FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. GIYASETTİN KAŞIK
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL BİYOLOJİ
E-Mail :  giyasettinkasik hotmail.com
Telefon : 03322231869
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Böl. KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Mehmet Musa ÖZCAn,Gıyasettin KAŞIK, Celaleddin ÖZTÜRK,İsmail Hakkı KALYONCU,Gönül ERDOĞDU, " Effect of Some Plant Oils on Mycelial Growth of Agaricus bisporus (lange)Sing. ", Pak. J. Bot., 45(3), , 1091-1097, 2013,( SCI )
2. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, " Makrofungus Listesine İlave İki Yeni Kayıt ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2012,( Konferans )
3. Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, " Four new records for Physarales from Turkey ", Tr.J.of Botany, 36, , 95-100, 2012,( SCI )
4. Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslankoy, Mersin) ", Tr.J.of Botany, 36, , 83-94, 2012,( SCI )
5. Sinan Alkan, Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Gönül Eroğlu, Celaleddin Öztürk, " Macrofungi of Karacaören Dam (Bucak-Burdur, TURKEY) and Its Surroundings ", 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, , , , 2012,( Konferans )
6. Celaleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, Gönül Eroğlu, " Macrofungi of Gündoğmuş District (Antalya, TURKEY) ", 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, , , , 2012,( Konferans )
7. Hayri Baba, Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, " Macrofungi of Mustafa Kemal University Tayfur Sökmen Campus (Hatay- TURKEY) and Near Environment ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
8. Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, " Macrofungi of Kefe (Denizli, TURKEY) Plateau ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
9. Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Addition of a new genus from Turkey into list of fungi ", Kurum Dergisi, 43-5, , 2619-2620, 2011,( SCI )
10. Gönül Eroğlu, Celaleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Some Myxomycetes from Çivril (Denizli, TURKEY) Province ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
11. Gönül Eroğlu, Gıyasettin Kaşık, " Four New Records for Stemonitales from Hadim (Konya-TURKEY) ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
12. Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Sinan Alkan, " Çivril (Denizli) İlçesinde Belirlenen Makrofunguslar ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2010,( Konferans )
13. Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Distrubition of Gevne Valley ", Mantar Dergisi, 1-2, , 25-32, 2010,( Üniversite Dersgisi )
14. Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Macrofungi of Derebucak district (Konya,Turkey) ", Tr.J.of Botany, 34, , 335-350, 2010,( SCI )
15. Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, " Kestel Ormanlarında (Konya) Türkiye Miksomisetlerine Katkılar ", Mantar Dergisi, 1-1, , 21-25, 2010,( Üniversite Dersgisi )
16. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Huseyin Doğan, " New records for the Turkish macrofungi from Amasya province, ", Tr.J.of Botany, 33, , 311-321, 2009,( SCI )
17. Gıyasettin Kaşık, Serdar Uçar, Sinan Aktaş, " İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları ", XIX Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
18. M. Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Effect of Essential Oils of Some Plants Used as Herb on the Growth of Agaricus bisporus (Lange) Sing. ", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 11-5, , 523-529, 2008,( SCI )
19. Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Derebucak (Konya) İlçesinden Türkiye Makrofungusları için Yeni Kayıtlar ", XIX Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
20. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " Türkiye Makrofungusları için Yedi Yeni Kayıt ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
21. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Macrofungi Distribution of Mut Province in Turkey ", Pak. J. Bot., 39-1, , 293-308, 2007,( SCI )
22. Aziz Türkoğlu, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Some Macrofungi of Ihlara Valley ", Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 7-1, , 1-9, 2007,( Üniversite Dersgisi )
23. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records in Karaman Province for Macrofungi Flora of Turkey ", Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 7-1, , 355-379, 2007,( Üniversite Dersgisi )
24. Aziz Türkoğlu, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " New Records fort he Macrofungi of Turkey ", Tr.J.of Botany, 31, , 471-475, 2007,( Kurum Dergisi )
25. Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Macrofungi Distribution of Cocakdere Valley (Arslanköy-Mersin) from Turkey ", XV Congress of European Mycologists, , , , 2007,( Konferans )
26. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " New Records for the Turkish Macrofungi from Amasya Province (Turkey) ", IV Balkan Botanical Congress, , , , 2006,( Konferans )
27. Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Myxomycetes of Kestel Forest (Kadınhanı, Konya) ", Tr.J.of Botany, 30, , 441-447, 2006,( Kurum Dergisi )
28. Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, " Two New Taxa Records for the Macrofungi of Turkey ", Tr.J.of Botany, 30, , 209-212, 2006,( Kurum Dergisi )
29. Nesim Dursun, Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Mineral contents of 34 species of edible mushrooms growing wild in Turkey ", J. Sci Food Agric, 86, , 1087-1094, 2006,( SCI )
30. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Gönül Demirel, " Köprülü Kanyon Milli Parkında (Antalya) Belirlenen Makrofunguslar ", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2006,( Konferans )
31. Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " Macrofungi of Kestel Province from Turkey ", IV Balkan Botanical Congress, , , , 2006,( Konferans )
32. Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, " Inhibititory Effect of Essential Oils of Myrtle, Laurel,Pickling Herb and Thyme and Savory on the Mycelial Growth of Agaricus campestris (Lange) Sing. ", Jeobp, 8-2, , 120-125, 2005,( SCI )
33. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records of Cortinariaceae and Strophariaceae for the Turkish Macrofungi ", Botanika Chronika, 18-2, , 87-107, 2005,( Üniversite Dersgisi )
34. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Şükrü Sabahlar, " New Records of the Macrofungi From Turkey ", Pak. J. Bot., 37-3, , 779-782, 2005,( SCI )
35. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " A Checklist of Aphyllophorales of Turkey ", Pak. J. Bot., 37-2, , 459-485, 2005,( SCI )
36. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Hasan Hüseyin Doğan, " Gevne Vadisi'nin (Hadim-Konya) Makrofungus Florası ", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2004,( Konferans )
37. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records in Coprinaceae and Bolbitiaceae from Mut (Mersin) District ", Tr.J.of Botany, 28, , 449-455, 2004,( Kurum Dergisi )
38. Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records in Coprinaceae and Bolbitiaceae from Karaman Province ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-1, , 111-141, 2003,( Diğer )
39. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Türkiye Mikoflorası için Karaman Yöresinden Yeni Kayıtlar ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-2, , 213-248, 2003,( Diğer )
40. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records of Tricholomataceae and Cortinariaceae for Turkish Macrofungi Flora from Alanya (Antalya) District ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-1, , 143-168, 2003,( Diğer )
41. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Şükrü Sabahlar, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Flora of Bozkır District (Konya), ", Tr. J. of Botany, 27, , 37-43, 2003,( Kurum Dergisi )
42. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records for the Turkish Mycoflora from Alanya (Antalya) District ", Üniversite Dergisi, 21, , 21-41, 2003,( Üniversite Dersgisi )
43. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records for the Mycoflora of Turkey from Mut Environ ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-2, , 197-211, 2003,( Diğer )
44. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, " Macrofungi of Alanya District, ", Tr. Journal of Botany, 27, , 303-312, 2003,( Kurum Dergisi )
45. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Aziz Türkoğlu, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi of Yahyalı (Kayseri) Province, ", Tr.J.of Botany, 27, , 453-462, 2003,( Kurum Dergisi )
46. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Two New Peziza Records from Mut Environ ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 117-122, 2002,( Diğer )
47. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, " New Records for the Macrofungi Flora of Turkey from Ahırlı and Yalıhüyük Districts (Konya) ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 135-148, 2002,( Diğer )
48. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Aziz Türkoğlu, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Flora of Yeşilhisar District (Kayseri) ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 123-134, 2002,( Diğer )
49. Gıyasettin Kaşık, Aziz Türkoğlu, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Develi (Kayseri) Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, , 49-54, 2002,( Üniversite Dersgisi )
50. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " Türkiye Mikoflorası için Ascomycetes'ten Yeni Kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, , 75-81, 2002,( Üniversite Dersgisi )
51. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Ekrem Toprak, " Macrofungi of Niğde Province (Turkey) ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8-2, , 137-142, 2001,( Diğer )
52. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, " Ermenek (Karaman) Makrofungus Florasına İlaveler ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18, , 61-66, 2001,( Üniversite Dersgisi )
53. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Two New Records for the Macrofungi Flora of Turkey ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 7-10, 2000,( Üniversite Dersgisi )
54. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Hadim ve Taşkent Yöresinin Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 1-6, 2000,( Üniversite Dersgisi )
55. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Ermenek (Karaman) Yöresinin Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 61-65, 2000,( Üniversite Dersgisi )
56. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " Beyreli (Hadim-Konya) Yöresinden Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 37-41, 2000,( Üniversite Dersgisi )
57. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Buğday Saplı Sentetik Kompost'a Misel Aşılama Öncesi İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing.'un Misel Gelişimine, Verimine ve Erkenciliğine Etkisinin Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 37-42, 2000,( Üniversite Dersgisi )
58. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Agaricus campester (L.) Fr.'nin Buğday Saplı Sentetik Kompostta Kültür Şartlarının Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 33-36, 2000,( Üniversite Dersgisi )
59. İsmail Hakkı Kalyoncu, Gıyasettin Kaşık, Musa Özcan, Celâleddin Öztürk, " Effects Of Sesame and Bitter Almond Seed Oils on Mycelium Growth of Agaricus bisporus(Lange) Sing. ", Grasas y Aceties, 50-5, , 392-394, 1999,( SCI )
60. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Yusuf Kenan Yıldız, " Hınıs ve Karaçoban (Erzurum) İlçelerinin Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Çalışmalar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16, , 1-3, 1999,( Üniversite Dersgisi )
61. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Türkiye Makrofungus Florası için Yeni Bir Kayıt ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6-1, , 89-94, 1999,( Diğer )
62. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Ereğli (Konya) de Yetişen Bazı Makromantarlar ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 1998,( Konferans )
63. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Cengiz Akköz, Hasan Hüseyin Doğan, " S.Ü. Alaaddin Keykubat Kampüsünde Belirlenen Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15, , 87-99, 1998,( Üniversite Dersgisi )
64. Abdurrahman Aktümsek, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Agaricus bisporus (Lange) Sing. 'un Yağ Asidi Bileşimi, ", Tr.J.of Biology, 22, , 75-79, 1998,( Kurum Dergisi )
65. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " İstanbul'da Görülen Mantar Zehirlenmelerinden Sonra Tespit Edilen Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15, , 41-46, 1998,( Üniversite Dersgisi )
66. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Ekrem Toprak, " Ascomycetes Makrofunguslarından Türkiye için İki Yeni Kayıt ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1-1, , 53-56, 1997,( Diğer )
67. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Ürgüp'te Yetişen Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13, , 50-55, 1996,( Üniversite Dersgisi )
68. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " The Effect Of Gas-Releasing Pipes on the Composting of Wheat Straw in a Closed Environment, ", Tr.J. of Botany, 19, , 573-575, 1995,( Kurum Dergisi )
69. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Aksaray İlinde Tespit Edilen Yenen, Zehirli ve Yenmez Durumda Olan Bazı Makromantarlar, ", Tr.J.of Botany, 19, , 401-403, 1995,( Kurum Dergisi )
70. Nasuh Öder, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Kapalı Sistemde Ortam Sıcaklığının Buğday Saplı Sentetik Kompostun Olgunlaşmasına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12, , 69-77, 1994,( Diğer )
71. Gıyasettin Kaşık, " Konya İlinde Ağaçlarda Yetişen Bazı Makrofungusların Taksonomisi Üzerinde Bir Araştırma, ", Tr.J.of Botany, 18-1, , 23-29, 1994,( Kurum Dergisi )
72. Gıyasettin Kaşık, " Buğday Saplı Sentetik Komposta İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing. Kültüründeki Etkileri ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12, , 39-52, 1994,( Diğer )


  Yönetilen Tezler
1. Burak Çağrı GÜLTEKİN, " Şeker Kanyonu(Yenice-Karabük) Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2012 - , Devam Ediyor
2. Sinan ALKAN, " Çorum İli Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2008 - , Devam Ediyor
3. Gönül Demirel, " Hadim, Taşkent(Konya) İlçelerinin Miksomisetleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2005 - 2010, Tamamlandı
4. Sinan Alkan, " Derebucak (Konya) İlçesi Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2004 - 2008, Tamamlandı
5. Canan Pekak, " Kestel (Kadınhanı ? Konya) Yöresinde Yetişen Bazı Lactarius (DC. ex Fr.) S. F. Gray Türlerinin Biyolojisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2004 - 2007, Tamamlandı
6. Serdar Uçar, " İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı
7. Gönül Demirel, " Kestel (Kadınhanı ? Konya) Ormanlarının Miksomisetleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2002 - 2005, Tamamlandı
8. Şerife Erdoğan, " Kestel (Kadınhanı ? Konya) Ormanlarının Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2001 - 2004, Tamamlandı
9. Şükrü Sabahlar, " Bozkır (Konya) İlçesinin Güney Bölgesinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1998 - 2001, Tamamlandı
10. Süleyman Doğu, " Bazı Bitkilerde Klorofil Miktarının Mevsimsel Değişimi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1996 - 1999, Tamamlandı
11. Aziz Türkoğlu, " Kayseri Yöresinin Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 1996 - 2002, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mantracılık Uygulama ve Arş. Merkezi müdür Yardımcılığı19962013
S.Ü. Fen Fak Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı19962006
S.Ü. Mantarcılık Uyg. ve Arş. Merkezi Müdürlüğü2013 
S.Ü. FEN FAK. BİYOLOJİ BÖL. BAŞKAN YARDIMCISI2014 
S.Ü.Fen Fak.Biyoloji Böl. Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı2014 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mantarcilik Uygulama Ve Arş. Mrz.Müd.Merkez Müd.19/02/201311/08/2016
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/10/201413/10/2020
S.Ü. Mantarcilik Uygulama Ve Arş. Mrz.Müd.Merkez Müdür V.12/08/201626/10/2016
S.Ü. Mantarcilik Uygulama Ve Arş. Mrz.Müd.Merkez Müd.27/10/201627/10/2019

 Ek Bilgi
11.06.1967 Karahallı-UŞAK doğumlu. Evli ve bir çocuk babası.

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
FEDEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MİKOLOJİ
ORYANTASYON VE ETİK KURALLAR