FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
Program Öğretim Amaçları (Ö.A. )

Ö.A. 1. Biyokimya alanındaki temel bilgileri kavrayan,

Ö.A. 2. Bilgiye hızlı ulaşabilmek için teknolojiyi kullanabilen,

Ö.A. 3. Takım çalışmasına yatkın,

Ö.A. 4. Analitik düşünme yeteneğine sahip,

Ö.A. 5. Alanın gerektirdiği düzeyde verileri analiz edebilecek yeterli istatistik bilgisine sahip,

Ö.A. 6. Kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilen,

Ö.A. 7. Biyokimya alanında görev alabilecek donanıma sahip,

Ö.A. 8. Toplumun biyokimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilen,

Ö.A. 9. Biyokimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilen,

Ö.A. 10. Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, etkin bir şekilde kullanabilen,

Ö.A. 11. Bilimsel etik değerlere sahip,

Ö.A. 12. Lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış, bireyler yetiştirmektir.