ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

(2019 Sözleşme Yılı) 

Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik ve idari personelimizi ilgilendiren iki ayrı faaliyet türü olan "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ” ve “EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ" için başvurular alınacaktır.

Bu ilan, 2019-2020 akademik yılı içinde sadece bir defa verileceğinden, akademik yıl boyunca herhangi bir zamanda bu faaliyetlerden yararlanmayı planlayan bütün personelimizin bu ilan doğrultusunda şimdi başvuru yapması gerekmektedir.

A. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:

Ders Verme Hareketliliğinin hedefi Türkiyede EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin, AB üye ülkelerindeki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlamaktır.

Ders Verme Hareketliliğine Selçuk Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve fakülte yönetim kurulu kararıyla ders verme yetkisi verilen araştırma görevlileri başvurabilir.

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

B. EĞİTİM ALMAHAREKETLİLİĞİ:

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefi üniversite personelinin, AB üyesi bir ülkede, kendi uzmanlık alanında bir kurum ya da işletmede, kısa ama yoğun bir eğitim faaliyetine katılmasına bu sayede o kurumun deneyimlerinden yararlanmasına, başarılı uygulamalar ile yenilikleri tanımasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine imkân sağlamaktır. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kurs veya seminerlere katılma, işbaşı eğitimi alma, düzenli uygulamalara katılım, kısa süreli görevler üstlenme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

-          ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu veya

-          İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.

C. DAVET/KABUL BELGESİ ŞARTI:

"Ders Verme Hareketliliği"nden yararlanmak isteyen personelin, Avrupada Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan, kendisini bu kurumda ders vermeye davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur.

Bu durum "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacaklar için de geçerlidir. Bu personelimiz, Avrupada Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan veya eğitim alacağı alanda yetkin olan özel bir kuruluş, enstitü, vakıf, şirket, firma ya da işletmeden, kendisini eğitim almaya davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alacaktır.

D. İKİLİ ANLAŞMA ŞARTI:

"Ders Verme Hareketliliği"nden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, kendi "bölümü" ile başvurmak istediği EÜB sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir "İKİLİ ANLAŞMA"nın mevcut olması gerekir. Bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri görmek için TIKLAYINIZ. 

İkili anlaşma şartı, "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacak personel için ikili anlaşma şartı aranmaz.

E. PROGRAMLARIN SÜRESİ VE ZAMANI:
 
Personel "Ders Verme" ve "Eğitim Alma" Hareketliliği’nde yurtdışında yürütülecek faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu, programdan daha fazla sayıda personelimizin yararlanması için seyahat süresi dahil olmak üzere toplam faaliyet sürelerinin;
Ders Verme Hareketliliği (9 personel) için 5 güne kadar, 
Eğitim Alma Hareketliliği (3 personel) için 4 güne kadar  günlük harcırah verilmesi kararını almıştır.

Ders Verme Hareketliliği faaliyet süresi, haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi için) en az 8 saat olmalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet süresi ise her gün için tam güne yakın bir süre olmalıdır.

Personel hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya ders vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Gidilecek faaliyetin zamanının, karşı kurumla mutabakat halinde, "30 Eylül 2019- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında bir dönemde planlanabilir.

F. BAŞVURULAR:

Online başvurular, "http://exchange.selcuk.edu.tr" adresinden alınacaktır. 

Selçuk Üniversitesi akademik personeli, şartları uyuyorsa Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliğinin her ikisine de aynı anda başvurabilir, ancak bir hibe dönemi içinde sadece birine seçilebilir. Bu yüzden bu durumdaki personelin başvurularında, hangisinin öncelikli tercihi olduğu belirtilmelidir.

G. ÖN BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1. Online Başvuru Formu: Eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, yazıcıdan çıktısı alınarak, başvuru sahibinin ıslak imzası ile teslim edilecektir.

2. Yabancı Dil Belgesi: Başvuruların geçerli olabilmesi için ders verme hareketliliği için 65 ve üstü dil puanı, eğitim alma hareketliliği için 50 ve üstü puanını gösteren dil belgesinin teslimi zorunludur. Aslı yerine fotokopisinin teslimi durumunda, başvuru esnasında orijinali gösterilmelidir. 

3. Ders Verme Belgesi: "Araştırma Görevlisi" kadrosunda olup, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla "Öğretim Görevlisi" statüsünde ders veren ve Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuran personel, kendi Fakülte Dekanlığından alacağı ve durumunu gösteren imzalı-onaylı resmi bir belge teslim etmelidir.

4. Engelli, Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise Bu durumu gösteren belgeyi ofise teslim etmelidir.

H. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN (ASİL İLAN EDİLEN) PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER:   

 1. Onaylı Öğretim Planı: Siteden indirilebilir.

2. Kabul/Davet Belgesi: Karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlü olarak, başvuran S.Ü. personelinin bu kurumda "ders vermeye" veya "eğitim almaya" davet edildiği belirtilmelidir (siteden indirilebilir).

3. Karşı Kurumdan Alınacak Akademik Takvim: Hareketliliğin eğitim dönemi dışında gerçekleşmesi durumunda.

4. Vadesiz Euro Hesap Bildirim Dilekçesi: Siteden indirilebilir.

5. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı                       

6. Hibe Sözleşmesi: Tüm belgeler tamamlandıktan sonra koordinatörlükte Finans Birimi tarafından hazırlanır.

I. VERİLEN HİBELER:

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, kısmi bir katkı niteliğinde olup, "yurtdışındaki masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir."

Hibe miktarının hesaplanması, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Bu hibe kapsamında, gidilen ülkeye göre değişen miktarda "günlük harcırah" ile, yol-kilometre hesabı yapılarak "seyahat gideri" ödemesi yapılır.

Personel Hareketliliği Hibe (Günlük Harcırah) Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı Mesafe Hesaplayıcı kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

İ. ÖNEMLİ TARİHLER:

21 Ağustos 2019                                   : İlanın yayınlanması

26 Ağustos - 13 Eylül 2019                   : Başvuruların alınması

20 Eylül 2019                                        : Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

25 Ekim 2019                                        : Gerekli Evrakların Teslim Edilmesi

30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020               : Yurtdışı Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi 

J. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLANDIRMA:

Gelen başvuruların kontenjanı aşması durumunda, programdan yararlanacaklar "ERASMUS+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir. Bu değerlendirme aşağıdaki kriterlere ve ilgili puanlara göre yapılacaktır. Puanların tamamen eşit olması durumunda, üniversitemizde çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilecektir (Selçuk Üniversitesinde göreve başlama tarihi esas alınarak).

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

KRİTERLER

Puan

Başvurusunu eksiksiz gerçekleştiren bütün personele verilecek Taban Puan:

+ 50

YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak,

+ %40

Bölümünde "son 2 yıl içinde" öğrenci veya personel değişimi gerçekleştirmiş bir "Bölüm Erasmus Koordinatörü" ise:

+ 3

Engelli, Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise

+20

Daha önce bir değişim programından faydalanmaya hak kazandığı halde, "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hibeyi kullanmayan başvuru sahibinden düşülecek puan:

- 20

İlk kez Erasmus+ programlarından faydalanacak başvuru sahibine

+10

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü

+15 

Uluslararası, TÜBA veya TÜBİTAK Destekli Sonuçlandırılmış Proje 

+5

Ulusal Destekli Sonuçlandırılmış Proje

+3
 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

KRİTERLER

Puan

Başvurusunu eksiksiz gerçekleştiren bütün personele verilecek Taban Puan:

+ 50

YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.

+ %40

Bölümünde "son 2 yıl içinde" öğrenci veya personel değişimi gerçekleştirmiş bir "Bölüm Erasmus Koordinatörü" ise:

+ 3

Daha önce bir değişim programından faydalanmaya hak kazandığı halde, "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hibeyi kullanmayan başvuru sahibinden düşülecek puan:

- 20

İlk kez Erasmus+ programlarından faydalanacak başvuru sahibine

+10

Başvuru sahibi idari personele uygulanacak puan

+10

Engelli, Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise

+20

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü

+15

Uluslararası, TÜBA veya TÜBİTAK Destekli Sonuçlandırılmış Proje 

+5

Ulusal Destekli Sonuçlandırılmış Proje

+3

* Başvuru yapan Profesör ve Doçentler için dil puanı 65 olarak kabul edilecektir. IELTS, TOEFL gibi yabancı dil seviye belirleme sınav sonuçları için, Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı yüzlük sistemdeki eşdeğerlilik karşılıkları dikkate alınır.

İLAN TARİHİ: 21 Ağustos 2019

İrtibat kişisi Öğr. Gör. Dr. Seda ÇANKAYA

erasmus.incoming@selcuk.edu.tr

www.selcuk.edu.tr/erasmus/tr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı 2019  Yılı çağrısı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan 2019-1-TR01-KA103-062208 numaralı proje kapsamında sağlanan hibeyle gerçekleştirilecektir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.