FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
Dersin Adı   Biyokimya I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2715403 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı canlılarda bulunan temel biyomoleküllerin yapı ve işlevlerinin öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyokimyanın tanımı, tarihsel gelişimi, yeryüzünde yaşamın ortaya çıkışı ve gelişimi, canlı yapısını oluşturan atom ve moleküller
2 Hayvan ve bitkilerde hücre ve hücre organellerinin özellikleri
3 Amino Asitlerin Kimyasal Yapısı, Amino Asitler Sınıflandırılması, Amino Asitlerde Stereoizomerizm, İzoelektrik Nokta, Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri
4 Peptit Bağı ve Özellikleri, Proteinlerin Üç Boyutlu Yapısı, Protein Katlanması
5 Proteinlerde Denaturasyon, Protein Yapı Analizi
6 Enzimler: Terminoloji, sSınıflandırma ve Genel Özellikler, Enzim Aktif Merkezi
7 Enzim Kataliz Mekanizması, Enzim Aktivitesi
8 Enzim Kinetiği ve Kinetik Parametreler, Enzim İnhibisyonu ve Aktivasyonu
9 Ara sınav
10 Koenzimler ve Enzimlerdeki Metal İyonları
11 Biyoenerjetik
12 Nükleik Asitlerin Genel Özellikleri
13 Nükleik Asitlerin Üç Boyutlu Yapıları
14 Protein Biyosentezi
15 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 40 1 60
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Canlı sistemlerdeki Biyomoleküllerin temel bilgilerini kullanabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 2. Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmal fonksiyonlarını anlayabilme 4
D.Ö.Ç. 3 3. Farklı biyomolekülleri tanıyabilme ve yaşam için vazgeçilmez özelliklerini anlayabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 4. Genetik bilgi depolanması, aktarımını kavrayabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20