FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
Dersin Adı   Biyokimya Lab. I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2715404 0 / 3 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Proteinlerin sınıflandırılmaları, fiziksel/kimyasal özellikleri ve fonksiyonlarını öğrenmesi enzimler ve özellikleri minerallerin sınıflandırılması, fonksiyonları ve ilgili laboratuar uygulamalarını yapması, bu moleküllerin kimyasal reaksiyonlarını tanıması ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyokimya Laboratuvarında Uyulması gereken kurallar
2 Biyokimyada Temel Kavramlar
3 pH ayarlanması ve tampon çözelti hazırlanması
4 Amino asit ve proteinlerin renk tepkimeleri
5 Amino asit titrasyonu
6 Amino asitlerin ince tabaka kromatografisi
7 Aminoasit ve proteinlerin çöktürülmesi
8 Spektrofotometrik ölçüm ve standart eğri hazırlanması
9 Ara sınav
10 Kantitatif protein testi: Coomassie blue testi
11 Enzim aktivitesinin saptanması
12 Kolada fosfor analizi
13 Askorbik asit analizleri
14 Çalışma haftası
15 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 60
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Biyokimyasal bazı laboratuar tekniklerinin kazandırılması ve diğer bilinen tekniklerin biyokimya konularına uygulanması becerilerinin kazandırılması 4
D.Ö.Ç. 2 Bireysel yada takımın bir parçası olarak etkin biçimde çalışmak, organizasyon, liderlik, karar verme ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Problemlerin çözümü, eleştirel düşünme, yorumlama ve deneysel verileri manipüle etmek ve sonuçlarından mantıksal sonuçlar çıkarma becerisi kazanmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20