FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. CELALEDDİN ÖZTÜRK
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL BİYOLOJİ
E-Mail :  celaleddinozturk hotmail.com
Telefon : (0332)2231865
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Aksaray İlinde Tespit Edilen Yenen, Zehirli ve Yenmez Durumda Olan Bazı Makromantarlar ", Tr.J.of Botany, 19, , 401-403, ,( Kurum Dergisi )
2. MEHMET MUSA ÖZCAN, GIYASETTİN KAŞIK, CELALEDDİN ÖZTÜRK,İ. HAKKI KALYONCU, GÖNÜL EROĞLU, " Effect of Some Plants Oils on Mycelial Growth of Agaricus bisporus(Lange) Sing ", Uluslararası Dergiler, 45(3), , 1091-1097, 2013,( SCI )
3. Celaleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, Gıyasettin Kaşık, Gönül Eroğlu, " Macrofungi of Gündoğmuş District (Antalya, TURKEY) ", 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, , , , 2012,( Konferans )
4. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, " Türkiye Makrofungus Listesine İlave İki Yeni Kayıt ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2012,( Konferans )
5. Sinan Alkan, Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Gönül Eroğlu, Celaleddin Öztürk, " Macrofungi of Karacaören Dam (Bucak-Burdur, TURKEY) and Its Surroundings ", 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, , , , 2012,( Konferans )
6. Sinan Aktaş, Celaleddin Öztürk, " New Genus Record for Turkish Macrofungi From Amasya Province ", 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, , , , 2012,( Konferans )
7. Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslankoy, Mersin) ", Tr.J.of Botany, 36, , 83-94, 2012,( SCI )
8. Celaleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, Ahmet Türkmenoğlu, " Macrofungi of Anamur (Mersin, TURKEY) Province ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
9. Gönül Eroğlu, Celaleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Some Myxomycetes from Çivril (Denizli, TURKEY) Province ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
10. Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Sinan Alkan, " Macrofungi of Kefe (Denizli, TURKEY) Plateau ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
11. Sinan Aktaş, Sinan Alkan, Celaleddin Öztürk, Mustafa Ekmekçiler, " Macrofungi of Akşehir (Konya, TURKEY) District ", XVI Congress of European Mycologists, , , , 2011,( Konferans )
12. Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, " Kestel Ormanlarında (Konya) Türkiye Miksomisetlerine Katkılar ", Mantar Dergisi, 1-1, , 21-25, 2010,( Üniversite Dersgisi )
13. Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Distrubition of Gevne Valley ", Mantar Dergisi, 1-2, , 25-32, 2010,( Üniversite Dersgisi )
14. Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, Sinan Alkan, " Çivril (Denizli) İlçesinde Belirlenen Makrofunguslar ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2010,( Konferans )
15. Nuri Öner, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Meral Gürel, " Determination of fungal diseases, site and stand characteristics in mixed stands in Ilgaz-Yenice forest district, Cankiri, Turkey ", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 30-4, , 567-575, 2009,( SCI )
16. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Huseyin Doğan, " New records for the Turkish macrofungi from Amasya province ", Tr.J.of Botany, 33, , 311-321, 2009,( SCI )
17. M. Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Effect of Essential Oils of Some Plants Used as Herb on the Growth of Agaricus bisporus (Lange) Sing. ", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 11-5, , 523-529, 2008,( SCI )
18. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " Türkiye Makrofungusları için Yedi Yeni Kayıt ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
19. Celâleddin Öztürk, Dilek Pamukçu, Sinan Aktaş, " Nallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
20. Gönül Demirel, Selin Bağırsakcı, Celâleddin Öztürk, " Türkiye Miksomisetleri İçin 4 Yeni Kayıt ", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
21. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Mustafa Cevizci, " Akseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları ", XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
22. Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Macrofungi Distribution of Cocakdere Valley (Arslanköy-Mersin) from Turkey ", XV Congress of European Mycologists, , , , 2007,( Konferans )
23. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records in Karaman Province for Macrofungi Flora of Turkey ", Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 7-1, , 355-379, 2007,( Üniversite Dersgisi )
24. Aziz Türkoğlu, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Some Macrofungi of Ihlara Valley ", Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 7-1, , 1-9, 2007,( Üniversite Dersgisi )
25. Aziz Türkoğlu, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " New Records fort he Macrofungi of Turkey ", Tr.J.of Botany, 31, , 471-475, 2007,( Kurum Dergisi )
26. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Macrofungi Distribution of Mut Province in Turkey ", Pak. J. Bot., 39-1, , 293-308, 2007,( SCI )
27. Hasan Hüseyin Doğan, Mitko Karadelev, Mustafa Işıloğlu, Celâleddin Öztürk, " Lenzitopsis oxycedri Malençon & Bertault (Thelephoraceae, Basidiomycota), a Very Rare Wood-Decay Fungus Collected in Turkey ", Tr.J.of Botany, 31, , 349-352, 2007,( Kurum Dergisi )
28. Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " Macrofungi of Kestel Province from Turkey ", IV Balkan Botanical Congress, , , , 2006,( Konferans )
29. Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, " Two New Taxa Records for the Macrofungi of Turkey ", Tr.J.of Botany, 30, , 209-212, 2006,( Kurum Dergisi )
30. Hasan Hüseyin Doğan, Murat Aydın Şanda, Refik Uyanöz, Celâleddin Öztürk, Ümmühan Çetin, " Contents of Metals in Some Wild Mushrooms - Its impact in human health ", Biological Trace Element Research, 110-1, , 79-94, 2006,( SCI )
31. Nesim Dursun, Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Mineral contents of 34 species of edible mushrooms growing wild in Turkey ", J. Sci Food Agric, 86-7, , 1087-1094, 2006,( SCI )
32. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, " Macrofungi and Their Distribution in Karaman Province, Turkey ", Tr.J.of Botany, 30, , 193-207, 2006,( Kurum Dergisi )
33. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Gönül Demirel, " Köprülü Kanyon Milli Parkında (Antalya) Belirlenen Makrofunguslar ", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2006,( Konferans )
34. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " New Records for the Turkish Macrofungi from Amasya Province (Turkey) ", IV Balkan Botanical Congress, , , , 2006,( Konferans )
35. Gönül Demirel, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Myxomycetes of Kestel Forest (Kadınhanı, Konya) ", Tr.J.of Botany, 30, , 441-447, 2006,( Kurum Dergisi )
36. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records of Cortinariaceae and Strophariaceae for the Turkish Macrofungi ", Botanika Chronika, 18, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
37. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Şükrü Sabahlar, " New Records of the Macrofungi From Turkey ", Pak. J. Bot., 37-3, , 769-777, 2005,( SCI )
38. Musa Özcan, Gıyasettin Kaşık, Celaleddin Öztürk, " Inhibititory Effect of Essential Oils of Myrtle, Laurel,Pickling Herb and Thyme and Savory on the Mycelial Growth of Agaricus campestris (Lange) Sing. ", Jeobp., 8-2, , 120-125, 2005,( SCI )
39. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " A Checklist of Aphyllophorales of Turkey ", Pak. J. Bot, 37-2, , 459-485, 2005,( SCI )
40. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records in Coprinaceae and Bolbitiaceae from Mut (Mersin) District ", Tr.J.of Botany, 28, , 449-455, 2004,( Kurum Dergisi )
41. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, Hasan Hüseyin Doğan, " Gevne Vadisi'nin (Hadim-Konya) Makrofungus Florası ", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2004,( Konferans )
42. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, " Macrofungi of Alanya District ", Tr. Journal of Botany, 27, , 303-312, 2003,( Kurum Dergisi )
43. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " Türkiye Mikoflorası için Karaman Yöresinden Yeni Kayıtlar ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-2, , 213-248, 2003,( Diğer )
44. Sinan Aktaş, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Şükrü Sabahlar, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Flora of Bozkır District (Konya) ", Tr. J. of Botany, 27, , 37-43, 2003,( Kurum Dergisi )
45. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records for the Turkish Mycoflora from Alanya (Antalya) District ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 21, , 21-41, 2003,( Üniversite Dersgisi )
46. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Sinan Aktaş, " New Records for the Mycoflora of Turkey from Mut Environ ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-2, , 197-211, 2003,( Diğer )
47. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records of Tricholomataceae and Cortinariaceae for Turkish Macrofungi Flora from Alanya (Antalya) District ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-1, , 143-168, 2003,( Diğer )
48. Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " New Records in Coprinaceae and Bolbitiaceae from Karaman Province ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10-1, , 111-141, 2003,( Diğer )
49. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Aziz Türkoğlu, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi of Yahyalı (Kayseri) Province ", Tr.J.of Botany, 27, , 453-462, 2003,( Kurum Dergisi )
50. Celâleddin Öztürk, " Türkiye Makrofungus Florası için İki Yeni Kayıt ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-1, , 117-120, 2002,( Diğer )
51. Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Sinan Aktaş, " Türkiye Mikoflorası için Ascomycetes'ten Yeni Kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, , 75-81, 2002,( Üniversite Dersgisi )
52. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Aziz Türkoğlu, Hasan Hüseyin Doğan, " Macrofungi Flora of Yeşilhisar District (Kayseri) ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 123-134, 2002,( Diğer )
53. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Sinan Aktaş, Gıyasettin Kaşık, " New Records for the Macrofungi Flora of Turkey from Ahırlı and Yalıhüyük Districts (Konya ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 135-148, 2002,( Diğer )
54. Gıyasettin Kaşık, Aziz Türkoğlu, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Develi (Kayseri) Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, , 49-54, 2002,( Üniversite Dersgisi )
55. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Two New Peziza Records from Mut Environ ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9-2, , 117-122, 2002,( Diğer )
56. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Ekrem Toprak, " Macrofungi of Niğde Province (Turkey) ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8-2, , 137-14, 2001,( Diğer )
57. Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, Gıyasettin Kaşık, " Ermenek (Karaman) Makrofungus Florasına İlaveler ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18, , 61-66, 2001,( Üniversite Dersgisi )
58. Celâleddin Öztürk, Meral Gürer, Hasan Hüseyin Doğan, " Two New Records for the Fungal Flora of Turkey ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8-2, , 133-136, 2001,( Diğer )
59. Hasan Hüseyin Doğan, Meral Gürer, Celâleddin Öztürk, " Two New Ascomycetes Genus for the Fungal Flora of Turkey ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8-1, , 113-118, 2001,( Diğer )
60. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Yusuf Kenan Yıldız, " Hınıs ve Karaçoban (Erzurum) İlçelerinin Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Çalışmalar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 1-3, 2000,( Üniversite Dersgisi )
61. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Buğday Saplı Sentetik Kompost'a Misel Aşılama Öncesi İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing.'un Misel Gelişimine, Verimine ve Erkenciliğine Etkisinin Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 37-42, 2000,( Üniversite Dersgisi )
62. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Ermenek (Karaman) Yöresinin Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 61-65, 2000,( Üniversite Dersgisi )
63. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Hadim ve Taşkent Yöresinin Makrofungusları ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 1-6, 2000,( Üniversite Dersgisi )
64. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Hasan Hüseyin Doğan, " Beyreli (Hadim-Konya) Yöresinden Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 37-41, 2000,( Üniversite Dersgisi )
65. Cengiz Akköz, Mustafa Küçüködük, Olcay Obalı, Celâleddin Öztürk, Hasan Hüseyin Doğan, " Beşgöz Gölü (Sarayönü/Konya) Alg Florası II: Epilitik ve Epifitik Algler ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 5-11, 2000,( Üniversite Dersgisi )
66. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Cengiz Akköz, " Buğday Saplı Sentetik Kompost'a Misel Aşılama Öncesi İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.'un Misel Gelişimine, Verimine ve Erkenciliğine Etkisi ", Tr. J. of Biology, 24, , 151-158, 2000,( Kurum Dergisi )
67. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Agaricus campester (L.) Fr.'nin Buğday Saplı Sentetik Kompostta Kültür Şartlarının Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 33-36, 2000,( Üniversite Dersgisi )
68. Hasan Hüseyin Doğan, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Two New Records fort he Macrofungi Flora of Turkey ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, , 7-10, 2000,( Üniversite Dersgisi )
69. İsmail Hakkı Kalyoncu, Gıyasettin Kaşık, Musa Özcan, Celâleddin Öztürk, " Effects Of Sesame and Bitter Almond Seed Oils on Mycelium Growth of Agaricus bisporus(Lange) Sing., ", Grasas y Aceties, 50-5, , 392-394, 1999,( SCI )
70. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Türkiye Makrofungus Florası için Yeni Bir Kayıt ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6-1, , 89-94, 1999,( Diğer )
71. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, Cengiz Akköz, Hasan Hüseyin Doğan, " S.Ü. Alaaddin Keykubat Kampüsünde Belirlenen Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15, , 87-99, 1998,( Üniversite Dersgisi )
72. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Ereğli (Konya) de Yetişen Bazı Makromantarlar ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 1998,( Konferans )
73. Abdurrahman Aktümsek, Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Agaricus bisporus (Lange) Sing. 'un Yağ Asidi Bileşimi ", Tr.J.of Biology, 22, , 75-79, 1998,( Kurum Dergisi )
74. Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " İstanbul'da Görülen Mantar Zehirlenmelerinden Sonra Tespit Edilen Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15, , 41-46, 1998,( Üniversite Dersgisi )
75. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, Ekrem Toprak, " Ascomycetes Makrofunguslarından Türkiye için İki Yeni Kayıt ", Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1-1, , 53-56, 1997,( Diğer )
76. Yusuf Durak, Mustafa Küçüködük, Hüseyin Dural, Kuddisi Ertuğrul, Celâleddin Öztürk, " Narlıgöl (Niğde-Sofular)'ün Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri ", Ekoloji Çevre Dergisi, 22, , 21-22, 1997,( Diğer )
77. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " Ürgüp'te Yetişen Bazı Makrofunguslar ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13, , 50-55, 1996,( Üniversite Dersgisi )
78. Celâleddin Öztürk, Gıyasettin Kaşık, " The Effect Of Gas-Releasing Pipes on the Composting of Wheat Straw in a Closed Environment ", Tr.J. of Botany, 19, , 573-575, 1995,( Kurum Dergisi )
79. Nasuh Öder, Gıyasettin Kaşık, Celâleddin Öztürk, " Kapalı Sistemde Ortam Sıcaklığının Buğday Saplı Sentetik Kompostun Olgunlaşmasına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12, , 69-77, 1994,( Üniversite Dersgisi )
80. Yusuf Durak, Celâleddin Öztürk, " Sentetik Mantar Kompostunun Bakteriyal Flora ve Mikrobiyal Populasyon Yönünden Araştırılması ", Tr. J. of Biology, 17, , 201-209, 1993,( Kurum Dergisi )
81. Nasuh Öder, Celâleddin Öztürk, Ahmet Afyon, " Bıldırcın Üretiminde Boletus edulis Fr. Mantarının Yemlerde Katkı Olarak Kullanımının Yumurta Verimi ve Yavru Çıkışına Etkisinin Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 10, , 58-70, 1990,( Üniversite Dersgisi )
82. Celâleddin Öztürk, " Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.'un Misel Gelişmesine Etki Eden Besiyerlerinin Araştırılması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 8, , 275-289, 1988,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Ahmet Oğuz ÖNAY, " PLEUROTUS OSTREATUS (JACG.)P.KUMM.1871UN MİSEL GELİŞMESİNE HÜMİK MADDELERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk ÜniversiteSİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2016 - , Devam Ediyor
2. Mehmet Can GÜMÜŞGÜL, " Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2015 - , Tamamlandı
3. Hatice Esra AKGÜL, " Belirli Liken Türlerinin Farklı İnsan Kanser Hücre Tipleri Üzerine Antikanserojenik Etkilerinin Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2015 - , Devam Ediyor
4. Seda Solak, " Fatih Ormanlarının(Şişli,İstanbul) Likenleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2013 - 2016, Tamamlandı
5. Hatice Esra Akgül, " Karacaören Baraj Gölü(Burdur,Isparta)Çevresindeki Likenler ve Likenikol Funguslar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2012 - 2014, Tamamlandı
6. Mustafa ÇEVRİM, " KONYA İLİNDE HALK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN MAKROFUNGUSLAR VE ETNOMİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2009 - , Devam Ediyor
7. Selime Nur Öztunç, " TOPRAKTAN PLASTİĞİ PARÇALAYAN MİKROORGANİZMALARIN İZALOSYONU VE BU MİKROORGANİZMALARIN TANIMLANMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2009 - , Devam Ediyor
8. Ahmet Türkmenoğlu, " Anamur(Mersin)İlçesi Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
9. Selin Bağırsakçı, " Sultandağları Akşehir(Konya) Bölümü Miksomisetleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2008, Tamamlandı
10. Mustafa Cevizci, " Akseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitoloji, 2004 - 2006, Tamamlandı
11. Dilek Pamukçu, " Nallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı
12. Sevgi Akgün Doğan, " Çumra (Konya) Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2002 - 2005, Tamamlandı
13. Sinan Aktaş, " Amasya Yöresinin Makrofungusları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2001 - 2006, Tamamlandı
14. T.Şilem Gündüz, " Katran Mantarı(Tricholoma sp.)'nın Biyolojisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1998 - 2001, Tamamlandı
15. Sinan Aktaş, " Ahırlı,Yalıhüyük İlçeleri İle Bozkır İlçesinin(Konya) Kuzey Bölgesinde Yetişen Makrofunguslar Üzerine Taksonomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1998 - 2001, Tamamlandı
16. Hasan Hüseyin Doğan, " Karaman Yöresinin Makrofungusları Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 1997 - 2001, Tamamlandı
17. Hasan Hüseyin Doğan, " Buğday Saplı Sentetik Komposta Misel Aşılama Öncesi İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing.'un Misel Gelişimine, Verimine ve Erkenciliğine Etkisinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1995 - 1997, Tamamlandı
18. Ekrem Toprak, " Niğde İL Sınırları İçerisinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1993 - 1995, Tamamlandı
19. Yusuf Kenan Yıldız, " Erzurum İli Hınıs ve Karaçoban İlçeleri Çevresinde Yetişen Şapkalı Mantarların Taksonomisi Üzerine Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 1992 - 1995, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü.Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü19922013
S.Ü.Fen Fak. Biyoloji Böl. Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı19961999
S.Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı19992005
Türk Devlet ve Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Merkezi Koordinatörü19992013
S.Ü.Fen Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği20122018
S.Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölüm Başkanlığı20152017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mantarcilik Uygulama Ve Arş. Mrz.Müd.Merkez Müd.19/02/200719/02/2013
S.Ü. Türk Devlet Akraba Topluluklari Burslu Öğr Mrkz KoorKoordinatör19/02/200719/02/2013
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/10/201113/10/2014
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji BölümüBölüm Başkani04/03/201404/03/2017

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
EVRİM
EVRİM (SEÇ)
MİKOLOJİ