FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MEHTAP AKIN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MOLEKÜLER BİYOLOJİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Taner Saraçoğlu, H., Zengin, G., Akın, M., Aktümsek, A., " Evaluation of oil content and fatty acid composition of five endemic Bupleurum species growing in Central Anatolia region of Turkey ", Natural Product Research, 26(13), , 1188?1194, 2012,( SCI )
2. Taner Saraçoğlu, H., Akın, M., Demirci, B., Başer, K.H.C. , " Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species ", African Journal of Microbiology Research, 6(12), , 2899-2908, 2012,( SCI )
3. Taner Saraçoğlu, H., Akın, M., Demirci, B., Başer, K.H.C. , " Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of endemic Bupleurum L. species ", Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, , 265-270, 2012,( SCI )
4. Akın, M., Taner Saraçoğlu, H., Demirci, B., Başer, K.H.C., Küçüködük, M., " Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils from Different Parts of Bupleurum rotundifolium L. ", Rec. Nat. Prod., 6(3), , 316-320, 2012,( SCI )
5. Kars, G., Demirel Kars, M., Akin, M., Taner Saraçoğlu, H., Gündüz, U., " Determination of saikosaponin, phenolic and podophyllotoxin contents of five endemic Bupleurum root extracts and their effects on MCF-7 cells ", Journal of Medicinal Plants Research, 6(5), , 825-832, 2012,( SCI )
6. Taner Saracoğlu, H., Zengin, G., Akın, M., Aktümsek, A. , " A comparative study on the fatty acid composition of the oils from five Bupleurum species collected from Turkey ", Turk J Biol, 36, , 527-532, 2012,( SCI )
7. Fatma Zerrin Saltan, Münevver Sökmen, Mehtap Akın, Hatice Taner Saraçoğlu, Ramazan Süleyman Göktürk, Manzoor Ahmad, Mumtaz Ali, Muhammad Raza Shah, " Antimicrobial and Antioxidant Activities of Phenolic Compound Extracted from New Verbascum Species Growing in Turkey ", Journal of the Chemical Society of Pakistan , 33(5), , 764-771 , 2011,( SCI )
8. Gokhan Zengin, Yavuz Selim Cakmak, Gokalp Ozmen Guler, Emine Oguz, Abdurrahman Aktumsek and Mehtap Akin, " The effect of pasteurisation temperature on the CLA content and fatty acid composition of white pickled cheese ", International Journal of Dairy Technology , 64(4), , 509-516 , 2011,( SCI )
9. H. Taner Saraçoğlu, M. Akın, B. Demirci, K. H. C. Başer, " Essential Oil Composition from Different Parts of Some Bupleurum Species from Turkey ", 42nd International Symposium on Essential Oils, , , 193, 2011,( )
10. Zengin G., Cakmak Y. S., Guler G. O., Oguz E., Aktumsek A., Akin M., " Effects of Pasteurisation Temperature on CLA Content and Fatty Acid Composition of Cheese ", 11th International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2011, , , 46, 2011,( )
11. Nihat AKIN, Durmuş SERT, Mehtap AKIN, " Effect of Enrichment with Red Raspberry Concentrate on Some Quality Characteristics of Stirred Yoghurt ", 9th International Food Data Conference, , , S6.P25 , 2011,( )
12. H. Taner Saraçoğlu, M. Akın, B. Demirci, K. H. C. Başer, " Chemical Composition of Essential Oils from Different Parts of Endemic Bupleurum in Turkey ", 42nd International Symposium on Essential Oils, , , 192, 2011,( )
13. Gökhan Kars, Meltem Demirel Kars, Mehtap Akın, Hatice Taner Saraçoğlu and Ufuk Gündüz, " Investigation of the Cytotoxic Effects of Extracts from Endemic Bupleurum Species in Resistant Breast Cancer Cell Lines ", IV. International Congress of Molecular Medicine, , , 38-39 , 2011,( )
14. Gökhan Kars, Meltem Demirel Kars, Mehtap Akın and Hatice Taner Saraçoğlu, " Determination of Phenolic Compound, Saikosaponin and Podophyllotoxin Contents in the Roots of Endemic Bupleurum Species ", IV. International Congress of Molecular Medicine, , , 39, 2011,( )
15. Mehtap Akin, Betul Demirci, Yavuz Bagci and K. Husnu Can Baser, " Antibacterial activity and composition of the essential oils of two endemic Salvia sp. from Turkey ", African Journal of Biotechnology , 9(15), , 2322-2327 , 2010,( )
16. M. Akin, D. Oguz, H. T. Saracoglu, " Antibacterial effects of some plant extracts from Labiatae (Lamiaceae) growing naturally around Şırnak-Silopi, Turkey ", International Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences, 1(1), , 44-47 , 2010,( Diğer )
17. M. Akin, D. Oguz, H. T. Saracoglu, " Antibacterial activity of essential oil from Thymbra spicata var. spicata L. and Teucrium polium (Stapf Brig.) ", International Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences , 1(1), , 55-58 , 2010,( Diğer )
18. F.Z. Saltan, M. Sökmen, M. Akın, H.T. Saraçoğlu, R. Göktürk, " Antimicrobial and antioxidant activities of four Verbascum species growing in Turkey ", 6th CMAPSEEC, (6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries), "Pharmacognosy Magazine", 6(22), , PP-32 , 2010,( )
19. M. Akin, A. Aktumsek and A. Nostro, " Antibacterial activity and composition of the essential oils of Eucalyptus camaldulensis Dehn. and Myrtus communis L. growing in Northern Cyprus ", African Journal of Biotechnology, 9(4), , 531-535, 2010,( SCI )
20. Taner Saracoglu, H., Akin, M., " Essential oil of Bupleurum pauciradiatum Fenzl flowers ", 57th International Congress and Annual Meeting of the GA, "Planta Medica", 75, , 1057, 2009,( )
21. Akın, N. ve Akın, M., " Süt Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar Önlemler ", Konya Ticaret Borsası Dergisi , , , 30-39 , 2009,( Kurum Dergisi )
22. Taner Saracoglu, H., Akin, M., " Essential oil of Bupleurum rotundifolium L. flowers ", 57th International Congress and Annual Meeting of the GA, "Planta Medica", 75, , 1057 , 2009,( )
23. Oğuz D., Akın M., Taner Saraçoğlu H., " Şırnak-Silopi Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Labiatae Familyasına Ait Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Antibakteriyal Etkileri ", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, , , 59-66 , 2008,( Üniversite Dersgisi )
24. Akın, N. ve Akın, M., " Bitkisel kaynaklı gıdalara uygulanan işlemler esnasında antioksidanlarda oluşan değişmeler ve bu işlemlerin antioksidanların fonksiyonel özeliklerine etkisi ", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 137, 2008,( )
25. Akin, M., Taner Saracoglu, H., Aktumsek A., Guler G.O., " Total fatty acid composition of Bupleurum rotundifolium L. (Apiaceae) in Konya, Turkey ", 18th International Symposium on Plant Lipids (ISPL), , , P25, 2008,( )
26. Akın, M. ve Akın, N., " Fonksiyonel süt ürünlerinde Probiyotiklerin ve diğer katkıların Taşınması için Mikroenkapsülasyon uygulamaları ", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 120, 2008,( )
27. Akın, M., Taner Saraçoğlu, H., " Abies clicica Carr. Uçucu Yağının Antibakteriyal Etkisinin Araştırılması ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 241, 2008,( )
28. Taner Saraçoğlu, H., Akın, M., " Teucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 240, 2008,( )
29. Akın, M., Taner Saraçoğlu H., " Thymbra spicata L . Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 240, 2008,( )
30. Akin, M., Oguz D., Taner Saracoglu, H., " The Determination of antibacterial effects of some plants of Labiatae growing naturally around Şırnak-Silopi, Turkey ", 39th International Symposium on Essential Oils ISEO 2008, , , 125, 2008,( )
31. Akin, M., Taner Saracoglu, H., Aktumsek A., Guler G.O., " Determination of fatty acids of an endemic species Bupleurum turcicum Snogerup (Apiaceae) in Konya, Turkey ", 18th International Symposium on Plant Lipids (ISPL), , , P27, 2008,( )
32. Akin M., Aktumsek A., " Composition of the essential oils of Eucalyptus camaldulensis Dehn., and Myrtus communis L. growing in Northern Cyprus ", 39th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2008), , , 124, 2008,( )
33. Akin, M., Taner Saracoglu, H., Aktumsek A., Guler, G.O., " Composition of the fatty acids of Bupleurum sulphureum Boiss.&Bal. (Apiaceae) in Konya, Turkey ", 18th International Symposium on Plant Lipids (ISPL), , , P26, 2008,( )
34. Hasan Yalçın, Mehtap Akın, Murat Aydın Şanda, and Ahmet Çakır, " Gas Chromatography/Mass Spectrometry Analysis of Laurus nobilis Essential Oil Composition of Northern Cyprus ", Journal of Medicinal Food , 10, , 715-719 , 2007,( SCI )
35. Sertkan G., Akın M., Taner Saraçoğlu H., " Anthemis cretica subsp. tenuiloba ve Anthemis aciphylla var. discoidea Türlerinin Antibakteriyal Etkilerinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , , , 35-40 , 2006,( Üniversite Dersgisi )
36. Durak,Y., Akın, M., Muştu,B., Aladağ, M.O., " Konya Kuyu Sularının Total Jerm, Total Koliform ve Pseudomonas sp. Yönünden Araştırılması ", XIV.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , , 518, 2005,( )
37. Akın, M., Uslu, A., " Determination of Antimicrobial Effects of Essential Oil Obtained from Some Natural Plants in Northern Cyprus ", ISEO 2004, 35 th International Symposium on Essential Oils, , , L11 pp., 2004,( )
38. Akın, M., Beyazoğlu, O., Şanda, M.A., Küçüködük, M., " Yaprak Eksenleri Dikenli Bazı Astragalus L. (Rhacophorus ve Pterophorus Seksiyonları) Türlerinin Morfolojik Olarak Ve Yaprak Anatomileri Yönünden Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, , , 191 - 212 , 2001,( Üniversite Dersgisi )
39. Akın, M., Aktümsek, A., Okur, O., " Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Bazı Hayvan Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması ", Veterinarium, , , 83-85 , 2001,( Kurum Dergisi )
40. Akın, M., " Konya Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ Miktarlarının Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, , , 169-180 , 2000,( Üniversite Dersgisi )
41. Aktümsek, A. Akın, M., Kalyoncu, L., " Origanum vulgare L.' nin Uçucu Yağının GC-MS Analizi ", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, , , 97-102 , 2000,( Üniversite Dersgisi )
42. Candan, C., Gür, K., Akın, M., Uyanöz, R., " Selçuk Üniversitesi Çomaklı Araştırma Ve Uygulama Çiftlik Arazisi Topraklarında Mikrofungusların Kalitatif Ve Kantitatif Dağılımı ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , , , 74-84 , 2000,( Üniversite Dersgisi )
43. Gür, K., Akın, M., " Taşucundaki Yazlık Konutların İç Mekanlarında Bulunan Mikrofungusların Kalitatif Dağılımı Üzerine Bir Araştırma ", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 47, 2000,( )
44. Akın, M., Gür, K., " Konya ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen ve Uçucu Yağ İçeren Bazı Bitkilerin Antibakteriyal Etkilerinin Belirlenmesi ", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 46, 2000,( )
45. Akın, M., Ateş, A., Saniç, A., " Bazı Tropik Baharatların Mikroorganizmaların Üremesini Önleyici Etkileri ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, , , 13-22 , 1994,( Üniversite Dersgisi )
46. Ateş, A., Akın, M., " Lektinler ve Kullanım Alanları ", Tübitak Journal of Biology , , , 39-45 , 1994,( Kurum Dergisi )
47. Gür, K., Uyanöz., R., Akın, M., Özkan, V.K., " V.A., Mikorrizanın Konya Yöresi Toprakları Üzerine Bir Araştırma ", 8. Kükem Kongresi, KÜKEM Dergisi, 16(2), , 126, 1993,( )


  Yönetilen Tezler
1. Zeynep (Yıldırım) Alataş, " Bupleurum lancifolium Hornem. Türünün Antibakteriyal Etkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2007 - 2009, Tamamlandı
2. Nuray Yıldırım, " Centaurea balsamita Lam. ve C. coronopifolia Lam. Türlerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2006 - 2008, Tamamlandı
3. Çiğdem Pişkin, " Lamiaceae Familyasına Mensup Bazı Baharat Bitkilerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı
4. Selin Doğuç, " Allium sativum'un Antibakteriyal Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2004 - 2006, Tamamlandı
5. Derya Oğuz, " Şırnak- Silopi Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Labiate Familyasına Ait Bazı Bitkilerin Antibakteriyal Etkilerinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2005, Tamamlandı
6. Gülfidan Sertkan, " Bazı Anthemis L. (Papatya) Türlerinin Antibakteriyel Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2003 - 2005, Tamamlandı
7. Nilüfer (Öztaşkın) Sezer, " Bazı Tropik Baharatlar ve Uçucu Yağlarının Antibakteriyal etkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji, 2001 - 2003, Tamamlandı
8. Aynur Uslu, " Kuzey Kıbrıs'daki Bazı Bitkilerde Uçucu Yağların Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ, 1999 - 2001, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.26/07/200401/10/2010

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİ UYGULAMALARI I
DANIŞMANLIK (LİSANS)
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (SEÇ.)
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ(SEÇ.)
SEKONDER METABOLİTLER (SEÇ.)
SEKONDER METABOLİTLER (SEÇ.)