FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
Dersin Adı   Genel Kimya II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2715201 4 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülşin ARSLAN
Koordinator E-mail garslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kimyanın temellerini öğretmek, kimyadaki kavramlar hakkında bilgi vermek, kimya hakkında sistemli ve kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencinin soru çözme ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmek, kimyayı yaşamın bir parçası haline getirecek şekilde örneklendirerek bilgili ve öngörü sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 20 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımlarını içeren slayt sunumu, tartışma ve ödevleri içeren çeşitli eğitim ve öğretim metotları kullanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Termokimya: Enerji, Isı ve Entalpi
2 Entropi ve Gibbs Serbest Enerjisi
3 Kimyasal Kinetik, Reaksiyon Hızları, Reaksiyon Hızlarının Kontrolü, Reaksiyon Mekanizmaları, Hız eşitliği ve Denge, Katalizör
4 Kimyasal Denge, Kimyasal Reaksiyonların Tersinirliği, Denge Sabiti, Reaksiyonun Yönü
5 Denge Sabitleri, Le-Chatelier İlkesi
6 Proton Aktarımı: Asitler ve Bazlar (Arhenius, Lowry-Bronsted, Lewis tanımları)
7 Konjuge Asitler ve Bazlar, pHnın Tanımı
8 Tuz Çözeltilerinin pHsı, Hidroliz, Tampon çözeltiler
9 Ara Sınav
10 Çözünürlük Dengesi, Asit-Baz İndikatörler, Nötralizasyon Tepkimeleri
11 Çökelme ve Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler
12 Titrasyon: Kuvvetli Asit-Kuvvetli Baz Titrasyonları, Kuvvetli Asit-Zayıf Baz ve Zayıf Asit-Kuvvetli Baz Titrasyonları
13 Elektron Aktarımı: Elektrokimya, Hücre Potansiyeli ve Reaksiyon Serbest Enerjisi
14 Galvanik ve Elektroliz Hücreler
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 8 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 6 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 7
Final : 1 7
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimyanın temel alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 Laboratuvar çalışmalarında elde edilen gözlem ve verileri değerlendirir, yorumlayabilir 4
D.Ö.Ç. 3 Kimya alanında yer alan sentez, analiz ve karekterizasyon için modern metotlar ve cihazlar kullanılır olmasında deneyim kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Kimyanın uygulama alanları (çevre, sağlık, sanayi) ile ilgili bilimsel konularda temel problemleri çözme yeteneğine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 5 Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. 4
D.Ö.Ç. 6 Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 7 Çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 8 Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 9 Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. 4
D.Ö.Ç. 10 Temel alanların diğer bilimlerle bağlantısını kurmaya sahiptir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20