FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET FEDAİ KAYA
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ AKTÜERYA BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  AKTÜERYA
E-Mail :  fkaya selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233992
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bölümü Oda No:302
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Yrd. Doç. Dr.19982009
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Doç. Dr.20092015
Selçuk Üniversitesi Aktüerya Bölümü Prof. Dr.2015 

  Akademik Yayınlar:
1. Saraçoğlu Buğra, Kaya Mehmet Fedai, Abd-Elfattah A.M., " Comparison of Estimator for Stress-Streght Reliability in Gompertz Case ", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 38,(3), , 339-349, 2099,( SCI )
2. Erişoğlu Ülkü Gökalp, Kaya Mehmet Fedai, " Two Sample Test Based on Prograsive Censoring ", International Journal of Mathematics and Computation, 15,2, , , 2012,( Kurum Dergisi )
3. , " Sağ Taraf Sansürleme Şemasının Bir Genellemesi ", 7. İstatistik Kongresi Antalya, , , 272-273, 2011,( Kurum Dergisi )
4. Karadayı N. , Kaya M.F., " Homogeneity Test Based on Order Statistics for Means of Normal Distributed Populations ", 9. International Conferance on Ordered Statistical Data and Its Applications Zagazig , Egypt, , , 29, 2010,( Üniversite Dersgisi )
5. Kınacı I. , Kaya M.F. Saracoglu B., " Prograsive Censoring With Right Hand Side Removals ", 9. International Conferance on Orderd Statistical Data and Its Applications Zagazig Egypt, , , 31, 2010,( Üniversite Dersgisi )
6. Kaya M.F. , Karadayı N., " Homogeneity Test Based on Order Statistics for Varians of Normal Distributed Populations ", 9.International Conferance on Ordered Statistical Data and Its Applications Zagazig , Egypt, , , 30, 2010,( Üniversite Dersgisi )
7. Kuş Coşkun , Kaya Mehmet Fedai, " Estimationfor the Parameters of the ParetoDistributionUnder Progressive Censoring ", Communications in Statistics -Theory and Methods, 36:7, , 1359-1365, 2007,( SCI )
8. Saraçoğlu Buğra , Kaya Mehmet Fedai, " Maksimum likelihood Estimation and Confidence Intervals of system Reliabilty for gompertsz Distribution in Stress Strength Models ", Selcuk Journal of Applied Mathematics, 8, , 25-36, 2007,( Üniversite Dersgisi )
9. Saraçoğlu B. , Kaya M.F., " Maximum Likelihood Estimation and Confidence Intervals of System Reliability for Gompertz Distribution in Stress-Strength Models ", Selçuk Journal of Applied Mathematics, 8, , 25-36, 2007,( Üniversite Dersgisi )
10. Kuş C. , Kaya M.F., " Estimation of Parameters of The LoglogisEM Algorithmtic Distribution Based on Progressive Censoring Using the ", Hacettepe Journal of MatematicsAnd Statistics , 35, , 203, 2006,( Üniversite Dersgisi )
11. Saraçoğlu B. , Kaya M.F. , " Sürekli Dağılımlar Ailesi İçin İki Yanlı İnvaryant Güven AralıklarınınSeviyelerinin Tahmini ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1-2, , 71, 2005,( Üniversite Dersgisi )
12. Saracoğlu B. , Kaya M.F., " Reliability and its Estimation for Gompertz Distribution ", Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications , Birkhauser Boston 2001, , , 62, 2005,( Üniversite Dersgisi )
13. Kuş C. , Kaya M.F. , " Estimation for the Parameters of the Pareto Distribution Under Progresive Censoring ", Ordered Statistical Data:Approximations, Bounds and Characterizations, İzmir University of Economy, İzmir, Turkey.,, , , 46, 2005,( Üniversite Dersgisi )
14. Kuş C. , Kaya M.F., " İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Bur XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi ", Afyon Üniversitesi Fen Dergisi, 1-2, , 71, 2005,( Üniversite Dersgisi )
15. Saraçoğlu B. , Kaya M.F., " Düzgün dağılım Fonksiyonları Ailesi İçin Majorant Vektörler Kullanılarak En Dar İnvaryant Güven Aralığının Elde Edilmesi ", Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24, , 7-12, 2004,( Üniversite Dersgisi )
16. Kaya M.F. , Kuş C., " İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Güven Aralığı ve Ortak Güven Bölgesi ", Dokuz Eylül ÜniversitesiİGS 2004 4. İstatistik Günleri Sempozumu , , , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
17. Genç A. , KayaM.f. , Pekgör A. , Erişoğlu M. , Kuş C., " Akşehir Bölgesinin Rüzgar Enerji Potansiyelinin Weibull Dağılımı İle Belirlenmesi ", Dokuz Eylül ÜniversitesiİGS 2004 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, , , 78, 2004,( Üniversite Dersgisi )
18. Kaya M.F. , Kuş C., " Pareto I Dağılımının İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi ", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, , , 19-28, 2004,( Üniversite Dersgisi )
19. Kaya M. F. ,Saraçoğlu B. , Kuş C. , " Düzgün Dağılım Fonksiyonları Ailesi İçin İnvaryant Güven Aralıkları ", İstatistik Araştırma Dergisi DİE, özel sayı 2-2, , 47-55, 2003,( Kurum Dergisi )
20. Kaya M.F. , Kuş C. , Saraçoğlu B., " Weibull Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Simülasyon Yardımıyla Tahmin Edicilerin Hata Ortalamasının Karşılaştırılması ", VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu2003, , , 59, 2003,( Kurum Dergisi )
21. Kaya M.F. , Saraçoğlu B. , Kuş C. , Karadayı N. , Gökal Ü., " Sıra istatistikleri Yardımıyla Oluşturulan Rasgele Aralıklara Düşen Maksimum Gözlem Sayısına Dayalı İki Örneklem Testi ", VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 2003, , , , 2003,( Kurum Dergisi )
22. Kaya M.F. , Gökal Ü. , Karadayı N. , Saraçoğlu B. , Kuş C., " İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Verilere Dayalı İki Örneklem Testi ", VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, , , , 2003,( Kurum Dergisi )
23. Genç A. , Kaya , M.F. , Pekgör A., " Selçuk Üniversitesi İstatistik Paket Programı (Selçuk Stat) ", İstatistik Araştırma Sempozyumu DİE 2003, , , 77-78, 2003,( Kurum Dergisi )
24. Kaya M. F. , Kuş C. , Saraçoğlu B. , " Azalan Bozulma Oranına Sahip (DFR) Yeni Bir Yaşam Dağılımı ve Parametrelerinin EM Algoritması Kullanılarak Tahmin Edilmesi ", İstatistik Araştırma Dergisi DİE, özel sayı 2-2, , 57-64, 2003,( Kurum Dergisi )
25. Kaya M. F. , Kuş C. , Saraçoğlu B. , " İki Örneklem Problemi İçin Dağılımdan Bağımsız Bir Test İstatistiği ve Simülasyon Yardımıyla Diğer testlerle Gücünün Karşılaştırılmasııı ", İstatistik Araştırma Dergisi DİE, özel sayı 2-2, , 151-154, 2002,( Kurum Dergisi )
26. Kya M.F. , Kuş C. , Saraçoğlu B. , " İki Örneklem Problemi İçin Bir Test İstatistiği ve Diğer Testlerle Gücünün Karşılaştırılması ", İstatistik Araştırma Sempozyumu DİE 2002, , , , 2002,( Kurum Dergisi )
27. Kaya M.f. , Saraçoğlu B. , Kuş C., " Düzgün Dağılım Fonksiyonları Ailesi İçin İnvaryant Güven Aralıkları ", İstatistik Araştırma Sempozyumu DİE 2002, , , 18, 2002,( Kurum Dergisi )
28. Kaya M.F. , Kuş C. , Saraçoğlu B., " Azalan Bozulmz Oranına Sahip (D.F.R.) Bir Yaşam Dağılımı ve Parametrelerinin EM Algoritması Kullanılarak Tahmin Edilmesi ", İstatistik Araştırma Sempozyumu DİE 2002, , , 21, 2002,( Kurum Dergisi )
29. Kaya M.F. , Kuş C. , Saraçoğlu B. , " İki Örneklem Problemi İçin Dağılımdan Bağımsız Yeni Bir Test İstatistiği ", İstatistik Günleri Sempozyumu 2002, , , 34, 2002,( Üniversite Dersgisi )
30. Bairamov İ.G. , Gebizlioülu Ö.L. , Kaya M.F., " Asymtotics Distributions of Statistics Based on Order Statistics and Record Value and Invariant Confidence Intervals ", Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications , Birkhauser Boston 2001, , , 309-320, 2001,( Kurum Dergisi )
31. Kaya M.F. , Genç A. , Kuş C., " İnvaryant Güven Aralıkların Seviyesinin Tahmini ", Gazi Üniversitesi İstatistik Sempozyumu 2000, , , 119-126, 2000,( Üniversite Dersgisi )
32. Genç A , Kaya M.F. , Kınacı İ., " Lineer Olmayan Regresyonda Uç Noktaların ve Etkin Noktaların Belirlenmesinde Bazı testler ", Gazi Üniversitesi İstatistik Sempozyumu 2000, , , 67-81, 2000,( Üniversite Dersgisi )
33. Bayramov İ.G, Gebizlioğlu Ö.L, Kaya M.F, " Distributional Properties of Statistics Based on Invariant Confidence Intervals ", Türk İstatistik Derneği Dergisi, , , 15-31, 1999,( Kurum Dergisi )
34. Kaya M.F, Kuş C., " İki Örneklem Problemi İçin Yeni Bir Test İstatistiği ve Gücünün Dieğr testlerel Karşılaştırılması ", Selçuk Üni. Fen Dergisi, , , 15-31, 1999,( Üniversite Dersgisi )
35. Mehmet Fedai Kaya, " Konum Ve Ölçek Parametresi İçeren Dağılımları İçin Ana Kitleyi Kapsayan İnvaryant Güven Aralıklarının Oluşturulması ", Kızılımak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi II.Kızılırmak Uluslararsı Fen Bilimleri Kongresi, , , 373-379, 1998,( Üniversite Dersgisi )
36. Bayramov İ. , Gebizlioğlu Ö.L. , Kaya M.F. , " Consistence of Criteria Based on Invariant Confidence Intervals for Composite Hypothesis ", Araştırma Sempozyumu 95, , , 83-87, 1995,( Kurum Dergisi )
37. Bayramov I. , Kaya M.F., " Invaryant Güven Aralıklara Dayalı Parametrik Olmayan Hipotez Testleri ", Araştırma Sempozyumu 94, , , 41-45, 1994,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Aktüerya Bölüm Başkanlığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi16/06/201116/06/2014
S.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya BölümüBölüm Başkani26/05/2015 
S.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bölümü Aktüerya. A.B.D.Anabilim Dali Bşk.02/05/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HİPOTEZ TESTLERİ
STOKASTİK SÜREÇLER (SEÇ.)