FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YUSUF DURAK
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL BİYOLOJİ
E-Mail :  ydurak selcuk.edu.tr
Telefon : 05324606105
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.Kampüs/Konya.
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Uysal A (Uysal, Ahmet); Durak Y (Durak, Yusuf), " Pulsed-field gel electrophoresis typing, antibiotic resistance, and plasmid profiles of Escherichia coli strains isolated from foods ", Uluslararası Dergiler, 11, , 1278-1287, 2012,( SCI )
2. UYSAL, A., DURAK, Y., GÜNEŞ, E., ALADAĞ, M. O., " Genetic Diversity of Escherichia coli Strains Isolated from Various Foods. ) ", 15th European Congress on Biotechnology Biocrossroads, New Biotechnology (Special issue, , , 121, 2012,( )
3. DURAK, Y., UYSAL, A., ALADAĞ, M.O., KANBUR, G., GÜNEŞ,E., " Celtis glabrata'nın Yaprak, Meyve ve Çekirdek Ekstraktlarının Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi , , , 377, 2012,( )
4. ALADAĞ, M. O., DURAK, Y., UYSAL, A., GÜNEŞ, E., " Detection of ESBL producing and antibiotics susceptibilities in Klebsiella pneumoniae are isolated from urinary system infection. ", MICROBIOLOGIA BALKANICA 2011 7th BALKAN CONGRESS OF SERBIAN MICROBIOLOGISTS. , , , , 2011,( )
5. GÜNEŞ, E., DURAK, Y., UYSAL, A., ALADAĞ, M. O., AKIN, D., , " Investigation of Methicillin Resistance by Different Methods in Staphylococcus aureus Strains which Isolated from Various Sources. ", MICROBIOLOGIA BALKANICA 2011 7th BALKAN CONGRESS OF SERBIAN MICROBIOLOGISTS., , , , 2011,( )
6. DURAK, Y., SORKUN , K., EKMEKCİ, N., UYSAL, A., ALADAĞ, M.O., " Investigation of Antimutagenic Effects of Some Local Honey Kinds in Turkey by Salmonella /Microsome Test System (Ames Assay). ", MICROBIOLOGIA BALKANICA 2011 7th BALKAN CONGRESS OF SERBIAN MICROBIOLOGISTS., , , , 2011,( )
7. DURAK, Y., AKIN, D., UYSAL, A., ALADaĞ, M.O., " Antimutagenic Activity of Fruit of Celtis glabrata Steven ex Planch in Salmonella / microsome Test System. ", POWER OF MICROBES 2010, malinska/ Croatia,, , , 39, 2010,( )
8. Uysal A (Uysal, Ahmet); Durak Y (Durak, Yusuf); Aladag MO (Aladag, Mustafa Onur) , " INVESTIGATION OF MUTAGENIC EFFECTS OF SOME PLANT GROWTH REGULATORS ON SALMONELLA/ MICROSOME TEST SYSTEM ", Uluslararası Dergiler, 10, , 2170-2175, 2010,( SCI )
9. Maltas E (Maltas, Esra); Uysal A (Uysal, Ahmet); Yildiz S (Yildiz, Salih); Durak Y (Durak, Yusuf) , " EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Vitex agnus castus L. ", Uluslararası Dergiler, 12, , 3094-3099, 2010,( SCI )
10. ALADAĞ, M.O., AKIN, D., DURAK, Y., UYSAL, A., " Investigation of Antimutagenic effects of Celtis glabrata Steven ex Planch Core Extracts. ", POWER OF MICROBES 2010, malinska/ Croatia,, , , 49, 2010,( )
11. UYSAL, A., AKIN, D., ALADAĞ, M.O., DURAK, Y, " A Study on the Antimutagenicity of Various Extracts of Leaf of Celtis glabrata Steven ex Planch by Using Ames / Salmonella / Microspme Test System. ", POWER OF MICROBES 2010, malinska/ Croatia, , , 138-139, 2010,( )
12. ALADAĞ,M.O., DURAK, Y., " Investigation of Some Antibiotic Susceptibilities , Plasmid Profiles and ESBL Characteristic of Klebsiella pneumoniae Isolated from Urinary System Infections. ", World Applied Science Journal, 5, , 630-636, 2009,( Diğer )
13. DURAK, Y., UYSAL, A., ALADAĞ, M.O., AKIN, D., EKMEKCİ, N., " Ticari Yoğurt Örneklerinden Canlı Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Sayımı. ", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , , , 2009,( )
14. BOZKURT, S. B., HAKKI, E.E., KANTARCI, A., DURAK, Y., HAKKI, S.S. , " Porphyromonas gingivalis Lipopolisakkaritinin İnsan Gingival Fibroblastları Üzerine Etkisi. ", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi., , , , 2009,( )
15. ALADAĞ, M. O., DURAK, Y., UYSAL, A., " Investigation of Imipenem and Meropenem Susceptibilities, plasmid Profiles and ESBL Characteristic of Klebsiella pneumoniae Isolated from Urinary Tract Infections ", World Applied Science Journal, 3, , 378-381, 2009,( Diğer )
16. UYSAL, A., DURAK, Y., ALADAĞ, M.O., AKIN, D., " Antibiotic Resistance Pattern of Group A Beta- Haemolytic Streptococci İsolated from Throat Cultures. ", Microbiologia BALKANICA 2009- 6th Balkan Congress of Microbiology, , , 111, 2009,( )
17. ALADAĞ, M.O., DURAK, Y., UYSAL, A., EKMEKCİ, N., AKIN, D., " Investigation of Bacteria in the Biofilm Occuring at water Bath Used in Laboratory ", Microbiologia BALKANICA 2009- 6th Balkan Congress of Microbiology , , , 44, 2009,( )
18. DURAK, Y., UYSAL, A., ALADAĞ, M.O., AKIN, D., " Identification of Group A Beta-Haemolytic Streptococci with the API 20 Strep System Isolated from Throat Cultures. ", Microbiologia BALKANICA 2009- 6th Balkan Congress of Microbiology ? Abstract Book., , , 51, 2009,( )
19. DUNDAR, N., YAPRAK,E., ARSLAN,U., DURAK,Y., HAKKI, S.S., " Bacterial Profile of Aggressive Periodontitis Patients Before and After Phase I Therapy. ", , , , , 2009,( )
20. DURAK,Y., KELEŞ, F., UYSAL, A., ALADAĞ, M.O., " Konya Yöresi Taze Ev Yapımı Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44, , 113-117, 2008,( Üniversite Dersgisi )
21. ÖZKALP, B., ALADAĞ, M.O., DURAK, Y., " Konya İlinde Tüketilen Markalı ve Markasız Sucuklarda Listeria monocytogenes'in Araştırılması. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 41, , 65-67, 2007,( Üniversite Dersgisi )
22. UZMAN (SERİNGEN), B., DURAK, Y, " Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Belirlenmesi ve Antifungal Maddelere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. ", XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi., , , , 2007,( )
23. UYSAL , A., DURAK, Y., ALADAĞ, M.O., " Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Salmonella / Mikrozom Test Sisteminde Mutajenik Etkilerinin Araştırılması. ", XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi., , , , 2007,( )
24. ALADAĞ, M. O., DURAK, Y., ÖZKALP, B., UYSAL, A., " Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Klebsiella pneumoniae'ların İmipenem ve Meropeneme Duyarlılıkları, Plazmid Profilleri ve ESBL Özelliğinin Araştırılması. ", XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi., , , , 2007,( )
25. DURAK, Y., MUŞTU, B., ALADAĞ, M.O., " Konya Kuyu Sularının Total Jerm, Total Koliform ve Pseudomonas spp. Yönünden Araştırılması. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43, , 82-85, 2007,( Üniversite Dersgisi )
26. DURAK, Y., KIR, M., ÖZKALP, B., ALADAĞ, M.O., " Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakterilerin Ofloxacin'e Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. ", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi., 4, , , 2007,( Diğer )
27. ALADAĞ, M.O., DURAK, Y., " Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Klebsiella pneumoniae'ların Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları. ", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi , 4, , , 2007,( Diğer )
28. ALADAĞ, M.O., DURAK, Y., ÖZKALP, B., " Kan Donörleri ve Kronik Hemodiyaliz Hastalarının HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Prevalansı. ", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi., , , , 2006,( )
29. DURAK,Y., AKIN, M., MUŞTU, B., ALADAĞ, M.O., " Konya Kuyu Sularının Total Jerm, Total Koliform ve Pseudomonas Sp. Yönünden Araştırılması. ", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi., , , , 2005,( )
30. DURAK, Y., KELEŞ, F., ATEŞ, A., UYSAL, A, " Konya Yöresi Taze Ev Yapımı Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. ", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , , , 2005,( )
31. DURAK, Y., KIR, M., ÖZKALP, B., ALADAĞ, M.O., " Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakterilerin Ofloxacin'e Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. ", XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , , , 2005,( )
32. DURAK, Y., ERTÜRK, C., ÖZKALP,B., DUMAN,R., " Hamam Böceklerinin (Blattodea: Blattidae) Patojen Bakteriler Yönünden Araştırılması. ", S.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi., 19, , 107-112, 2002,( Üniversite Dersgisi )
33. DURAK, Y., ERTÜRK, C., ÖZKALP, B., DUMAN, R., " Hamam Böceklerinin (Blattodea: Blattidae) Patojen Bakteriler Yönünden Araştırılması. ", XII. Biyoteknoloji Kongresi, , , , 2001,( )
34. DURAK,Y., KARAGÖZ, S., ÖZKALP, B., DUMAN, R., " Karaman Sondaj Kuyu Sularında Total, Fekal Koliform ve fekal Streptokok'ların Üçlü Tüp ve Membran Filtre Yöntemleri ile Araştırılması. ", XII. Biyoteknoloji Kongresi. , , , , 2001,( )
35. Çumra Ovası (KONYA) Yer Altı Sularının Kimyasal ve Bakteriyolojik Kirlilik Yönünden İncelenmesi KÜÇÜKÖDÜK, M., DURAK, Y., AKKÖZ,C., ŞANDA,M.A., , " Çumra Ovası (KONYA) Yer Altı Sularının Kimyasal ve Bakteriyolojik Kirlilik Yönünden İncelenmesi ", I. Uluslar Arası Çatalhöyük'ten Günümüze Çumra Kongresi. Bildiriler Kitabı. , , , , 2000,( Diğer )
36. ÖZKALP, B., DURAK, Y., " Konya ve Civarı Küflü Peynirlerde Küf Florasının Araştırılması. ", TÜBİTAK-Türk Biyoloji Derg., 3, , , 1998,( Diğer )
37. Duman R (Duman, R); Durak Y (Durak, Y), " Investigations on Chlamydia psittaci infections causing abortion in sheep in Konya district using complement fixation test ", Uluslararası Dergiler, 6, , 511-515, 1998,( SCI )
38. Ozkalp, Birol;Durak, Yusuf. , " Investigation of mold flora in moldy cheeses of Konya and its vicinity ", Uluslararası Dergiler, 22, , , 1998,( SCI )
39. TÜBİTAK, DUMAN,R.,DURAK,Y., " Konya Yöresindeki Koyunlarda Atıklara Neden Olan Chlamydia psittaci İnfeksiyonlarının Komplement Fikzasyon Testi ile Araştırılması. ", Türk Veteriner ve Hayvancılık Derg., 6, , , 1998,( Diğer )
40. DURAK,Y., " Dudak Boyalarının Mikrobiyal Kontaminasyon ve Biyostatik Etkinlik Yönünden İncelenmesi. ", Kükem Dergisi, 3, , , 1998,( Diğer )
41. DURAK,Y., KÜÇÜKÖDÜK, M., DURAL, H., ERTUĞRUL, K., ÖZTÜRK, C., " Narlıgöl'ün (Niğde-Sofular) Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri. ", Ekoloji Çevre Dergisi, 22, , , 1997,( Diğer )
42. DURAK,Y. , " Dudak Boyalarının Mikrobiyal Kontaminasyon ve Biyostatik Etkinlik Yönünden İncelenmesi . ", Kükem Dergisi, 10. Kükem Kongresi Özel Sayısı., 3, , , 1997,( )
43. ÖZKALP, B., DURAK, Y., " Konya ve Civarı Küflü Peynirlerde Mikotoksinlerin (B1,B2,G1,G2 ve Penisilik Asit ) ve Bazı Kimyasal Özelliklerin Araştırması . ", XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 1994,( )
44. ÖZKALP, B., DURAK, Y, " Konya ve Civarı Küflü Peynirlerde Toplam Mikroorganizma, Koliform, Küf ve Maya Sayımı ", XII. Ulusal Biyoloji, , , , 1994,( )
45. ÖZKALP, B., DURAK, Y., , " Konya ve Civarı Küflü Peynirlerde Mikotoksinlerin `B1,B2,G1,G2, ve Penisilik Asit ) ve Bazı Kimyasal Özelliklerin Araştırılması. ", XII.Ulusal Biyoloji kongresi, , , , 1994,( Diğer )
46. ÖZKALP, B., DURAK,Y., " Konya ve Civarı küflü Peynirlerde Toplam Mikroorganizma, Koliform, Küf ve Maya Sayımı. ", XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 1994,( Diğer )
47. DURAK.Y.,ÖZTÜRK,C., , " Sentetik Mantar Kompostunun Bakteriyal Flora ve Mikrobiyal Populasyon Yönünden Araştırılması. ", Doğa Türk Biyoloji Dergisi., 3, , , 1993,( Diğer )
48. DURAK,Y., , " Işıldayan (Luminescent) Bakteriler. ", Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi., 41, , , 1992,( Diğer )
49. Bazı Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Basillerde R Faktörünün Önemi. DURAK, Y., KIRCA, K., " Bazı Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Basillerde R Faktörünün Önemi. ", Selcuk Üniv. Fen-Edb. Fak.Fen Dergisi., 9, , , 1989,( Üniversite Dersgisi )
50. DURAK,Y., " Su İçindeki Katı ve Organik Maddelerin Bacillus thuringiensis var.israelensis serotype H-14 `ün Ativitesi Üzerine Etkisi . ", Selçuk Üniv. Fen-Edb. Fak.Fen Dergisi, 9, , , 1989,( Üniversite Dersgisi )
51. DURAK, Y., KIRCA, K., " Bazı Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram-negatif Çomaklarda R Faktörlerinin Önemi. ", Ankem Dergisi 4.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 3, , , 1989,( )
52. DURAK, Y., ŞAHİNKAYA, H, " Diyarbakır ve Mardin Yöresi Kıraç Toprakları ve Likenlerinde Azot Tespit Eden Algler Üzerine Bir Çalışma. ", Selçuk Üniv. Fen-Edb. Fak.Fen Dergisi., 9, , , 1989,( Üniversite Dersgisi )
53. DURAK, Y., ŞAHİNKAYA, H., " Diyarbakır ve Mardin Yöresi Kıraç Toprakları ve Likenlerinde Azot Tespit Eden Algler Üzerine Bir Çalışma. ", Kükem Dergisi 5. Kükem Kongresi Özel Sayısı, 5. Kükem Kongresi , 2, , , 1987,( )
54. DURAK, Y., ARIKAN, E., , " Çeşitli Materyallerden Soyutulan Escherichia coli Suşlarında Bulaşıcı Tipte Antibiyotik Direnç Genlerinin (Resistance Transfer Factor:RTF) Saptanması ve Bunun İnsan Sağlığındaki Önemi. ", Doğa Türk Tıp ve Eczacılık Derg., 1, , , 1987,( Diğer )
55. DURAK, Y., ARIKAN, E., " Çeşitili Metaryellerden Soyutulan Escherichia coli Suçlarında Bulaşıcı Tipte Antibiyotik Direnç Genlerinin (Resistance Transfer Factor: RTF) Saptanması Bunun İnsan Sağlığındaki Önemi. ", Kükem Dergisi, 2, , , 1986,( )


  Yönetilen Tezler
1. NURİYE EKMEKCİ, " Türkiye'deki Bazı Töresel Bal Çeşitlerinin Antimutajenik Etkilerinin Salmonella/Mikrozom(AMES) Test Sistemi ile Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2010, Tamamlandı
2. MÜMİNE KIR, " Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Gram negatif ve Gram Pozitif bakterilerin Ofloxacin'e Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2004, Tamamlandı
3. AHMET UYSAL, " Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin Salmonella/Mikrozom Test Sisteminde Mutajenik Etkilerinin araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2006, Tamamlandı
4. DÖNDÜ AKIN, " Celtis glabrata'nın Bazı Ekstraktlarının AMES/Salmonella Mikrozom Test Sistemi ile Antimutajenik Etkisinin Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2010, Tamamlandı
5. ERDOĞAN GÜNEŞ, " Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Metisilin Direncinin Farklı Yöntemlerle Araştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2011, Tamamlandı
6. NİYAZİ DÜNDAR, " Agresif Periodontitisli Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Perodontal Patojen profili. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2008, Tamamlandı
7. Ş.F. BOZKURT, " Porphromonas gingivalis Lipopolisakkaritinin İnsan Gingival Fibroblastları Üzerine Etkisi. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2009, Tamamlandı
8. BİROL ÖZKALP, " Konya ve Çevresinde Üretilen Küflü Peynirlerde Küf florası ve Mikotoksinlerinin (B1, B2, G1, G2 ve penisilik asit) Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, - 1992, Tamamlandı
9. RÜSTEM DUMAN, " Konya Bölgesindeki Koyunlarda Atıklara Neden Olan Chlamydia Enfeksiyonlarının Serolojik Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, - 1996, Tamamlandı
10. BERRİN UZMAN SERİNGEN, " Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Belirlenmesi ve Antifungal Maddelere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, - 2003, Tamamlandı
11. M. ONUR ALADAĞ, " Üriner Sistem enfeksiyanlarından İzole Edilen Klebsiella'ların Bazı Antibiyotik Duyarlılıkları, Plazmid Profilleri ve ESBL Özelliğinin Araştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, - 2006, Tamamlandı
12. AHMET UYSAL, " Çeşitli Escherichia coli Suşlarının Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemi ile Tiplendirilmesi, Plazmid Profilleri ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, - 2012, Tamamlandı
13. M. EMİN EREN, " Karapınar Meke Gölü Kuş Faunasının Araştırılması. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 1994, Tamamlandı
14. CİHAN ERTÜRK, " Hamam Böceklerinin Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 1997, Tamamlandı
15. BERNA MUŞTU, " Konya Kuyu Sularının Total Jerm, Koliform ve Pseudomanas sp. Yönünden Araştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 1999, Tamamlandı
16. M. ONUR ALADAĞ, " Kan Donörleri ve Kronik Hemodiyaliz Hastalarının HBsAg, ANTİ-HBs, ANTİ-HCV ve ANTİ-HIV Prevalansı. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2000, Tamamlandı
17. FATMA KELEŞ, " Konya Yöresi Taze Ev Yapımı Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. ", SEÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ LAB.