FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 P.Ç.1 Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
P.Ç.2 P.Ç.2 Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi,
P.Ç.3 P.Ç.3 Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme,
P.Ç.4 P.Ç.4 Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi,
P.Ç.5 P.Ç.5 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme,
P.Ç.6 P.Ç.6 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
P.Ç.7 P.Ç.7 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi,
P.Ç.8 P.Ç.8 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
P.Ç.9 P.Ç.9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
P.Ç.10 P.Ç.10 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme,
P.Ç.11 P.Ç.11 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme,
P.Ç.12 P.Ç.12 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme.