FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HÜSEYİN DURAL
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BOTANİK
E-Mail :  hdural selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2231886
Adres : S.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı-Askerlik Hizmeti19751979

  Akademik Yayınlar:
1. Tuna Uysala, Ela Nur Şimşek Sezera, Meryem Bozkurta,b, Osman Tugaya, Kuddisi Ertuğrula, Hakkı Demirelmaa and Hüseyin Durala, " Karyomorphological study of five Turkish endemic Rhaponticoides Vaill. (Asteraceae, Cardueae) species ", Caryologia, , , , ,( )
2. Burcu YILMAZ ÇITAK*, Hüseyin DURAL, Burcu GÖNEN, " Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsünde Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerin Polen Morfolojileri ", SUFEFD, 42, , 42-56, 2016,( Üniversite Dersgisi )
3. Mehmet Musa Özcan, Jean Claude Chalchat, Gilles Figueredo, Yavuz Bagci, Hüseyin Dural, Ahmet Savran, Fahad Y Al-Juhaimi & Mustafa Mete Özcan , " Chemical Composition of The Essential Oil of The Flowers and Leaves of Çalba Tea (Dorystoechas hastata Boiss & Helder. ex Bentham) ", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19, , 782-785, 2016,( SCI )
4. VELİ İLHAN, HÜSEYİN DURAL, MEHMET TEMEL, " Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. (Fabaceae) Üzerine Anatomik, Morfolojik ve Ekolojik Bir Çalışma ", Turkish Journal of Life Sciences, 1, , 23-33, 2016,( Diğer )
5. Muhammet Mustafa ATÇEKEN, Hüseyin DURAL, Burcu YILMAZ ÇITAK, " The morphological, anatomical and palynological investigations on some taxa of genus Aethionema A. T. Waiton (Brassicaceae) ", Biological Diversity and Conservation, 9, , 55-68, 2016,( Diğer )
6. TUNA UYSAL*, HÜSEYIN DURAL, & OSMAN TUGAY, " Centaurea sakariyaensis (Asteraceae), a new species from Turkey ", Plant Biosystems, , , , 2015,( SCI )
7. HUSEYIN DURAL, BURCU YILMAZ CITAK, " Morphology and anatomy of Hedysarum pannosum (Boiss.) Boiss. (Fabaceae) ", Acta Botanica Croatica, 1, , 19-29, 2015,( SCI )
8. Burcu YILMAZ ÇITAK, Hüseyin DURAL, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Nur Münevver PINAR, " Morphological, anatomical, palynological, and micromorphological acters of 2 endemic species of Ornithogalum (O. chetikianum and O. demirizianum) in Turkey ", Turkish Journal of Botany, 39, , 48-59, 2015,( SCI )
9. Hüseyin Dural, Burcu Yılmaz Çıtak, " Hedysarum pestalozzae Boiss. Taksonunun Anatomik,Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi ", Bildiri Kitapçığı, , 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 519, 2014,( Üniversite Dersgisi )
10. Muhammed Mustafa Atçeken,Hüseyin Dural,Burcu Yılmaz Çıtak, " Endemik Aethionema karamanicum Ertugrul&Beyazoğlu Türü Üzerine Anatomik,Palinolojik ve Mikromorfolojik Bir Çalışma ", Bildiri Kitapçığı, , 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 556, 2014,( Üniversite Dersgisi )
11. Burcu Yılmaz Çıtak, Hüseyin Dural, " Endemik Hedysarum cappadocicum Boiss. Türünün Anatomik,Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi ", 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, , 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 451, 2014,( Üniversite Dersgisi )
12. Osman Tugay,Kuddisi Ertyğrul,Hüseyin Dural,Tuna Uysal,Hakkı Demirelma,Deniz Ulukuş, " Ermenekte Yayılış Gösteren Tip Lokalitesinden Bilinen İki Cousinia Cass. Türü ( C. davisiana Hub.-Mor. ve C. ermenekensis Hub.-Mor.) ", 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, , 22.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 393, 2014,( Üniversite Dersgisi )
13. Osman Tugay,Mecit Vural,Kuddisi Ertuğrul,Hüseyin Dural, " Astragalus vestitus un(Fabaceae)Yeniden Keşfi:Kılbasan Geveni Karadağın (Karaman/Türkiye)Lokal Endemik Bir Türü ", Diğer, 1, Bağbahçe Bilim Dergisi, 24-30, 2014,( Diğer )
14. Burcu Yılmaz ÇITAK, Hüseyin DURAL, Yavuz Bağcı, " Pollen morphology of some endemic Silene L. (Caryophyllaceae) taxa, Pollen 2013 2nd International APLE-APLF Congress,Madrid ", Bildiri Kitapçığı, , , 136, 2013,( Diğer )
15. Hüseyin Dural,Osman Tugay,Burcu Yılmaz Çıtak, " Sille ve Çevresinin Florası ", Bildiri Kitapçığı, , I.Ulusal Sille Sempozyumu, 40-53, 2013,( Kurum Dergisi )
16. Tugay O.,Dural H.,Ulukuş D.,, " Kulu (Konya/Türkiye) ve Çevresinin Bitkileri, ", Bildiri Kitapçığı, , , 269-280, 2013,( Diğer )
17. Osman Tugay,Kuddisi Ertuğrul,Hüseyin Dural,Tuna Uysal,Hakkı Demirelma, " Konya İlinde Yayılış Gösteren Endemik Cousinia(Asteraceae)Taksonları ", Bildiri Kitapçığı, , 21.Ulusal, 116, 2012,( Üniversite Dersgisi )
18. Kuddisi Ertuğrul,Tuna Uysal,Metin Armağan,Osman Tugay,Hakkı Demirelma,Hüseyin Dural, " Two New Records For Floraf of Turkey Psephellus gilanicus and Ps. integrifolius(Compositae) ", Bildiri Kitapçığı, , The First, 78-79, 2012,( Diğer )
19. Yavuz Bağcı,Burcu Yılmaz Çıtak,Hüseyin Dural, " Silene salsuginea(Caryophyllaceae)Türü Üzerine Morfolojik veAnatomik Bir Çalışma ", Bildiri Kitapçığı, , 21.Ulusal, 436, 2012,( Üniversite Dersgisi )
20. Hüseyin Dural,Burcu Ylmaz Çıtak,Yavuz Bağcı, " Hedysarum pannosum(Fabaceae)Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma ", Bildiri Kitapçığı, , 21. Ulusal, 442, 2012,( Üniversite Dersgisi )
21. Osman Tugay,Kuddisi Ertuğrul,Hüseyin Dural,Tuna Uysal,Hakkı Demirelma, " The Endemic Species of the Genus Cousinia Cass.(Asteraceae) in Turkey ", Bildiri Kitapçığı, , First International, 78, 2012,( Diğer )
22. Burcu Yılmaz Çıtak,Yavuz Bağcı,Hüseyin Dural, " Endemik Silene duralii(Caryophyllaceae)Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma ", Bildiri Kitapçığı, , 21. Ulusal, 474, 2012,( Üniversite Dersgisi )
23. S.Feyza Erdoğmuş,Arzu Özkara,S. Elif Korcan,Yavuz Bağcı,Hüeyin Dural, " Sartoria hedysaroides Boiss.& Heldr. Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi ", AKÜ FEBİD, 1-12, AKÜ FEBİD, 17-22, 2012,( Üniversite Dersgisi )
24. Emine Arslan,Kuddisi Ertuğrul,Osman Tugay,Hüseyin Dural, " Karyological studies of the genus Onorychis Mill.and the related genera Hedysarum L. and Sartoria Boiss.&Heldr.(Fabaceae,Hedysareae) from Turkey ", Caryologia:International Journal of Cytology,Cytosystematics and Cytogenetics, 65(1), , 11-17, 2012,( SCI )
25. M.M.Özcan,J.C.Chalchat,Y.Bağcı,H.Dural,G.Fıgueredo and A.Savran, " Chemical Composition of Essential oils of Phlomis grandiflora H.S.Thompson var. grandiflora Flowers and Leaves of Turkısh Origin ", Journal of Food Biochemistry , 35, , 125-132, 2011,( SCI )
26. İsa Başköse,M.Yavuz Paksoy, Hüseyin Dural, " Helvadere Baraj Gölü(Aksaray) ve Çevresinde Bulunan Bataklık Alanlardaki Sucul Bitkiler ", Bildiri Kitapçığı, , Ekoloji 2011, 214, 2011,( Diğer )
27. İsa Başköse,Hüseyin Dural, " Hasan Dağının (Aksaray Kesimi)Florası ", Diğer, 4, biodicon, 125-148, 2011,( Diğer )
28. İsa Başköse,Hüseyin Dural,Ahmet Savran, " Hasan Dağının Floristik Yapısı Üzerine Ekolojik(Abiyotik ve Biyotik)Faktörlerin Etkisi ", Bildiri Kitapçığı, , Ekoloji 2010, , 2010,( Üniversite Dersgisi )
29. İsa Başköse,Hüseyin Dural,Ahmet Savran, " Hasan Dağ'ında(Aksaray) Yetişen Bazı Endemik Bitkiler ", Bildiri Kitapçığı, , , 456, 2010,( Diğer )
30. Emine Arslan,Kuddisi Ertuğrul,Hüseyin Dural,Ahmet Tamkoç, " Seed storage protein profile of some vetch species(Vicia L.)grown in Turkey using SDS-PAGE ", Bildiri Kitapçığı, , 45 Croation@, 64, 2010,( Üniversite Dersgisi )
31. H.Dural, Y.Bağcı,K.Ertuğrul, " Allium yildirimlii(Alliaceae) a new species from South Anatolia,Turkey ", Ot Sistematik Botanik Derğisi, 16,1, , 1-8, 2009,( Diğer )
32. Yavuz Bağcı,Ahmet Savran,Hüseyin Dural, " Centaurea aladaghensis Wagenitz.(Compositae/Asteraceae) ", Bildiri Kitapçığı, , 19., 641, 2008,( Üniversite Dersgisi )
33. Ahmet Savran,Yavuz Bağcı,Hüseyin Dural,İsa Başköse, " Gülek Boğazında(Adana)Bazı Lokal Endemik Çiçekli Bitkiler ", Bildiri Kitapçığı, , 19., 465, 2008,( Üniversite Dersgisi )
34. C.Özdemir, H. Dural, K. Ertugrul, M. Küçüködük, P.Baran, M.A. Şanda, " Morphology and Anatomy of Endemic Thermopsis turcica Kit Tan, Vural et Küçüködük ", Bangladesh J. Bot. , 37(2):, , 105-114, 2008,( SCI )
35. E.Martin,Y.Bağcı,K.Ertuğrul,H.Dural, " A Karyological Study on three taxa of Silene L (Caryophyllaceae) By use of an image analysis system. ", Phytologia, 90(1), , 3-13, 2008,( Diğer )
36. Uysal T.,Tugay O.,Dural H.,Köylüoğlu F., " Konya'da yayılış Gösteren Bazı Linum L.( Linaceae ) Taksonlarının Stilus Karakterleri ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg, 32, , 9-16, 2008,( Üniversite Dersgisi )
37. Y.Bağcı, A. Savran, H. Dural, " Centaurea aladagensis Wagenitz ,(Compositae/Asteraceae) ", BİBAD(Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi), 1 (2) , , 29-32, 2008,( Diğer )
38. İ.Arslan,H.Dural,Y.Bağcı, " Alacadağ(Seydişehir-Konya) ve Çevresinin Florası ", S Ü Fen Fak Fen Derg., 32 , , 23-39, 2008,( Üniversite Dersgisi )
39. Hüseyin Dural,Yavuz Bağcı,Ahmet Savran,İsa Başköse, " C5 Karesine(Adana,Niğde,Mersin)Özel Bazı Endemik Bitki Türleri ", Bildiri Kitapçığı, , 19., 465, 2008,( Üniversite Dersgisi )
40. Y.Bağcı,A.Savran,H.Dural, " Some Endemic Plants,Special for the Bolkar Mountains(Middle Taurus),(Niğde,Turkey) ", Bildiri Kitapçığı, , Inter, , 2007,( Üniversite Dersgisi )
41. E.Martin,Y.Bağcı,K.Ertuğrul,H.Dural, " A Karyological Study on Three taxa of Silene L.(Caryophyllaceae)By Image Analyzing System ", Bildiri Kitapçığı, , Inter, , 2007,( Üniversite Dersgisi )
42. H.Derya Umucalılar, N. Gülşen, B. Coşkun, A. Hayırlı, H. Dural, " Nutrient composition of mistletoe ( Viscum album ) and its nutritive value for ruminant animals ", Agroforest Syst. , 71 , , 77-87 , 2007,( SCI )
43. Yavuz Bagcı, Hüseyin Dural, Derya Arslan, M. Musa Özcan, " Inhibition of Some Fungi by Essential Oil of Thymbra sintenesii Bornm. et Aznav. subsp. isaurica in Model Syste ", Jeobp., 11 ( 3 ), , 311-318 , 2007,( SCI )
44. Hüseyin Dural, Osman Tugay, Kuddisi Ertuğrul, Tuna Uysal, Hakkı Demirelma, " Astragalus turkmenensis ( Fabaceae ), a new species from Turkey ", Ann. Bot. Fennici , 44, , 399-402, 2007,( SCI )
45. M.Demiralay,H.Dural, " Çömlek Dağı ve Çevrelerinin Florası (Derebucak-KONYA) ", S Ü Fen Edeb Fak Fen Derg, 30 , , 51-78, 2007,( Üniversite Dersgisi )
46. Tuna Uysal, Kuddisi Ertuğrul, Hüseyin Dural, Mustafa Küçüködük, " Muscari turcicum (Liliaceae),a new species from South Anatolia, Turkey ", Botanical Journal of the Linnean Society, 154, , 233-236 , 2007,( SCI )
47. H.Dural, T. Ekim, " Obruk Yaylası ve Karacadağ ( Karapınar ) Florası ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg., 29, , 61-90, 2007,( Üniversite Dersgisi )
48. H.Dural, " Erciyes-Aladağ-Bolkar ve Aydos Dağlarının Floristik Yönden Karşılaştırılması ve Benzerlik Oranlarının Tespiti ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg., 29, , 43-48, 2007,( Üniversite Dersgisi )
49. Kuddisi Ertuğrul,Hüseyin Dural,Mustafa Kargıoğlu, " Threatened Plants of Gevne Valley(KONYA,TURKEY) ", Bildiri Kitapçığı, , III Congress, 97, 2007,( Diğer )
50. Osman Tugay, Kuddisi Ertuğrul,Hüseyn Dural,Yavuz Bağcı,Hakkı Demirelma,Tuna Uysal, " Evaluation of the Endemic Plants Specific to Konya,Turkey According to the IUCN Threat Categories ", Bildiri Kitapçığı, , III Congress, 96, 2007,( Diğer )
51. Yavyz Bağcı,Ahmet Savran,Hüseyin Dural, " Beyşehir ve Çevresinin Floristik Zenginlikleri ", Bildiri Kitapçığı, , , 94, 2006,( Üniversite Dersgisi )
52. Yavuz Bağcı,Ahmet Savran,Hüseyin Dural, " Beyşehir ve Çevresinin Floristik Zenginlikleri ", Üniversite Dergisi, , Selçuk Üniversitesi, 736-757, 2006,( Üniversite Dersgisi )
53. T.Uysal, H. Dural, K. Ertuğrul, " Konya ve Çevresinde Yetişen Muscari Mill. Cinsi Türleri Üzerine Morfolojik Bir Araştırma ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg., 28 , , 19-34, 2006,( Üniversite Dersgisi )
54. G.Flamini, M.Tebano, P.L. Cioni, Y.Bağcı, H.Dural, K.Ertuğrul, T.Uysal, A. Savran, " A multivariate statistical approach to Centaurea classification using essential oil composition data of some species from Turkey ", Pl. Syst. Evol. , 261 , , 217- 228 , 2006,( SCI )
55. Y,Bağcı, A. Savran, H. Dural, " Pozantı( Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adlar ve Etnobotanik Özellikleri ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg., 27 , , 77- 87, 2006,( Üniversite Dersgisi )
56. Ş.Beyazbenli,H. Dural, E. Arslan, K. Ertuğrul, " Konya Bölgesindeki Bazı Vicia (Leguminosae ) Türlerinin Tohum Protein Profillerinin SDS-PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi ", S Ü Fen Ed Fak Fen Derg., 28 , , 125-130, 2006,( Üniversite Dersgisi )
57. Yavuz Bağcı,Hüseyin Dural,Kuddisi Ertuğrul,Osman Tugay,Tuna Uysal,Hakkı Demirelma, " Tuz Gölü ve Çevresinin Endemik ve Nadir Bitkileri ", Bildiri Kitapçığı, , 18., 106, 2006,( Diğer )
58. Y.Bağcı,A.Savran,H.Dural, " Some Endemic plants of Aladağ National Park(Niğde,Dana,Kayseri) ", Bildiri Kitapçığı, , IV Balkan, 263, 2006,( Üniversite Dersgisi )
59. Hakkı,EE.,Atalay e.,Ülkü z.,Babaoğlu M.,Soylu S., Dural h.,Gezgin S., " Bitkilerde Düşük ve Yüksek Bora Toleransta Tür içi ve Türler arası Farklılıklar ", Bildiri Kitapçığı, , , 74-77, 2005,( Üniversite Dersgisi )
60. Tuna Uysal, Kuddisi Ertuğrul, Hüseyin Dural, " A new species of Ornithogalum ( Liliaceae) from South Anatolia, Turkey ", Botanical Journal of the Linnean Society, 148 , , 501-504 , 2005,( SCI )
61. E.E.Hakkı,M.Babaoğlu,S.Soylu,S.Gezgin,H.Dural, " Bitkilerce Bor Alımı:Moleküler,Tarımsal ve Çevresel Değerlendirmeler ", Bildiri Kitapçığı, , , 141-146, 2005,( Kurum Dergisi )
62. M.Babaoğlu, S. Gezgin, A. Topal, B. Sade, H. Dural, " Gypsophila sphaerocephala Fenzl ex Tchihat.: A Boron Hyperaccumulator Plant Species That May Phytoremediate Soils with Toxic B Levels ", Turk J Bot, 28, , 273-278, 2004,( Kurum Dergisi )
63. Gülşen, B.Coşkun, H.D. Umucalılar, H.Dural, " Prediction of nutritive value of a native forage, Prangos uechritzii, using of in situi and in vitro measurements ", Journal of Arid Environments , 56 , , 167-179 , 2004,( SCI )
64. M.Babaoğlu, S. Gezgin, A. Topal, B. Sade, H. Dural, " Gypsophila sphaerocephala Fenzl ex Tchihat.: A Boron Hyperaccumulator Plant Species That May Phytoremediate Soils with Toxic B Levels ", Turk J Bot, 28 , , 273-278, 2004,( Kurum Dergisi )
65. Guido Flamini, Giuseppe Stoppelli, Ivano Morelli, Kuddisi Ertuğrul, Hüseyin Dural, Osman Tuğay, Hakkı Demirelma,, " Seconder metabolites from Centaurea isaurica from Turkey and their chemotaxonomical significance ", Biochemical Systematics and Ecology , 32, , 553-557 , 2004,( SCI )
66. Duran,A., Dural,H, " Genista vuralii(Fabaceae),a new species from Turkey ", Ann. Bot. Fennici , 40 , , 113-116, 2003,( SCI )
67. K.Ertuğrul, H. Dural, Y. Bağci,, " The Rediscovery Of Sartoria Boiss.& Heldr. (Pisiktaşağı, Leguminosae/Fabaceae): A Monotypıc Endemik Genus Of Turkey ", The Karaca Arberatum Magazine, 7 , , 13-18, 2003,( Diğer )
68. Hüseyin Dural, Yavuz Bagci, Kuddusi Ertugrul, Hakki Demirelma, Guido Flamini, Pier Luigi Cioni, Ivano Morelli, " Essential Oil Composition Of Two Endemic Centaurea Species From Turkey, Centaurea mucronifera and Centaurea chrysantha, Collected In The Same Habitat ", Biochemical Systematics and Ecology, 3, , 1417 - 1425 , 2003,( SCI )
69. Ertuğrul, K., Dural,H., Tugay,O.,Flamini,G., Cioni,P. L, Morelli,I., " Essential oils from flowers of Centaurea kotschyi var. kotschyi and C. kotschyi var.decumbens from Turkey ", Flavour Fragr. J. , 18, , 95-97, 2003,( SCI )
70. Flamini,G.,Ertuğrul,K.,Cioni,P.L.,Morelli,I., Dural,H., Bağcı,Y, " Volatile constituents of two endemic Centaurea species from Turkey: C . pseudoscabiosa subsp. pseudoscabiosa and C.hadimensis ", Biochemical Systematics and Ecology , 30, , 953-959 , 2002,( SCI )
71. Yavuz Bağcı,Ahmet Savran,Sedat Tüfekçi,Hüseyin Dural, " Bitki Çeşitliliği Yönüyle Aladağlar Milli Parkı ", Bildiri Kitapçığı, 552-559, Türkiye, , 2002,( Kurum Dergisi )
72. Flamini,G.,Pardini,M.,Morelli,I.,Ertuğrul,K.,Dural,H.,Bağcı,Y.,Kargıoğlu,M, " Flavonoid glycosides from Centaurea pseudoscabiosa subsp. pseudoscabiosa from Turkey ", Phytochemistry, 61 , , 433-437, 2002,( SCI )
73. Kuddisi Ertuğrul, Hüseyin Dural, Mustafa Kargioğlu, " Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi Florası (Hadim-Konya) ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 20 , , 99 - 139, 2002,( Üniversite Dersgisi )
74. Tugay, O., Dural,H., Bağcı, Y., " Dipsiz Göl-Sarıot Yaylası-Sorkun (Bozkır-Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 1 , , 33-55, 2002,( Diğer )
75. Tuna Uysal,Hüseyin Dural,Leyla Açık,Kuddisi Ertuğrul, " Konya Çevresinde Yetişen Muscari Miller(Liliaceae)Türlerinin Sistematik ve Moleküler Yönden İncelenmesi ", Bildiri Kitapçığı, , XVI. Ulusal, 25, 2002,( Üniversite Dersgisi )
76. Dinç, M., Bağcı, Y., Dural,H., Tugay, O., " Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar ", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 , , 165-170, 2001,( Üniversite Dersgisi )
77. Dinç, M., Yıldırımlı,Ş., Dural,H., Savran,A, " A new violet record for the flora of Turkey, Viola jordanii Hanry ", Ot Sistematik Botanik Dergisi , 8,1, , 9-13 , 2001,( Diğer )
78. Bağcı, Y., Dinç, M., Dural,H., " Uzunsöğüt köyü (Türkoğlu-Kahramanmaraş) ve çevresinin bazı bitkilerinin yerel adları ve etnobotanik özellikleri ", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 , , 155-163, 2001,( Üniversite Dersgisi )
79. Özcan, M., , Bağcı, Y., Akgül, A., Dural,H., Novak, J.,? , " Chemical Compozition of the Essential Oil of Prangos uechitritzii Boiss. Et Hausskn. Fruits from Turkey ", J. Essent. Oil Res., 12 , , 183-185, 2000,( SCI )
80. Savran, A., Dural,H., Bağcı, Y., " Türkiye Florasındaki C5 Karesi için yeni floristik kayıtlar ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6 , 1 , , 67-74, 1999,( Diğer )
81. Wagenitz, G., Ertuğrul, K. & Dural,H., , " A New Species of Centaurea sect. Psephelloideae (Compositae) from SW Turkey ", Willdenowia, 28, , 157-161, 1998,( Diğer )
82. Özcan, M., Akgül, A., Bağcı, Y., Dural,H., " İçel (Mersin)' de Sebze olarak tüketilen bazı yabani bitkilerin kimyasal bileşimi ve Mineral içeriği ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi Sayı, 15 , , 72-77, 1998,( Üniversite Dersgisi )
83. Bağcı, Y., Dural,H., Sarvan, A., " B5 ve C5 Karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2 , , 71-78, 1998,( Diğer )
84. Bağcı,Y.,Dural,H., " Karapınar Erozyon Bölgesinin Vejetasyonu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 14 , , 54-67, 1997,( Üniversite Dersgisi )
85. İlarslan, R., Dural,H., Şan, T., " Geyik Dağının (Antalya) Florası ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2 , , 7-38, 1997,( Diğer )
86. İlarslan, R., Dural,H., Bağcı, Y., " C4 Karesinden (Antalya) Yeni Floristik Kayıtlar? ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 14 , , 92-99, 1997,( Üniversite Dersgisi )
87. Bağcı, Y., Akay, A., Dural,H., " Konya- Karapınar Bölgesinin Vejetasyonu ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 14 , , 68-75, 1997,( Üniversite Dersgisi )
88. Durak, Y., Küçüködük , M., Dural, H., Ertuğrul, K., Öztürk , C., " Narlıgöl (Niğde-Sofular)'ün Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri ", Ekoloji Çevre Dergisi, 22 , , 21 - 22, 1997,( Diğer )
89. Küçüködük, M., Ertuğrul, K., Dural,H., " Erenler Dağı (Beyşehir-Konya) Florasına Katkılar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi Sayı, 13 , , 55-71, 1996,( Üniversite Dersgisi )
90. Ertuğrul, K., Dural,H., Küçüködük, M., " Türkiye Florasındaki C3 Ve C4 Kareleri için yeni kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi , 13 , , 140-146, 1996,( Üniversite Dersgisi )
91. Savran,A., Dural,H.,Ertuğrul , K., " Dökük Dağı (Beyşehir-Konya) Florasına Katkıla ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2, 1 , , 79-98, 1995,( Diğer )
92. Dural,H., Küçüködük, M., Ertuğrul, K., " Yıldızlı Dağı (Akseki-Antalya) Florasına Katkılar ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2, 2 , , 47-66 , 1995,( Diğer )
93. Dural,H., Savran, A., " Türkiye Florasındaki C3 Karesi için yeni kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 11 , , 99-104 , 1993,( Üniversite Dersgisi )
94. Beyazoğlu, O., Dural,H, " Determination of the fatty Acids from the Seeds of Some Amygdalus Species ", Doğa- Tr. Of Biology, 15 , , 206-209, 1991,( Kurum Dergisi )
95. Beyazoğlu, O., Dural,H., " Konya ili Sınırları ve İçinde bulunan bazı Amygdalus L. Türlerinin Yaprakları üzerinde Mukayeseli Morfolojik-Anatomik İncelemeler ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 10 , , 71-81, 1990,( Üniversite Dersgisi )
96. Dural,H., Ekim, T., " Türkiye Florasındaki B4 ve C4 Kareleri için yeni kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi , 7 , , 57-66, 1988,( Üniversite Dersgisi )
97. Dural,H., Küçüködük, M., Ertuğrul, K., " İç Anadolu ve İç Anadolu-Akdeniz Geçiş Kuşağında Bulunan Bazı Alanların Floristik Yönden Karşılaştırılması? ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Dergisi, 7 , , 79-90, 1988,( Üniversite Dersgisi )
98. Dural, H., Ekim, T, " Takkalı Dağları'nın Florası ", S. Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 3 , , 183-204, 1984,( Üniversite Dersgisi )
99. Vural, M., Dural,H. , " New Records for South Turkey (C4) ", Notes RBG Edinb. , 40 (2) , , 337-343, 1982,( Diğer )
100. Çetik,A.R.,Vural,M.,Dural,H., " Konya-Aksaray Hirfanlı BarajıYörelerinden Toplanan Bazı Bitkilerin Listesi ", Üniversite Dergisi, 2, Seri:B , , 149-166, 1982,( Üniversite Dersgisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Muhammet Mustafa ATÇEKEN, " Aethionema R.Br.(Brassicaceae)Cinsine Ait Bazı Taksonların Morfolojik,Anatomik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, 2012 - 2015, Tamamlandı
2. Burcu Yılmaz ÇITAK, " İki endemik türün Ornithogalum chetikianumUysal, Ertuğrul&Dural ve Ornithogalum demirizianum Malyer et Koyuncu morfolojik, anatomik ve palinolojik yönden incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2011 - 2013, Tamamlandı
3. F.Betül KARA, " Lokal endemik Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük'nın büyüme parametreleri, lipid peroksidasyonu, prolin ve klorofil içerikleri üzerine tuz stresinin etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2011 - 2013, Tamamlandı
4. Veli İLHAN, " Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. ve Sartoria hedysaroides Boiss.& Heldr. (Fabaceae) üzerine morfolojik ve anatomik bir çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2010 - 2012, Tamamlandı
5. Ayşegül CELEP, " Türkiye'de Yetişen Iris L. Cinsi Scorpiris Spach Alt Cinsine Ait Türler Üzerine Anatomik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2009 - 2011, Tamamlandı
6. Alp ARSLAN, " Astragalus türkmenensis Dural, O.Tugay &Ertuğrul(Fabaceae) üzerine morfolojik ve anatomik bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
7. İsa BAŞKÖSE, " Hasan Dağı ( Aksaray Kesimi) ve Çevresinin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
8. Banu EŞEN, " Aydınlar köyü ve Çevresinin ( Erdemli-Mersin) Etnobotanik Özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2006 - 2008, Tamamlandı
9. Fatih KÖYLÜOĞLU, " Konya ve Çevresinde Yetişen Linum Türlerinin Sistematik,Morfolojik ve Karyolojik Yönden İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı
10. Mehmet DEMİRALAY, " Araplar dağı, Çömlek dağı ve Çevrelerinin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2004 - 2006, Tamamlandı
11. Şerife BEYAZBENLİ, " Konya Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Vicia Türlerinin Tohum Protein Profillerinin SDS-PAGE ile Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2004 - 2006, Tamamlandı
12. İsmail ASLAN, " Alacadağ ( Seydişehir ) ve Çevresinin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı
13. Tuna UYSAL, " Konya Çevresinde Yetişen Muscari Miller ( Liliaceae ) Türlerinin Sistematik, Morfolojik ve Karyolojik Yönden İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2000 - 202, Tamamlandı
14. Osman TUGAY, " Dipsiz göl- Sarı ot Yaylası-Sorkun ( Bozkır-Konya ) Arasında kalan bölgenin florası? ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1995 - 1997, Tamamlandı
15. Ahmet SAVRAN, " Pozantı Dağı( Niğde ) ve Aladağlar'ın( Niğde Kesimi) Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, 1994 - 1997, Tamamlandı
16. Yavuz BAĞCI, " Aladağların Florası ( Zamantı Irmağı-Yahyalı Arası) ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BİYOLOJİ, 1994 - 1998, Tamamlandı
17. Cafer AKYÜREK, " Karaman Çevresindeki Bazı Boya Bitkilerinin Morfolojisi ve Doğal Boyamacılıkta Kullanılması. ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, 1989 - 1991, Tamamlandı
18. Ahmet SAVRAN, " Dökükdağ ( Beyşehir )ve Çevresinin Florası ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1986 - 1988, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı19871994
Selçuk Üniversitesi Fen BİLİMLERİ Enstitüsü Müdür Yardımcılığı20042010

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.30/09/200418/01/2010
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/01/201209/01/2015
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji BölümüBölüm Başkani06/03/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ
BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB.
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
FEDEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ