FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HİDROBİYOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HİDROBİYOLOJİ
E-Mail :  mkucukoduk selcuk.edu.tr
Telefon : 3322233928
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1981 

  Akademik Yayınlar:
1. Küçüködük M., Durak Y., Akköz C., Şanda M.A. , " Çumra Ovası yer altı sularının kimyasal ve bakteriyolojik kirlilik yönünden incelenmesi ", I. Uluslararası Çatalhöyükten Günümüze Çumra Kongresi, 2000, , 187-193, ,( Diğer )
2. Maltas E., Uysal A., Yildiztugay E., Aladag M.O., Yildiz, S., Kucukoduk M. , " Investigation of antioxidant and antibacterıal activities of some Hypericum species ", Fresenius Environmental Bulletin, 22 (3), , , 2013,( Diğer )
3. Küçüködük M., Yildiztugay E., Özbek Z., " Effects of salt stress on seedlings growth, lipid peroxidation and proline content of Zygophyllum fabago L. ", Plant Abiotic Stress Tolerance II, , , 39, 2012,( Diğer )
4. Yildiztugay E., Ozfidan C., Kucukoduk M., Sekmen A.H., Turkan I. , " Differential responses in antioxidant enzyme activities of smooth bromegrass (Bromus inermis Leyss.) and Japanese brome (Bromus japonicus) with varying tolerance to salt stress imposed during vegetative stage ", Acta Physiol Plant, 34, , 81, 2012,( Diğer )
5. Yıldıztugay E., Küçüködük M., Özbek Z., " Zygophyllum fabago'nun fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine tuz stresinin etkileri ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, , , 110, 2012,( Diğer )
6. Doğan H.H., Yildiztugay E., Küçüködük M. , " Effects of salt stress on seedlings growth, antioxidant enzyme activities, lipid peroxidation and proline content of endemic Sphaerophysa kotschyana Boiss. ", Plant Abiotic Stress Tolerance II, , , 102, 2012,( Diğer )
7. Yildiztugay E., Küçüködük M., " Effects of salt stress on physiological and biochemical characteristics of endemic Thermopsis turcica ", Plant Abiotic Stress Tolerance II, , , 103, 2012,( Diğer )
8. Çolak Ö.F., Yildiztugay E., Küçüködük M., " Investigation of dormancy breaking methods in endemic Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. seeds ", International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (Biorare 2012), , , 31, 2012,( Diğer )
9. Akin M., Saracoglu, H.T., Demirci, B., Baser K.H.C., Kucukoduk M. , " Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils from Different Parts of Bupleurum rotundifolium L. ", Rec. Nat. Prod., 6(3), , 316-320, 2012,( SCI )
10. Yildiztugay E. and Kucukoduk M. , " Dormancy breaking and germination requirements for seeds of Sphaerophysa kotschyana Boiss. ", Journal of Global Biosciences, 1, , 20-27, 2012,( Diğer )
11. Bağcı Y., Yildiztugay E., Küçüködük M. , " Effects of gibberellic acid and IAA on germination of seed of Silene salsuginea Hub.-Mor. under salt stress ", Plant Abiotic Stress Tolerance II, , , 37, 2012,( Diğer )
12. Küçüködük M., Yildiztugay E., Özbek Z., " Effects of salt stress on seedlings growth, lipid peroxidation and proline content of Zygophyllum fabago L. ", Plant Abiotic Stress Tolerance II, , , 39, 2012,( Diğer )
13. Yıldıztugay E., Sekmen A.H., Turkan İ., Küçüködük M. , " Elucidation of physiological and biochemical mechanisms of an endemic halophyte Centaurea tuzgoluensis under salt stress ", Plant Physiology and Biochemistry, 49, , 816-824, 2011,( SCI )
14. Küçüködük M. and Yildiztugay E., " Endemic plants of Kaş Plateau and its surroundings (Anamur - Mersin/Turkey) ", Biosystematics Berlin, , , 217, 2011,( Diğer )
15. Hamurcu M., Küçüködük M., Gezgin S., Hakkı E.E., Yildiztugay E., " Effects of application of boron on growth of soja (Glycine max L.) Merr. ", 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture, , , , 2010,( Diğer )
16. Yıldıztugay, E., Küçüködük, M. , " The Flora of Kaş Plateau and its surroundings (Anamur - Mersin/Turkey) ", Biodicon , 3/2, , 170-184, 2010,( Diğer )
17. Yildiztugay E., Kucukoduk M. , " The flora of Anamur Antique City and its surroundings (Mersin/Turkey) ", Biodicon , 3/3, , 46-63, 2010,( Diğer )
18. Hamurcu M., Küçüködük M., Gezgin S., Hakkı E.E., Yildiztugay E., " Effects of application of boron on growth of soja (Glycine max L.) Merr. ", 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture, , , , 2010,( Diğer )
19. Yildiztugay E., Kucukoduk M., Ozel M., Ozdemir C. , " A new record for the Flora of Turkey: Crambe hispanica L. (Brasssicaceae) ", Turk J Bot, 33, , 227-230, 2009,( SCI )
20. Keskin H., Hamurcu M., Uygan S., Sekmen A.H., Yildiztugay E., Hakkı E.E., Gezgin S., Türkan, İ., " Arpa çeşitlerinde (Hordeum vulgare) bor toksisitesinin temel fizyolojik ve biyokimyasal özelliklere etkisinin belirlenmesi ", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , , P-BHB15, 2009,( Diğer )
21. Yildiztugay E., Bağcı Y., Küçüködük M., " Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya-Turkey) ", 5th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts, , , 23-24, 2009,( Diğer )
22. Küçüködük M., Yıldıztugay E., Özel M., " Geophytes of Anemurion Antique City (Mersin/Turkey) ", 5th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts, , , 21, 2009,( Diğer )
23. Yildiztugay E., Bagci Y., Kucukoduk M., " Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya, Turkey) ", Botanica Serbica, 33 (2), , 147-155, 2009,( Diğer )
24. Özdemir C., Dural H., Ertuğrul K., Küçüködük M., Baran P. and Şanda M.A. , " Morphological and Anatomical Properties of Endemic Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük ", Bangladesh J. Bot., 37(2), , 105-114, 2008,( SCI )
25. Uysal T., Ertuğrul K., Dural H., Küçüködük M. , " Muscari turcicum (Liliaceae/Hyacinthaceae), a new species from South Anatolia, Turkey ", Botanical Journal of Linnean Society, 154, , 233-236, 2007,( SCI )
26. Tugay O., Ertuğrul K., Yildiztugay E., " Some useful plants of Başarakavak Town (Konya, Turkey) ", IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), , , , 2005,( Diğer )
27. Şanda M.A., Serin M., Küçüködük M., " Türkiye Florasındaki C3, C4 ve B4 kareleri için yeni floristik kayıtlar ", Dumlupınar Üni., Fen Bil. Derg., 2(2), , 22-30, 2001,( Üniversite Dersgisi )
28. Küçüködük M., Şanda M.A. , " Monumental Trees of Turkey: Ağıl Ardıç ", Karaca Arboretum Magazine, 6(2), , 75-76, 2001,( Diğer )
29. Akman, Y., Küçüködük, M., Düzenli, S., Tuğ, G.N. , " Bitki Fizyolojisi ", Bitki Fizyolojisi, , , , 2001,( Diğer )
30. Pehlivan E., Şanda M.A., Küçüködük M., Göde F. , " Konya-Çumra karayolunda yetişen bazı bitkilerde ağır metal (Pb, Ni, Zn, Cd) birikimi ", I. Uluslararası Çatalhöyükten Günümüze Çumra Kongresi, , , 181-186, 2000,( Diğer )
31. Muratdeldiev Y., Küçüködük M., Bingöl Ü., Güney K., Geven F. , " İran-Turan Floristik Bölgesi. ", Üniversite Dergisi, 1, , 119-124, 2000,( Üniversite Dersgisi )
32. Şanda M.A., Küçüködük M., Serin M., " Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin step vejetasyonu ", Üniversite Dergisi, 1(16), , 21-35, 2000,( Üniversite Dersgisi )
33. Şanda M.A., Küçüködük M. , " Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) bölgesinin orman ve çalı vejetasyonu ", Üniversite Dergisi, 8, , 73-95, 2000,( Üniversite Dersgisi )
34. Küçüködük M., Şanda M.A., Akköz C., " Çatalhöyük (Çumra-Konya) Florası ", I. Uluslararası Çatalhöyükten Günümüze Çumra Kongresi, , , 195-199, 2000,( Diğer )
35. Akın M., Beyazoğlu O., Şanda M.A., Küçüködük M. , " Yaprak eksenleri dikenli bazı Astragalus L. (Rhacophorus ve Pterophorus seksiyonları) türlerinin morfolojik olarak ve yaprak anatomileri yönünden karşılaştırılması ", Üniversite Dergisi, 9, , 191-212, 2000,( Üniversite Dersgisi )
36. Serin M., Küçüködük M., Şanda M.A. , " Akdağ (Ilgın-Konya) ve çevresinin vejetasyonu ", 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık), 23-25th September 1999, Kütahya-Turkey , , , 209-222, 1999,( Diğer )
37. Akköz C., Demiryürek E., Küçüködük M. , " Beşgöz Gölü (Sarayönü-Konya)'nün Alg Florasi ", Üniversite Dergisi, 15, , 32-40, 1998,( Üniversite Dersgisi )
38. Akman Y., Kurt L., Demiryürek E., Quezel P., Kurt F., Evren H., Küçüködük M., " Pinus brutia communities on ultrabasic and limestone rocks, in Marmaris and Bodrum region (Muğla), in the thermo-mediterranean, Southwestern Anatolia (Turkey) ", Uluslararası Dergiler, 24(1), , 63-71, 1998,( Diğer )
39. Durak Y., Küçüködük M., Dural H., Ertuğrul K., Öztürk C. , " Narligöl'ün (Niğde-Sofular) Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri ", Diğer, 22, , 21-22, 1997,( Diğer )
40. Küçüködük M., Şanda M. A., Demiryürek E., Akyürek M., Akyürek H., " Eğirdir Gölündeki Kirliliğin Araştırılması ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi ", Üniversite Dergisi, 13, , 114-126, 1996,( Üniversite Dersgisi )
41. Küçüködük M., Ertuğrul K., Dural H. , " Erenler Dağı (Beyşehir-Konya) Florasına Katkılar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 13, , 55-71, 1996,( Üniversite Dersgisi )
42. Ertuğrul K., Dural H., Küçüködük M. , " Türkiye Florasındaki C3 ve C4 Kareleri için Yeni Kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 13, , 141-146, 1996,( Üniversite Dersgisi )
43. Serin M., Ketenoğlu O., Küçüködük M., " Hacibaba Dağı'nın (Karaman) Ormansal Vejetasyonunun Fitososyolojik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi ", Üniversite Dergisi, 13, , 179-188, 1996,( Üniversite Dersgisi )
44. Şanda M.A., Eyce B., Küçüködük M., " Konya şehir merkezi ve Konya-Afyon karayolundaki bazı bitkilerde kurşun (Pb) birikimi ", Üniversite Dergisi, 13, , 87-94, 1996,( Üniversite Dersgisi )
45. Küçüködük, M., Ketenoğlu, O. , " Beyşehir Gölü'nün Makrofitik Vejetasyonu ", Türk Bot.Der., 20(2), , 189-198, 1996,( Diğer )
46. Küçüködük M., Şanda M. A., Demiryürek E., Akyürek M., Akyürek H., " Eğirdir Gölündeki Kirliliğin Araştırılması ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi ", Üniversite Dergisi, 13, , 114-126, 1996,( Üniversite Dersgisi )
47. Dural H., Küçüködük M., Ertuğrul K., " Yıldızlı Dağı (Akseki-Antalya) Florasına Katkılar ", Sistematik Ot Dergisi, 2(2), , 47-66, 1995,( Diğer )
48. Küçüködük M. , " Beyşehir Gölü'nün Karasal Vejetasyonu ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 12, , 1-12, 1994,( Üniversite Dersgisi )
49. Küçüködük M. , " Beyşehir Gölü Florası ", Doğa TU BOT. D., 13 (1), , 55-79, 1989,( Diğer )
50. Serin M., Eyce B., Küçüködük M., " Türkiye Florasındaki C4 Karesi İçin Yeni Kayıtlar ", S.Ü. Fen- Edb. Fak. Fen Der., , , 99-102, 1988,( Üniversite Dersgisi )
51. Dural H., Küçüködük M., Ertuğrul K., " İç Anadolu Ve İç Anadolu - Akdeniz Geçiş Kuşağında Bulunan Bazı Alanlarin Floristik Yönden Karşılaştırılması ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 7, , 79-90, 1988,( Üniversite Dersgisi )
52. Serin M., Eyce B., Küçüködük M., " Bademli (Aladağ) Hadim-Konya Florası ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 7, , 1-55, 1988,( Üniversite Dersgisi )
53. Küçüködük M., " Türkiye Florasındaki B3 ve C3 Kareleri İçin Yeni Kayıtlar ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 7, , 91-98, 1988,( Üniversite Dersgisi )
54. Çetik R., Serin M., Küçüködük M. , " Erciyes Dağı - Hasan Dağı - Küçük Geyik Dağı - Dedegöl (Anamas) Daği - Kurucuova (Beyşehir) Yörelerinin Floristik Yönden Karşılaştırılması Ve Benzerlik Oranlarının Tespiti. ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 3, , 1-5, 1984,( Üniversite Dersgisi )
55. Küçüködük M., Ketenoğlu O., Şanda M.A., Serin M. , " The Vegetation of Beykavağı (Kestel) Mountain (Kadınhanı-Konya) and Its Environs ", S.Ü.Fen-Edeb.Fak.Fen Derg., 19, , 1-19, 1984,( Üniversite Dersgisi )
56. Küçüködük M., Çetik R. , " Akşehir Gölü ve Kıyılarının Flora ve Vejetasyonu ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 3, , 47-81, 1984,( Üniversite Dersgisi )
57. Küçüködük M., Çetik R. , " Akşehir Gölü ve Kıyılarının Flora ve Vejetasyonu ", S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Der., 3, , 47-81, 1984,( Üniversite Dersgisi )
58. Tan K., Vural M., Küçüködük M. , " An unusual new Thermopsis from Turkey ", Notes RBG Edinb., 40 (3), , 515-518, 1983,( Diğer )


  Yönetilen Tezler
1. GÖKHAN YEŞİLÖZ , " -Gündoğmuş(Antalya) ve Çevresinin Florası ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2003, Tamamlandı
2. SENEM GÜL, " Bazı Muscari Türlerinde Tohum Çimlenmesinin Ekofizyolojik Olarak Araştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2004, Tamamlandı
3. TÜBA GÖZTAŞ, " Bazı Bitkisel Hormonların Centaurea koschyi (Boiss.&Heldr.)Hayek var. Kotschyi Bitkisinin Tohum Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2008, Tamamlandı
4. OSMAN FATİH YALÇIN, " Tuz Stresi Altındaki Silene Salsuginea Hub.-Mor. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Gibberellik Asit ve IAA (Indol-3-Asetik Asit)'in Etkilerinin Araştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik, - 2010, Tamamlandı
5. ÖMER FARUK ÇOLAK, " Saponaria halophia Hedge & Hub.-Mor. Tohumlarında Dormansi Kırma Yöntemlerinin Araştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2011, Tamamlandı
6. AYŞE PEKTAŞ , " Tuz Gölü (Cihanbeyli-Konya) Allium L. (Liliaceae) Taksonlarının Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2007, Tamamlandı
7. RABİA AÇIKGÖZ, " Türkiye'de Yayılış Gösteren Endemik Muscari aucheri (Boiss.) Baker ve Muscari discolor Boiss.& Baker Türlerinin Anatomik Özellikleri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), - 2005, Tamamlandı
8. M.AYDIN ŞANDA, " Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin fitososyolojik ve fitoekolojik yönden araştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji (Botanik), - 1999, Tamamlandı
9. Yağmur Duran, " KURAKLIK STRESİ ALTINDAKİ MISIR (ZEA MAYS L.) FİDELERİNE DIŞARIDAN UYGULANAN SODYUM NİTROPRUSSİD'İN (SNP) KLOROPLASTİK ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), 2011 - , Devam Ediyor
10. Zeynep Özbek, " Zygophyllum fabago L.'NUN LİPİD PEROKSİDASYON, ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE PROLİN İÇERİĞİ ÜZERİNE TUZ STRESİNİN ETKİLERİ ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji, 2009 - , Devam Ediyor
11. EVREN YILDIZTUGAY, " Endemik Centaurea tuzgoluensıs Aytaç & H.Duman ve Centaurea lycaonica Boiss. & Heldr.'nın Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Tuz Stresinin Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyoloji (Botanik), 2006 - 2011, Tamamlandı
12. VOLKAN BAĞÇE , " Bazı Bitkisel Hormanların Reseda lutea L. var. lutea Bitkisinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoloji (Botanik), 2003 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Kadinhani Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.20/03/199921/10/2004
S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji BölümüBölüm Başkani10/07/200603/12/2008
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi26/04/2007 
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji BölümüBölüm Başkani03/12/200804/03/2011
S.Ü. Fen FakültesiDekan Vekili03/02/201622/07/2016
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/02/201610/12/2018
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoteknoloji BölümüBölüm Başkani02/03/2016 
S.Ü. Fen FakültesiDekan Yrd.24/07/201609/08/2016
S.Ü. Fen FakültesiDekan Vekili09/08/201617/05/2018
S.Ü. Fen Fakültesi Biyokimya BölümüBölüm Başkani18/01/201721/03/2019
S.Ü. Fen FakültesiDekan17/05/2018 
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik BölümüBölüm Başkan V.04/01/201904/01/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
VEJETASYON BİLİMİ