırlı-Yalıhüyük ve Bozkır(Konya) Arasında KalanBölgenin Florası. YavuzBAĞCI danışmanlığında, (Selçuk Üniv. 08201030 nolu, BAP tarafından destekli).

 

8. Bağcı, Y., Özbolat, G., 2010. TürkiyeRorippa Scop. (Brassicaceae)türlerinin tohum protein profillerinin SDS-PAGE ile belirlenmesi. (Selçuk Üniv.09101067 nolu, BAP tarafından destekli-Devam ediyor).

 

9.Bağcı, Y., Tutar L., 2010. Türkiye Rorippa Scop. (Brassicaceae) türlerinin morfolojik, anatomik vekaryolojik yönden incelenmesi. (Selçuk Üniv. 09101068 nolu, BAP tarafından destekli-).

10. Ahmet SAVRAN, Yavuz BAĞCI, Esra MARTİN.  Türkiye “Barbarea (Brassicaceae) Cinsinin Revizyonu”(106T179 proje nolu, TübitakDestekli-).

 

11. Bağcı, Y. Tutar, L. 2010. “TürkiyeRorippa Scop. (Brassicaceae) Türlerinin Morfolojik, Karyolojik Ve MolekülerFilogenetik Revizyonu”( (Yavuz BAĞCI danışmanlığında,108T264 proje nolu, Tübitak Hızlı Destekli-2010).

 

12. Bağcı, Y., Keskin L., 2011. Kadınhanı(Konya) ve Çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri (Selçuk Üniv. 10201029 nolu, BAP tarafından destekli-).

                             

13. Bağcı, Y., Erdoğan, R., 2011.Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri (SelçukÜniv.10201098 nolu, BAP tarafından destekli).

 

14. Yavuz BAĞCI, Muhittin DİNÇ, Ahmet DURAN, Esra MARTİN, 2012. “Türkiye Johrenia  DC. (Apiaceae) Cinsinin Revizyonu” Yavuz BAĞCI danışmanlığında, (Selçuk Üniv. 06401052 nolu, BAP tarafındandestekli).

 

15. Bağcı Y, Kutlu, E. 2012. ENDEMİK SILENE CARAMANICA BOISS. & HELDR. ve SILENE KUCUKODUKII BAGCI & UYSAL TÜRLERİNİN ANATOMİK veMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yavuz BAĞCI danışmanlığında, (Selçuk Üniv. 11201123 nolu, BAP tarafındandestekli)

 

16. . Bağcı Y, Şen, H. 2012. ENDEMİK SILENE ANATOLICA MELTZHEIMER & A. BAYTOP ve SILENE LYCAONICA CHOWDH.(CARYOPHYLLACEAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK ve ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ. YavuzBAĞCI danışmanlığında, (Selçuk Üniv.11201122 nolu, BAP tarafından destekli)

17. Bağcı, Y., Çıtak, B. 2012. Halofit Silene salsuginea Hub.-Mor ve Glikofit Silene duralii Y. Bağcı (Caryophllaceae)endemik türlerinin anotomik ve morfolojik yönden karşılaştırılması. Yavuz BAĞCIdanışmanlığında, (Selçuk Üniv. 11401073nolu, BAP tarafından destekli)

 

DevamEden Projeler

 

18 Kuddisi Ertuğrul, Hüseyin Dural, Yavuz Bağcı, Osman Tugay, Tuna Uysal, Hakkı Demirelma. “Konya İlinin Endemik Bitkileri”Kuddisi ERTUĞRUL danışmanlığında (SelçukÜniv. BAP tarafından destekli-Devam ediyor).

 

19. Ertuğrul, K.,Dural, H., Tamkoç,A.,  Bağcı,Y. “İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde DoğalFloradaki Vicia L. (Leguminosae) Taksonları ve Kültürü AlınmışVicia sativa L. gurubu Üyeleri Arasındaki Genetik Uzaklıkların SDS-PAGEElektroforez ve RAPD-PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi” Kuddisi ERTUĞRULdanışmanlığında (DPT  projesi).

 

 

İdari Görevler :

BölümBaşkan Yardımcılığı 2007-2009,2017-  ……

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Özcan, M., Bağcı, Y., Akğül, A., Dural, H., Novak, J., Chemical Composition of the Essential Oil of Prangos uechtritzii Boiss.et Hausskn.  from Turkey. J. Essentiol Oil Res.,12, 183-185, 2000.

 

A2. Bağcı, Y., Özcan, M., Johannes Novak, Composition of the Essential Oil From Nepeta italica L. Growing Wild in Turkey. Journal ofEssential Oil Bearing Plants. Volume 4, 2-3, Agust.-Dec. 2001

 

A3. Flamini,G., Pardini, M., Morelli, I., Ertuğrul, K., Dural, H., Bağci, Y., Kargioğlu, M., Flavonoid Glikosides from Centaurea pseudoscabiosasubsp. Pseudoscabiosa from Turkey,   Phytochemistry,1, 61, 433-437,  2002

A4. Flamini, G., Ertuğrul, K., Cioni, P.L., Morelli, I., Dural, H., Bağci, Y.,  Volatile Constituens of  two Endemic Centaurea Species From Turkey.Centaurea pseudoscabiosa subsp. Scabiosa and Centaurea hadimensis. BiochemicalSystematic and Ecology , 1, 30, 953-959, 2002

 

A5. Dural H,Bagci Y, Ertugrul K,Demirelma H,Flamini G,Cioni PL,Morelli L,Essentialoil composition of two endemic Centaurea species from Turkey, Centaureamucronifera and Centaurea chrysantha, collected in the same habitat. Biochemical Systematics And Ecology31 (12): 1417-1425 Dec 2003

 

A6. Dinc M, Bagci Y, Yildirimli S.,A new species of Viola L. (Violaceae) from South Anatolia. Botanical Journal ofthe Linnean Society, 141, 477-482, 2003.

 

A7. Ozcan M,Bagci Y, Ertugrul K,Novak J.,Comparisonof the leaf, root and fruit oils of Diplotaenia cachrydifolia from Turkey.Journal Of Essential OilResearch 16 (3): 211-213 May-Jun 2004.

 

A8. Bağcı,Y., Saadia,Z., Özcan,M.M. Aroma profileof Origanum vulgare L. subsp.viride (Boiss.) Hayek, Satureja hortensis L. and Thymbra sintenisii Bornm. & Aznav.subsp. isaurica P.H. Davis used ascondiment and herbal tea in Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants8(3):304-311, 2005.

 

A9. Flamini, G., Tebano, M., Cioni, P.L., Bağcı,Y., Dural H.,Ertugrul K.,Uysal, T., Savran, A. A Multivariate Statistical Approach to Centaurea Classification UsingEssential Oil Composition Data of Some Species from Turkey.Pl. Syst. Evol.261; 217-228, 2006.

 

A10. Bağcı, Y., Uysal, T, Ertugrul, K.,Demirelma, H.  Anundescribed species of Silene L. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turkey.NordicJournal of Botany 25: 306-310, 2007.

 

A11. Yavuz Bagci, Derya Aslan, M. MusaOzcan, Nesim Dursun, Determination of the mineral content of beehoneys produced in Middle Anatolia., International Journal of FoodSciences and Nutrition, 58:7, 567 - 575, 2007.

 

 

A12. Dinç, M., Bağcı, Y.,Öztürk, M.,Anatomical and Ecological Study on Turkish Endemic Viola kizildaghensis M.Dinç and Ş. Yıldırımlı. American-Eurasian Journal of Scientific Research 2(1): 5-12, 2007.

 

A13.  Bağcı,Y., A new species ofSilene L. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turkey. Turk J Bot, 32, 11-15,2008.

 

A14 Serteser, A., Kargıoglu,M., Gok, V., Bağcı, Y.,  Özcan, M.,  & Arslan, D. Determination of antioxidant effects of someplant species wild growing in Turkey. International Journal of Food Sciences andNutrition 1-9,  2008.

 

A15. Kargıoğlu, M., Cenkci, S., Serteser,A., Evliyaoğlu, N., Konuk, M., Kök, M. Ş., and Bağcı, Y. 2008). An Ethnobotanical Survey of Inner-West Anatolia,Turkey. Human Ecology 36: 763–777.

 

A16. . Martin,E., Bağcı, Y. & Ertuğrul, K.,& Dural, H., A karyological study on three taxa of Silene L.(Caryophyllaceae) by Image Analyzing System, Phytologia, 90: 1, 3-13. 2008.

 

A17. Bagci, Y., Dural, H., Arslan, D., Özcan, M. Inhibition of Some Fungi byEssential Oil of Thymbra sintenesii Bornm. et Aznav. subsp. isauricain Model System, Journal of Essential Oil Bearing Plants, Volume 11 Number 3, 311-318, 2008.

 

 

A18. A. Serteser, M. Kargıoğlu, V. Gök, Y. Bağcı, M. Musa Özcan and D. Arslan. Antioxidant properties of some plants growing wild in Turkey. GRASAS Y ACEITES, 60 (2),147-154, 2009

 

A19. Dinç, M., Bağcı, Y. 2008. Taxonomical andChorological Notes on the Turkish Endemic Scorzoneraamasiana Hausskn. & Bornm. (Asteraceae). Turkey. Turk J Bot, 33, 2:1-4, 2009.

 

A20. Ahmet Serteser, MustafaKargıoglu, Veli Gok, Yavuz Bağcı &Mehmet Musa Ozcan. Antioxidant activity of Ribesmultiflorum Kit. ex Roem. & Schult. (blackcurrant) extract. Jeopb 12(5); 635-639, 2009.

 

A21. Bağcı, Y., Doğu, S., Akaydın G., Acantholimon doganii sp. nov. Plumbaginaceae) with persistent circinnate leaf bases, a newspecies from Turkey. . Nordic Journal of Botany 27: 228-231,2009.

 

A22. Doğu, S., Bağcı,Y.  Muscari vuralii sp. nov.Liliaceae/Hyacinthaceae), a new species from South Anatolia, Turkey. . Nordic Journal of Botany 27: 243-246,2009.

 

A23. Martin, E., Savran, A., Bağcı, Y.  KaryomorphologicalStudies of Ten Taxa of Barbarea(Cruciferae) from Turkey International Journal of Natural and EngineeringSciences. 3 (2);124-130,2009.

 

A24. Dural, H., Bağcı, Y., Ertuğrul, K., 2009.  Alliumyildirimlii (Alliaceae), a newspecies from South Anatolia, Turkey. Ot Sist. Bot. Dergisi 16 (1); 1-8.

 

A25. Doğu, S., Bağcı, Y., Dinç, M., A new species of Rhaponticoides Vaill.

(Asteraceae) from SouthAnatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 27: 479-482, 2009.

 

A26. Bağcı, Y, SAVRAN, A, BAŞKÖSE, İ 2009. Ornithogalumnurdaniae (Liliaceae), a New Species from North-West Anatolia, Turkey.Turk J Bot 33 (2009) 163-167.

 

A27. A. Serteser, M. Kargıoğlu, V. Gök, Y. Bağcı, M. Musa Özcan and D.Arslan. 2009. Antioxidantproperties of some plants growing wild in Turkey. GRASAS YACEITES, 60 (2), ABRIL-JUNIO, 147-154, 2009,

 

A28. Tugay, O., , Bağcı,Y., Uysal, T., Anew species of Linum L. (Linaceae) from the Central Anatolia,Turkey. Ann.Bot. Fenn., 47; 135-138, 2010.

 

A29. Bekir Dogan,Ahmet Duran, Yavuz Bagcı, MuhıttınDınc, Esra Martın, Ozlem Cetın And Meryem Özturk. Phylogenetıc RelatıonshıpsAmong The Taxa Of The Genus Johrenıa Dc. (Apıaceae) From Turkey Based OnMolecular Method . Bangladesh J. Plant Taxon. 17(2): 113-120, 2010.

 

A30. Zrira Saadia, Mehmet Musa Özcan,Yavuz Bağci, Ahmet Ünver , Derya Arslan, Gülsah Durak, Fatih Er, CoskunSaglam. 2010. Chemical Compositionof the Essential oil of Salviacryptantha. Jeobp 13 (2) 2010,pp 200 – 204

 

A31. M.M. Özcan,J.C. Chalchat, Y. Bagcı, H. Dural,G. Fıgueredo And A. Savran. 2011. Chemical Composition Of Essential Oils Of Phlomis grandiflora H.S. Thompson var.grandiflora Flowers And LeavesOf Turkish Origin. Journal of Food Biochemistry 35 (1) 125–132.

 

A32. Mehtap Akin, Betul Demirci, YavuzBagci and K. Husnu Can Baser.2010.   Antibacterial activity and composition ofthe essential oils of two endemic Salviasp. from Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(15), pp.2322-2327, 12 April, 2010.

 

A33. Dinç, M., Doğu,S.and Bağcı Y., 2011. Taxonomicreinstatement of Teucrium andrusi from T. paederotoides based on morphologicaland anatomical evidences. Nordic Journal of Botany 29, 2: 148-158, 2011.

 

 

A34. Nilda Ersoy, Yavuz Bagci and Veli Gok. 2011.  Antioxidant properties of 12 cornelian cherryfruit types (Cornus mas L.) selected from Turkey. ScientificResearch and Essays Vol. 6(1), pp. 98-102, 2011.

 

A35. Bağcı, Y, SAVRAN, Dinç Düşen, O., Tutar L.,2011. Ornithogalum beyazoglui (Liliaceae), a New Species from West Anatolia,Turkey. Bangladesh J. Plnt Taxon. 18 (1); 51-55..

 

A36. Figueredo, G.,Özcan, M., Chalchat, J.C., Bağcı, Y., Chalard, P. 2012. ChemicalComposition of Essential Oil of Hyssopus officinalis L. and Origanumacutidens. Jeobp 15 (2) 2012, pp 300 – 306.

 

A37. Yıldıztugay, E., Bağcı, Y., Küçüködük, M., 2009.Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya-Turkey).Botanica Serbica 33(2); 147-155.

 

A38. HasanKırmızıbekmez, Görkem Berk Uysal , Milena Masullo, Fatih Demirci, Yavuz Bağcı,Yüksel Kan, Sonia Piacente.Prenylated polyphenolic compounds from Glycyrrhizaiconica and their antimicrobial and antioxidant activities. Fitoterapia 103(2015) 289–293.

 

A39. GuillesFigueredo, Jean Claude Chalchat, Süleyman Dogu, Pierre Chalard, Mehmet Musa Özcan,Yavuz Bagci & Fahad AL Juhaimi. ChemicalComposition of the Essential Oil of Pimpinella isaurica Matthews subsp. İsaurica.TEOP 18 (3) 2015 pp 739 – 743.

 

A40. Meltem Demirel Kars, Burcu Asena Odabaş, Gökhan Kars,Kamil Uney, Yavuz Bağcı, and AhmetLevent Baş. Implications from apharmacogenomic analysis: Nerium oleander leaf distillate supplemented dietregulates cholesterol metabolism in rats. Pharm Biol, Early Online: 1–6.

 

A41. Nilda Ersoy, Yavuz Bağcı,Hamdi Zenginbal, Merve Salman Ozen and Ayse Yalcin Elidemir. Antioxidantproperties of Rosehip fruit types (Rosa canina sp.) selected fromBolu-Turkey. International Journal of Science and Knowledge. Vol. 4; No. 1;51-59 (2015)

 

A42. Yavuz BAĞCI, Hüseyin BİÇER. ANALYSIS OFANATOMICAL AND ORPHOLOGICAL CHARACTERS OF THE SILENE CAPPADOCICA BOISS. & HELDR. AND SILENE SPERGULIFOLIA BIEB.(CARYOPHYLLACEAE) SPECIES. Scientific Papers. Series B,Horticulture. Vol. LIX, 2015.

 

A43. SuatYildirim, Muhittin Dinç, Yavuz BağciSTUDENT VIEWS ON EXPERIMENTAL METHOD OFTEACHING IN BIOLOGY EDUCATION.  Educational Alternatives ISSN1314-7277, Volume 13, 2015.

 

A44.Figueredo, G; Ozcan,MM; Chalchat, JC; Bagci, Y (Bagci,Yavuz); Chalard, P; Al Juhaimis, F; Dogu, S. Chemical composition of essential oil from aerial parts and fruitsof Hyssopus officinalis L., Origanum acutidens, Prangos uechritzii, H-hircinumL. and Hypericum polyphyllum subsp polyphyllum. ZEITSCHRIFT FUR ARZNEI- &GEWURZPFLANZEN.Volume: 20  Issue: 4  Pages: 185-191, 2015.

 

A45.Ozcan, MM; Chalchat,JC; Figueredo, G; Bagci, Y (Bagci,Yavuz) ; Dural, H ; Savran, A; Al-Juhaimi, FY; Ozcan, MM, 2016. Chemical Composition of The Essential Oil of The Flowersand Leaves of Calba Tea (Dorystoechashastata Boiss & Helder. ex Bentham). JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARINGPLANTS Volume: 19  Issue: 3  Pages: 782-785.

 

A46. Yavuz Bağci, Yüksel Kan, SüleymanDoğu, Sadiye Ayşe Çelik. 2017.  TheEssential Oil Compositions of Rosmarinusofficinalis L. Cultivated in Konya and Collected from Mersin-Turkey. Indian Journal ofPharmaceutical Education and Research | Vol 51 | Issue 3 | Jul-Sep,2017(Special Issue) (Baskıda)

 

 

A47. Yavuz Bağci, YükselKan, Süleyman Doğu, Sadiye Ayşe Çelik. 2017. The Essential Oil Compositions of Origanummajorana L. Cultivated in Konya and Collected from Mersin-Turkey. IndianJournal of Pharmaceutical Education and Research | Vol 51 | Issue 3 | Jul-Sep,2017(Special Issue) (Baskıda).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Bağcı, Y., Savran, A.,Dural, H., 2006. Beyşehir ve çevresininfloristik zenginlikleri .I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu,Beyşehir, KONYA-TÜRKİYE. (Sözlü Sunum)

B2. Bağcı, Y., Dinç, M.,Öztürk, M., 2006. Morphological,anatomical and ecological  study onTurkish  endemic Viola yildirimlii M. Dinç & Y. Bağcı. IV Botanic Balkan Congres. 20-26 June, Sofia-Bulgarian.

 

B3. Bağcı, Y., Savran,A., Dural, H., 2006. SomeEndemic Plants Of Aladağ  National Park(Niğde-Adana-Kayseri).  IV Botanic Balkan Congres. 20-26 June,Sofia-Bulgarian.

 

B4. Aksoy,A.,  Leblebici, Z.,  Bağcı, Y., 2007. Determination of heavy metal pollution in some honey samples fromYozgat province, Turkey” International Conference on Environment; Survivaland Sustainability, 19-24 February, Nicosia-Northern Cyprus. (SözlüSunum)

 

B5. Doğan, B., Duran,A., Bağci, Y., Dinç,M.., Martin, E., Çetin, Ö. & Öztürk, M. (2008).Determination ofphylogenetic relationships among the taxa of the genus Johrenia DC.11.(Apiaceae) from Turkey based on molecular methods. 18th InternationalSymposium,Biodiversity and Evolutionary Biology of the German Botanical Society,Systematics 2008, Göttingen, Germany.

 

B6. Bağcı, Y., Savran, A, Martin E, 2009. Endemics Of Barbarea R. Br. (Brassicaceae=Cruciferae)Taxa In Turkey. V. Botanic Balkan Congress. 07-11 September,Belgrade-Serbia (Oral Presentation).

 

B7. Doğu S & Bağcı, Y. 2009. Some local endemicplants of Tufan  Mountain, Çorak Moutainand Turanşah Mountain (Karaman-Turkey), V. Botanic Balkan Congres. 07-11 September,Belgrade-Serbia.

 

B8. Doğu S & Bağcı, Y. 2009. Geophytes ofSarıveliler District (Karaman-Turkey). V. Botanic Balkan Congres. 07-11 September,Belgrade-Serbia.

 

B9. Yıldıztugay E, Bağcı, Y., Küçüködük, M. 2009. Endemicplants of Başarakavak and its environs (Konya-Turkey). V. Botanic BalkanCongres. 07-11 September, Belgrade-Serbia.

 

B10. F. Er, Y. Bağcı, A. Gümüşçü, C. Sağlam, M. M.Özcan. 2010.                   Chemical properties andfatty acid composition of the evening primrose (Oenothera biennis L.) seedsgrowing in the arid conditions.  45thCroatian And 5th International Symposium On Agrıculture.119. syf. (Oral Presentation).Hırvatistan.

 

B11.Bağcı Y, Tutar, l.,Özbolat G., A taxonoical evaluation of RorippaScop. (Brassicaceae) species in Turkey.  BiosystematicsBerlin 2011. 21-27 February 2011. 

 

B12. Bağcı Y, Can, A, DoğuS, 2011. Endemic plants of the district among Bozkır-Yalıhüyük-Ahırlı(Konya-Turkey). Biosystematics Berlin 2011. 21-27 February 2011. 

 

B13. BağcıY., Yıldıztugay, E., Küçüködük, M., 2012. Effects of gibberellic acid andIAA on germination of seed of Silenesaldsuginea Hub.-Mor. Under salt stress.

 

B14. Martin,E., Bağcı, Y., Dinç, M., Altınordu, F., and Duran A. A karyological study onJohrenia dichotoma D.C. (Apiaceae) by image analiysing system. ICOEST’2013CAPPADOCICA. International Conferance on Environmental Science and Technology.18-21 june 2013, Nevşehir TURKEY.

 

 

B15. Mehmet Ali Demiral, A. AlevKaragözler, Serdal Doğru, Deniz Uygun, YavuzBağcı, Murat Uygun. 2008.  Status ofPlant Nutrients Some Biochemical Parameters and Growth in a Turkish EndemicHalophyt (Salvia halophila HedgeLamiaceae). International Meeting onsoil fertility Land management and Agroclimatology .

 

B16. Tugay, O, Ertuğrul, K., Dural,H., Bağcı, H., Demirelma, H., ve Uysal , T., 2007. Evaluation of the endemicplants specific to Konya, Turkey according to the IUCN Threat Categories. III.Congress of Ecolojists of the Republic of Mecodonia.Sayf 96.

 

 

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplarveya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler :

D1.Bağcı, Y., Serin, M.,Tatlı, A., Konya-Karapınar ArasıBölgesinin Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 2, 27-42,1994.

 

D2. Kargıoğlu, M., Ertuğrul, K., Bağcı, Y., Yandağ (Isparta) Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi.2, 2, 19-46, 1995.

 

D3Bağcı, Y., Tatlı, A.,Kargıoğlu, M., Konya-Karapınar BölgesininVejetasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, Sayı: 13, 97-113, 1996.

 

D4.Bağcı, Y., Akay, A.,Dural, H., Konya-Karapınar BölgesininVejetasyonu ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Selçuk ÜniversitesiFen Dergisi, 14, 68-75, 1997.

 

D5. İlarslan, R., Dural, H., Bağcı, Y., C4 Karesinden (Antalya) Yeni Floristik Kayıtlar. SelçukÜniversitesi Fen Dergisi, 14, 92-99,1997.

 

D6.Bağcı, Y., Dural, H.,Karapınar Erozyon Bölgesinin VejetasyonuÜzerine Karşılaştırmalı Araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 14,54-67, 1997.

 

D7. Savran, A., Dural, H., Bağcı, Y., C5 Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik BotanikDergisi, 4, 1, 87-94, 1997.

 

D8. Serin, M., Bağcı, Y., C4 Karesinden YeniFloristik Kayıtlar. Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 15, 58-62, 1998.

 

D9. Özcan, M., Akğül, A., Bağcı, Y., Dural, H., İçel (Mersin) de Sebze Olarak Tüketilen BazıYabani Bitkilerin Kimyasal Bileşimi ve Mineral İçeriği. Selçuk ÜniversitesiFen Dergisi, 15, 72-77, 1998.

 

D10.Bağcı, Y., Dural, H.,Savran, A., B5 ve C5 Karelerinden YeniFloristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 71-78, 1998.

 

D11. Serin, M, Bağcı, Y., Söyler, S., ApaBarajı ve Çevresinin (Çumra, Konya) Florasına Katkılar. Ot Sistematik BotanikDergisi, 5, 2, 33-52, 1998.

 

D12. Savran, A., Bağcı, Y., C5 KaresindenYeni Floristik Kayıtlar. S.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 1,145-149, 2000.

 

D13. Batı, F., Serin, M., Şanda, M.A., Bağcı, Y., Küpe, Reze ve Büyükgözet Dağlarının (Seydişehir, Konya) Florası.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 2, 101-126, 2000.

d

D14.Bağcı, Y., Aladağlar (Yahyalı, Kayseri) ve ÇevresininEtnobotanik Özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 1, 89-94, 2000.

 

D15. Sağlam, C., Serin, M., Bağcı, Y.,  Şanda, M.A., Dikenlidağ, Karacadağ, Akdağ(Huğlu-Beyşehir-Konya) ve Çevresinin Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7,2, 55-87, 2000.

 

D16. Dinç, M., Bağcı, Y., Dural, H., Tugay, O. Türkiyeflorasındaki değişik kareler için yeni floristik kayıtlar.  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi FenBilimleri Dergisi, Sayı: 9, Sayfa:165-170, 2001.

 

D17.Bağcı, Y., Dinç, M., Dural,H., Uzunsöğüt köyü ve çevresinin(Türkoğlu-Kahramanmaraş) bazı bitkilerinin yerel adları ve etnobotaniközellikleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi,Sayı: 9, Sayfa:155-163, 2001.

 

D18 Tugay, O., Dural, H., Bağcı, Y., Dipsiz Göl-Sarıot Yaylası-Sorkun (Bozkır-Konya) Arasında Kalan BölgeninFlorası. Ot Sistematik Botanik Dergisi., 9, 1, 33-55, 2002.

 

D19.Tüfekçi, S., Savran, A.,Bağcı, Y., Özkurt, N., Aladağlar Milli Parkının Florası.Orman Bakanlığı Yayın no:206, DOA Yayın no:27, Tarsus, 2002.

 

D20. K.Ertuğrul, H. Dural, Y. Bağcı ,   The Rediscovery OfSartoria Boiss.& Heldr. (Pisiktaşağı, Leguminosae/Fabaceae): A MonotypicEndemic Genus Of Turkey,    The Karaca Arberatum Magazine, 7, 1, 13-18, 2003.

 

D21. Bağcı,Y., Durukan, S. Kızılören-Hüyük-Derbent(KONYA) Arasındaki Bölgenin Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi,13, 2,137-160. 2006.

 

D22. Bağcı, Y., Savran,A., Dural, H., Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları veEtnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 27, 77-82, 2006.

 

D23. Bağcı, Y., Tunç, B. Hadim-Taşkent (Konya), Sarıveliler (Karaman) YöresiBallarında Polen Analizi.Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 28, 73-82, 2006.

 

D24. Yıldıztugay, E., Bağcı, Y.,Tugay, O.,  Başarakavak, Tatköy ve Altınapa Barajı (Konya) Arasında Kalan BölgeninFlorası. Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 99-124, 2006.

 

D25. Yavuz BAĞCI, Muhittin DİNÇ, Meryem ÖZTÜRK, Morphological, anatomical and ecological  study on Turkish  endemic Violayildirimlii M. Dinç & Y. Bağcı , InternationalJournal of Natural and Engineering Sciences 2 (3): 01-05, 2008.

 

D26. Yavuz BAĞCI, Ahmet SAVRAN, Hüseyin DURAL. Centaurea aladaghensis Wagenitz, COMPOSITAE / ASTERACEAE, TOPLUÇİÇEKGİLLER), Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2): 29-32, 2008.

 

D27. İsmail ARSLAN-Hüseyin DURAL,Yavuz BAĞCI, Alacadağ(Seydişehir-Konya) ve Çevresinin Florası Selçuk ÜniversitesiFen Dergisi, Sayı 32; 23- 39, 2008.

 

D28. Savran,A.,Bağcı, Y., Kargıoğlu, M., Gemerek(Sivas) Ve Çevresindeki  Bazı BitkilerinYerel Adları Ve Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniv. Fen BilimleriDergisi, 8: 1; 313-321, 2009.

 

D29. ERSOY, N.,BAGCI, Y.,  AŞKIN, A., KAZAZ, S.,  2011. Erkenci Nektarın, Şeftali ve Kayısı Çeşitlerinin Bazı Fiziko-KimyasalÖzellikleri ve Antioksidan Kapasiteleri. Selçuk Üniversitesi SelçukTarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 25 (2): (2011) 64-69.ISSN:1309-0550.

D30. Ersoy, N., Bağcı, Y. 2011. Örtüaltında veOrganik Olarak Yetiştirilen Bazı Muz Çeşitlerinin Farklı OlgunlukDönemlerindeki FizikokimyasalÖzellikleri ve Antioksidan İçerikleri.Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) 61-66.

D31. Ersoy, N., Bağcı, Y. 2011. Altın Çilek (Physalis peruviana L.), Pepino(Solanum muricatum Ait.) ve Passiflora (Passiflora edulis Sims) TropikalMeyvelerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Aktiviteleri.Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) 67-72.

D32. BAĞCI. Y., CAN, A., DOĞU, S. Theflora of region among Ahırlı-Yalıhüyük and Bozkır (Konya/Turkey). BiologicalDiversity and Conservation. 5/1 (2012) 43-62, 2012.

D33. Erdoğmuş, F., Özkara, A.,  Bağcı, Y., Dural ,H. Sartoria hedysaroidesBoiss. & Heldr. Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi.Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, Aku, J. Sci. 12-1, 17-22, 2012.  

D34. TuğbaPolat, Yavuz Bağcı. SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE)’inMORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. SUFEFD (2015), 41:104-123.

 

D35.   AhmetSAVRAN, Yavuz Bağcı, Tuba ARTAN ONAT.  NİĞDEİLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİKVE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. SUFEFD (2015), 41: 1-54.

 

 

                                                     

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bağcı, Y.,Savran, A., Tüfekçi, S., Dural, H.,  Bitki Çeşitliliği Yönüyle Aladağ’lar MilliParkı Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler., syf. 552-559, 2002.

E2. Bağcı,Y.,Dural, H.,Ertuğrul, K.,Tugay, O.,Uysal, T., Demirelma, H., 2006.Tuz Gölü ve Çevresinin Endemik ve NadirBitkileri.  26-30 Haziran 2006, 18.Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN.

 

E3.Dinç, M., Bağcı, Y., Öztürk, M., 2006. Endemik Viola kizildaghensis M. Dinç &Ş. Yıldırımlı Türü Üzerine Morfolojik Ve Ekolojik Bir Çalışma. 26-30Haziran 2006, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN.

 

E4. Duran, A., Martin, E., Dinç, M.,Doğan, B., Bağcı, Y.  Centarea tomentella Hand.-Mazz. ve Centaurea albonites Turril. (Astareceae) Taksonları Üzerine Sitogenetik BirÇalışma. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Syf. 365-366, Haziran 2008. Trabzon.

 

E5. Bağcı, Y., Dinç, M., Duran, A.Türkiye’de Johrenia (Apiaceae)Cinsi.  19. Ulusal Biyoloji Kongresi,Syf. 455, Haziran 2008. Trabzon.

 

E6. Yavuz BAĞCI, Ahmet SAVRAN, HüseyinDURAL. Centaurea aladaghensis Wagenitz, COMPOSITAE / ASTERACEAE, TOPLUÇİÇEKGİLLER), 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, Syf. 641, Haziran 2008. Trabzon.

 

 E7. Dural,H.,  Bağcı,Y., Savran, A., Başköse, İ., C5 Karesine (Adana-Niğde-Mersin) Özel BazıEndemik Bitki Türleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Syf. 465, Haziran 2008. Trabzon.

 

E8. Gülek Boğazında (Adana) Bazı LokalEndemik Çiçekli Bitkiler.  19. UlusalBiyoloji Kongresi, Syf. 465, Haziran 2008. Trabzon.

 

 E9.Kan, Y., Bağcı, Y., Kartal, M.,Orhan, İ., Atalay, T., Batıray, S., Türkiye’de Kültüre alınan Bazı SalviaTürlerinin Önemi Ve Özellikleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Syf. 152, Haziran2008. Trabzon.

 

E10. Yıldıztugay,E., Bağcı, Y., Başarakavak Kasabasıve Çevresindeki (Konya) Bazı Geofit Bitkiler. 19. Ulusal BiyolojiKongresi, Syf. 344, Haziran 2008. Trabzon.

 

E11. Dinç, M., Bağcı, Y. veDoğu S. 2010. Teucrium andrusiPost’un (Lamiaceae) Morfolojik ve Anatomik Kanıtlar Işığında Taksonomik OlarakCanlandırılması, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Şen A. (ed.),pp. 60–61, Denizli (Sözlü sunum).

 

E12. Savran,A., Bağcı Y., Başköse İ, Martin E., 2010. Türkiye’nin Barbarea (Brassicaceae) TaksonlarınınAnatomik Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Şen A. (ed.),pp. 60–61, Denizli

 

E13. Yavuz Bağcı, Burcu Yılmaz Çıtak, Hüseyin Dural.  Silenesalsuginea (Caryophyllaceae) Türü Üzerine Morfolojik ve Anatomik BirÇalışma. 21. Ulusal biyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E14.. Burcu YılmazÇıtak, Yavuz Bağcı, Hüseyin Dural.Endemik Silene duralii(Caryophyllaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma. 21. Ulusalbiyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E15. Yavuz Bağcı, Levent Keskin. Kadınhanı (Konya) ve ÇevresindeYetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. 21. Ulusal biyoloji Kongresi,İzmir 2012.

 

E16. Yavuz Bağcı, Rukiye Erdoğan, Süleyman Doğu. Sarıveliler(Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. 21. Ulusalbiyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E17. Hüseyin Dural, Burcu YılmazÇıtak, Yavuz Bağcı. Hedysarum pannosum (Fabaceae) ÜzerineMorfolojik ve Anatomik Bir Çalışma. 21. Ulusal biyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E18.  Ahmet SAVRAN, YavuzBAĞCI, Tuba ARTAN ONAT. Niğde İl Sınırları İçinde Yayılış Gösteren LokalEndemik Bitkilerden Bazılarının Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri. 21. Ulusalbiyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E19. Talip Çeter, Nur Münevver Pınar, Yavuz Bağcı, Ahmet Savran. TürkiyedeYayılış Gösteren Barbarea(Brassicaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi. 21. Ulusal biyoloji Kongresi,İzmir 2012.

 

E20. Talip Çeter, Nur Münevver Pınar, Yavuz Bağcı, Muhittin Dinç, AhmetDuran. Türkiyede Yayılış Gösteren Johreniave Dichoropetalum (Apiaceae)Cinslerinin Polen Morfolojisi. 21. Ulusal biyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

E21.  Yavuz Bağcı, MuhittinDinç. Johrenia porteri’nin (Apiaceae)Yeniden Keşfi. 21. Ulusal biyoloji Kongresi, İzmir 2012.

 

 

F.Diğer yayınlar :

G.Dergide Hakemlik:

1. Selçuk Üniversitesi EğitimFakültesi Fen Dergisi

2. Ot Sistematik Botanik Dergisi

3. Selçuk Üniversitesi Fen-Edeb.Fakültesi Fen Dergisi

4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edeb.Fakültesi Fen Dergisi

5. Biodicon Dergisi

6. Doğa Türk Botanik Dergisi


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başk. Yardımçılığı20062008

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/01/201504/10/2017
S.Ü. Eczacilik Fakültesi13. Mad. Görev.21/06/201704/10/2017
S.Ü. Eczacilik Fakültesi Eczacilik Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/06/2017 
S.Ü. Eczacilik Fakültesi Eczacilik Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/06/2017 
S.Ü. Eczacilik Fakültesi Eczacilik Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Botanik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/06/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler