FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. RÜSTEM DUMAN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MOLEKÜLER BİYOLOJİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi19851997
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi19971998
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1998 

  Akademik Yayınlar:
1. Rüstem Duman, " Antiherpetic Activity of Some Endemic Hypericum Species in Turkey ", African Journal of Biotechnology, 11 (5), , 1240-1244, 2012,( SCI )
2. Erol Özer and Rüstem Duman, " Study of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Dairy Cattle ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (12), , 1557-1560, 2011,( SCI )
3. Üzeyir Taha İşcan and Rüstem Duman, " Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV-1) Prevalence in Dairy Cattle ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (12), , 1523-1525, 2011,( SCI )
4. Rustem Duman and Ahmet Emre Aycan, " Prevalence of Rotavirus Infections in Calves with Diarrhea in Konya Region ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (1), , 136-138 , 2010,( SCI )
5. Rustem Duman, Sibel Yavru and Mehmet Kale, " Virological and Serological Investigations of Bluetongue Virus (BTV) Infection in Sheep in Konya Region ", Uluslararası Dergiler, 8 (11), , 2399-2403 , 2009,( SCI )
6. Rüstem Duman, Sibel Yavru, Mehmet Kale, Oğuzhan Avcı, " Seroprevalence of Viral Upper Respiratory Infections in Dairy Cattle ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (4), , 539-542 , 2009,( SCI )
7. A. Ayaz, R. Duman, " Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens (P.H.Davis) P.H.Davis Ekstrelerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 33, , 29-36, 2009,( Üniversite Dersgisi )
8. Birol Özkalp, Mustafa Onur Aladağ, Nesrin Turaçlar, Rüstem Duman, " In Vitro Effectiveness of Alcohol Based Hand and Skin Disinfectants against Various Microorganisms ", Journal of Applied Biological Sciences, 3 (1), , 73-75, 2009,( Diğer )
9. R. Duman, A. Sevimli, " H. perforatum L., H. scabrum L. ve H. kotschyanum Boiss. Ekstrelerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 30, , 85-91, 2008,( Üniversite Dersgisi )
10. R. Duman, S. Yavru, O. Bulut, M. Kale, " A Serological Survey of Bovine Herpesvirus-1 Infection in Beef Herds in Turkey ", Indian Veterinary Journal, 84, , 1026-1028, 2007,( Diğer )
11. R. Duman, H. Taner, H.H. Doğan, " Bazı Makrofungusların Antimikrobiyal Aktiviteleri ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), , 55-65, 2007,( Üniversite Dersgisi )
12. R. Duman, E. Kuruoğlu, " Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) Uçucu Yağının Antibakteriyel Aktivitesi ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 29, , 49-53, 2007,( Üniversite Dersgisi )
13. R. Duman, H.H. Doğan, A. Ateş, " Morchella conica (Pers.) Boudier ve Suillus luteus (L.) S. F. Gray makrofunguslarının antimikrobiyal aktiviteleri ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 22, , 19-24, 2003,( Üniversite Dersgisi )
14. Y. Durak, C. Ertürk, B. Özkalp, R. Duman, " Hamam Böceklerinin (Blattodea: Blattidae) Patojen Bakteriler Yönünden Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 19, , 107-112, 2002,( Üniversite Dersgisi )
15. Y. Durak, S. Karagöz, B. Özkalp, R. Duman., " Karaman sondaj sularında total ve fekal streptokokların üçlü tüp ve membran filtre yöntemleri araştırılması ", 12. Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Özetleri Kitabı" , , , 58-61, 2001,( Konferans )
16. Y. Durak, C. Ertürk, B. Özkalp, R. Duman., " Hamam Böceklerinin (Blattodea: Blattidae) Patojen Bakteriler Yönünden Araştırılması ", XII. Biyoteknoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Özetleri Kitabı", , , 122, 2001,( Konferans )
17. S. Yavru, F. Ozturk, I. Gurhan, A. Simsek, G. Unver, R. Duman, O. Yapkıc., " Serological survey of sheep for viruses of the respiratory tract ", Jordan University of Science and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, , , 94, 1999,( Konferans )
18. S. Yavru, F. Öztürk, İ. Gürhan, A. Şimşek, G. Ünver, R. Duman, " Koyunlarda Solunum Yolu Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 9 (1-2), , 53-60, 1999,( Kurum Dergisi )
19. Rüstem DUMAN, Yusuf DURAK, " Investigations on Chlamydia psittaci Infections Causing Abortion in Sheep in Konya District ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22:6, , 511-515, 1998,( SCI )
20. S. Yavru, F. Öztürk, İ. Gürhan, A. Şimşek, G. Ünver, R. Duman, O. Yapkıç., " Koyunlarda solunum yolu viruslarının serolojik olarak araştırılması ", Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kongre Özet Kitabı/Abstracts, , , 107-108, 1998,( Konferans )
21. M. Gürsel, S. Yavru, T. Ataoğlu, R. Duman, " Titanyum Yüzeylerine Fibroblast Ataşmanının In Vitro Olarak İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 7, , 25-28, 1997,( Üniversite Dersgisi )
22. A. Şimşek, F. Öztürk, S. Yavru, R. Duman, N. Başpinar, " Sığır Solunum Viruslarının (Infectious Bovine Rhinotracheitis:IBR, Parainfluenza 3:PI-3, Bovine Adenovirus Type 2:BAV-2) Enfeksiyözite Güçleri Üzerine C Vitamini Etkisinin İnvitro Araştırılması ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12 (1), , 91-96, 1996,( Üniversite Dersgisi )
23. F. Öztürk, S. Yavru, R. Duman, A. Şimşek, " Konya Bölgesi Sığırlarında Sığır Adenovirus Tip 2 Enfeksiyonlarının Serum Nötralizasyon Testi İle Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (2), , 70-73, 1992,( Üniversite Dersgisi )
24. F. Öztürk, R. Duman, " Sığırlarda Parainfluenza-3 (PI-3) Virusuna Karşı Hemaglutinasyonu İnhibe Eden Antikorların Saptanması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2 (2), , 24-27, 1992,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Hatice TANER, " Bazı makrofungusların antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, - 2002, Tamamlandı
2. Hayrünnisa BAŞYEMENİCİ, " Silene salsuginea Hub.-Mor. ekstrelerinin antibakteriyel aktivitesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2009 - 2012, Tamamlandı
3. Erol ÖZER, " Konya ve çevresinde bulunan süt sığırlarında bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
4. Nazife EKŞİNAR UYSAL, " Taraxacum farinosum Hausskn. Et Bornm. Ve Taraxacum mirabile Wagenitz ekstraktlarının antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
5. Üzeyir Taha İŞCAN, " İskilip (Çorum) yöresindeki süt sığırlarında bovine herpesvirus tip 1 (BHV-1)'in prevalansı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
6. Ayça AYAZ, " Sideritis hololeuca Boiss. and Heldr. apud bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens ekstraktlarının antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2006 - 2008, Tamamlandı
7. Gülşen YİĞİT, " Konya bölgesindeki koyunlarda mavidil virus enfeksiyonunun enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile serolojik araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2009, Tamamlandı
8. Emel GÜRSES, " Sığırların viral solunum yolu enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2008, Tamamlandı
9. Asiye TAŞ, " Bazı Hypericum türlerinin antibakteriyel aktiviteleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı
10. Ahmet Emre AYCAN, " İshalli buzağılarda rotavirus enfeksiyonlarının enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile saptanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı
11. Serpil YANBAKAN, " Konya bölgesindeki sığırlarda bovine herpesvirus-1 (BHV-1) enfeksiyonunun nötralizasyon testi ve enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile karşılaştırmalı olarak araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2002 - 2004, Tamamlandı
12. Emine Kuruoğlu, " Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)'un antimikrobiyal aktivitesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , 1999 - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
GENEL VİROLOJİ (SEÇ)
GENEL VİROLOJİ (SEÇ.)
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ LAB.