ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ KURUMLARARASI ANLAŞMALAR

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi iki yükseköğretim kurumunun; Erasmus kapsamında yapmayı planladığı,  birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde  bir anlaşmadır. Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında kurumlararası anlaşmalar yapmak gerekmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında kurumlarası anlaşma yapmak isteyen programlar tarafından artık iki tür anlaşma yapılabilecektir.

2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye 2015 yılından itibaren Program Ülkeleri (28 AB Üyesi ülke + 4 ülke) 'ne ek olarak Ortak Ülkeler (AB'ye Komşu Ortak Ülkeler) ve Diğer Ortak Ülkeler olarak tanımlanan ülkeler ile de yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilecektir.

1. Program Ülkeleri; (28) Avrupa Birliği Üye Ülkeleri (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere, Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Malta, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan) ve İzlanda, Makedonya, Lihtenştayn, Norveç ile anlaşmalar yapılabilir.

2. Ortak Ülkeler ile anlaşmalar yapılabilir. Bu çerçevede Ortak Ülkeler'in yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeleri için de Ortak Ülkeler ile anlaşma zemininin oluşturulması gerekmektedir. Ortak Ülkeler ile Erasmus+ değişimi yapmak için  2015 Yılı Teklif Çağrısı’na üniversitemiz de başvuru yapacaktır. 2015-2016 Akademik döneminde  Ortak Ülkeler ile öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliği gerçekleştirmek için birimlerimizin uygun Ortak Ülkeler’deki yükseköğretim kurumlarıyla kurumlararası anlaşma yapmaları gerekmektedir.

Türkiye nin bölgelere göre gerçekleştirebileceği hareketlilik sayısı ve bütçesi aşağıdadır:

Bölgelerin detayları aşağıdadır:

Yükseköğretim kurumları arasında imzalanacak anlaşmalar asgari koşullar

Erasmus program kapsamında karşılıklı öğrenci-personel hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar arasında imzalanacak anlaşmada aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir. Kurumlar isterlerse, anlaşmalarına başka bilgiler ekleyebilirler.

Kurum bilgileri:

·         Anlaşma yapacak iki kurumun tam adı ve Erasmus ID kodları

·         Herbir kurumun irtibat kişisine ait iletişim bilgileri

·         Anlaşmanın geçerli olacağı akademik yıl(lar)

Öğrenci öğrenim hareketliliği bilgileri:

·         Gönderen ve misafir olunacak ülke

·         Konu alanlarına göre yıllık hareketlilik öğrencisi sayıları

·         Konu alanlarına göre yıllık öğrenim ayı miktarı

Personel ders verme hareketliliği bilgileri:

·         Gönderen ve misafir olunacak ülke

·         Konu alanlarına göre yıllık ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel sayıları

[İsteğe bağlı : Öğrenci staj hareketliliği (seçenek özellikle önerilmektedir)

Yükseköğretim kurumlarına yurtdışında staj faaliyeti gerçekleştirilecek işletmeleri belirlerken bilgilerinden yararlanmak üzere ortak oldukları yükseköğretim kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmaları önerilmektedir. Bu durumda kurumlar ortaklık anlaşmalarını staj hazırlığı ve takibini de içerecek şekilde genişletmeye karar verebilirler. Ancak her durumda nihai sorumluluk, eğitim anlaşmasında da yer aldığı üzere öğrencinin kayıtlı olduğu kuruma aittir.]

[Öğretim dilinde istenen dil yeterliliği düzeyi: Gelen öğrenci ve personel için dil yeterliliğine ilişkin şartlar belirlenebilir; Avrupa Dil Yeterlilikler Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) kullanılması önerilir.]

[Anlaşmanın sona erdirilmesi (seçenek özellikle önerilmektedir) Anlaşmanın tarafları, anlaşmanın tashih edilmesi veya iptali hakkında uygulanacak yöntemi belirleyebilirler. Bununla birlikte, anlaşmanın tek taraflı olarak sona erdirilmek istenmesi halinde,  en az bir akademik yıl öncesinden bilgi verilmelidir. Bu demektir ki, faaliyetlerin kesilmesi konusunda N yılının 1 Haziran tarihinde tek taraflı olarak alınan bir karar, ancak  N+1 yılının Eylül ayından itibaren yürürlüğe koyulabilir.]

Nihai Beyan

Kurumların Erasmus Üniversite Beyannamesinde yer alan prensiplere uygun olarak faaliyetlerini yürütecekleri ve öğrenci ve personelin hareketlilik faaliyetlerini kolaylaştıracak her konuda bilgi sağlayacaklarına ilişkin beyan.

Anlaşma Teklif Mektubu Örneği